Bestuur

Voorzitter:                 
Roelie Lubbers-Hilbrands
Kampakkers 2, 7846 AK Noord-Sleen
Tel.: 0591 362565
Mobiel: 06 53 30 34 99
e-mail: rlubbershilbrands@hetnet.nl                                                                    

Secretaris:
Richard Nieborg,                 
Diphoorn 13, 7842 TA Diphoorn
Tel.: 0591 55 43 02
Mobiel: 06 50 28 07 38
e-mail: Richard.nieborg@hotmail.com                                                                             

Penningmeester:        
Jan Regtop
Ter Borghtstraat 38, 7841 AM Sleen
Tel.: 0591 362199
Mobiel: 06 13 71 36 10
e-mail: janregtop@hotmail.com                                                                    

Leden:                     
Gerard Aalderink                  
Zonnedauw 18, 7841 GR Sleen
Mobiel: 06 23 13 44 96
e-mail: aalderinkgerard@kpnmail.nl

Lianne Zwaan                         
Kibbelveen 6, 7848 TA Kibbelveen
Tel.: 0591 381494
Mobiel: 06 11 49 38 79
e-mail: liannezwaan@hetnet.nl

Sandra Katerberg                  
Diphoorn 11, 7842 TA Diphoorn
Tel.: 0591 361031
Mobiel: 06-10454642
e-mail: s.katerberg@kpnmail.nl  

Gert ten Hool                        
Den Hool 4, 7845 TG Holsloot
Tel.: 0591 564160
Mobiel: 06 55 80 83 75
e-mail: tenhool@planet.nl                 

Henk Steenbergen
Heirweg 13, 7841 AN Sleen
Tel.: 0591 361392
Mobiel: 06 50 55 12 62
e-mail: henksteenbergen47@hotmail.com

Grietje Regtop
Ter Borghstraat 38, 7841 AM Sleen
Tel.: 0591-362199
Mobiel: 06 23 58 53 49
e-mail: grietjeregtop@gmail.com

       

Contact

Stichting Plaatselijk Comité Zuidenveld Sleen
Stichting Plaatselijk Comité Zuidenveld Sleen Zuidenveldstraat 23 7842 CK  Sleen
T. 06 50 28 07 38 E. richard.nieborg@hotmail.com I. http://www.sleen.nu

De Stichting Plaatselijk Comité Zuidenveld Sleen organiseert de plaatselijke activiteiten van de Zuidenveldtentoonstelling. De Zuidenveldtentoonstelling is een uniek driedaags evenement dat jaarlijks plaatsvindt rond midden juli in een kern in de Zuidoosthoek van Drenthe. In 2017 is Sleen weer aan de beurt. Dit Zuidenveldfestival wordt gehouden op 7, 8 en 9 juli 2017.