Bestuur

 

Voorzitter:                 
Roelie Lubbers-Hilbrands
Kampakkers 2, 7846 AK Noord-Sleen
Tel.: 0591 362565
Mobiel: 06 53 30 34 99
e-mail: rlubbershilbrands@icloud.com                                                                   

Secretaris:
Richard Nieborg,                 
Zuidenveldstraat 23, 7841 CK Sleen
Mobiel: 06 50 28 07 38
e-mail: Richard.nieborg@hotmail.com                                                                             

Penningmeester:        
Jan Regtop
Van Royenstraat 17, 7841 KC Sleen
Tel.: 0591 362199
Mobiel: 06 13 71 36 10
e-mail: janregtop@hotmail.com                                                                    

Leden:                     
Gerard Aalderink                  
Zonnedauw 18, 7841 GR Sleen
Mobiel: 06 23 13 44 96
e-mail: gerardaalderink@gmail.com

Lianne Zwaan                         
Kibbelveen 6, 7848 TA Kibbelveen
Tel.: 0591 381494
Mobiel: 06 11 49 38 79
e-mail: liannezwaan06@gmail.com

 

Sandra Katerberg                  
Diphoorn 11, 7842 TA Diphoorn
Tel.: 0591 361031
Mobiel: 06-10454642
e-mail: s.katerberg@kpnmail.nl  

Gert ten Hool                        
Den Hool 4, 7845 TG Holsloot
Tel.: 0591 564160
Mobiel: 06 55 80 83 75
e-mail: tenhool@planet.nl                 

Grietje Regtop
Van Royenstraat 17, 7841 KC Sleen
Tel.: 0591-362199
Mobiel: 06 23 58 53 49

e-mail: grietjeregtop@gmail.com

Niske Hans

De Hoek 33a, 7843 PK Erm

Mobiel : 06 3017 94 00

e-mail: nhans@gmail.com     

 

Jesmer Warmolts

Bontekoestraat 15, 7841 KB  Sleen

Mobiel: 06 46 51 37 09

e-mail: jesmerwarmolts@hotmail.com

Contact

Stichting Plaatselijk Comité Zuidenveld Sleen
Stichting Plaatselijk Comité Zuidenveld Sleen Zuidenveldstraat 23 7842 CK  Sleen
T. 06 50 28 07 38 E. richard.nieborg@hotmail.com I. http://www.sleen.nu

De Stichting Plaatselijk Comité Zuidenveld Sleen organiseert de plaatselijke activiteiten van de Zuidenveldtentoonstelling. De Zuidenveldtentoonstelling is een uniek driedaags evenement dat jaarlijks plaatsvindt rond midden juli in een kern in de Zuidoosthoek van Drenthe. In 2027 is Sleen weer aan de beurt.