Foto en Film

Foto en Film

Via Sleen.nu worden veel foto's en verslagen verzorgd. 

Na afloop wordt er een evaluatie avond georganiseerd waarbij ook allerlei foto's en ander beeldmateriaal kan worden uitgewisseld. 

In de voorbereiding naar en tijdens het Zuidenveldfestival worden er door diverse filmers opnames gemaakt voor een herinneringsfilm. De coördinatie daarvan is in handen van Ger Kemper. Ger heeft geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle versieringen die hij ziet. Mocht er in uw buurt iets interessants te filmen zijn, dan stellen we het zeer op prijs dat u daarvan Ger in kennis stelt. Zijn gegevens: 

Ger Kemper
Oosterbroekstraat 11, Sleen
Tel: 06-53444269
Mail: gerkemper@ziggo.nl

 

Contact

Stichting Plaatselijk Comité Zuidenveld Sleen
Stichting Plaatselijk Comité Zuidenveld Sleen Zuidenveldstraat 23 7842 CK  Sleen
T. 06 50 28 07 38 E. richard.nieborg@hotmail.com I. http://www.sleen.nu

De Stichting Plaatselijk Comité Zuidenveld Sleen organiseert de plaatselijke activiteiten van de Zuidenveldtentoonstelling. De Zuidenveldtentoonstelling is een uniek driedaags evenement dat jaarlijks plaatsvindt rond midden juli in een kern in de Zuidoosthoek van Drenthe. In 2027 is Sleen weer aan de beurt.