Nieuws

Sleen krijgt een wensboom

Sleen geeft voor kinderen van Lesbos

Sleen geeft voor kinderen van Lesbos

Onderhoud aan laanbomen en bossingels

Onderhoud aan laanbomen en bossingels

Jan Ab

Jan Ab

De Akker: geen huis-aan-huis oud papieractie

De Akker: geen huis-aan-huis oud papieractie

Prikbord

Ondernemersplein

Dorpsbelangen

Column

Jan Ab

Wij kunt niet aans zeggen as dat er flink reuring is in de bodem in- en rondum Slien. De umsniedingsweg hef een neie jas ankregen met een neie rotonde, en een veilige ofslag de Bannerschultestraot op, de glasvezelkabel komp er an vanof de Klenckerstraot, en dan natuurlijk de graverij naor granaten van Jan Ab. Jan Heeling bedoel ik, maar old Sliener kent hum as Jan van Ab Heeling, Jan Ab dus.