Privacyverklaring

De stichting SleenWeb is een stichting die de website www.sleen.nu beheert. De stichting is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van haar website. Wij vinden uw privacy belangrijk en houden ons aan de privacywet. Uw gegevens zijn veilig bij ons en we gebruiken ze zorgvuldig.

In deze privacyverklaring staat uitgelegd welke gegevens we verwerken en waarom we dat doen.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
De stichting SleenWeb kan persoonsgegevens over u verwerken, als u een vermelding heeft op de website of als u via een webformulier gegevens invult op www.sleen.nu.

De stichting SleenWeb kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw (bedrijfs)naam
- Uw adres
- Uw e-mailadres
- Uw telefoonnummer
- Uw bankrekeningnummer

Waarom heeft SleenWeb uw gegevens nodig?
De stichting SleenWeb verwerkt uw persoonsgegevens:
- Facturatie als u een (betaalde) vermelding heeft op de website of donateur of vriend bent;
- Om contact met u op te kunnen nemen.

Bewaartermijn van uw gegevens
De stichting SleenWeb bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Toegang tot de gegevens
De stichting SleenWeb werkt met een groot aantal vrijwilligers. Er zijn afspraken gemaakt over het omgaan met de gegevens waar zij toegang toe hebben. Deze afspraken zijn vastgelegd in een vrijwilligersovereenkomst. Daarin staat bijvoorbeeld dat zij geen gegevens opslaan als dat niet nodig is voor het uitoefenen van de werkzaamheden voor de stichting SleenWeb. Als de vrijwilligers gegevens opslaan die relevant zijn voor het werk zorgen zij ervoor dat de toegang tot die gegevens beveiligd is.

De gegevens die nodig zijn voor het doen van onze administratie zijn alleen te benaderen door het dagelijks bestuur. Toegang tot deze gegevens is beveiligd met een wachtwoord.

Het beheer van de website wordt gedaan door een beperkt aantal redacteuren. Het dagelijks bestuur zorgt ervoor dat alleen bevoegden in kunnen loggen op het redactiesysteem. Met relevante leveranciers hebben wij verwerkersovereenkomsten afgesloten.

Delen met anderen
De stichting SleenWeb verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een vraag van u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website www.sleen.nu worden algemene bezoekgegevens bijgehouden via Google Analytics. De stichting SleenWeb gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren en voor het analyseren van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens worden geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere diensten van Google.

SleenWeb en sociale media
De stichting SleenWeb heeft een aantal sociale media-accounts: Facebook, Twitter en YouTube. U kunt reacties of ‘likes’ plaatsen bij berichten op deze sociale media-accounts. SleenWeb verwerkt geen persoonlijke gegevens van u via sociale media.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar secretariaat@sleen.nu. Wij reageren zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Beveiligen
De stichting SleenWeb neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website is voorzien van een betrouwbaar SSL-certificaat. De gegevensuitwisseling tussen onze website en de bezoekers van onze site worden door dit certificaat beveiligd. Deze (vaak) belangrijke gegevens kunnen niet onderschept worden.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als u aanwijzingen heeft van misbruik, neem gerust contact met ons op. Ook als u meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, kunt u contact opnemen.

Contactgegevens en info
Stichting SleenWeb
www.sleenweb.nl
Mail: secretariaat@sleen.nu
KvK: 04083872

Sleen, mei 2023