Oud papier Restafval container
Print

Agenda

14 november
Expositie de lezende mens
14 november
Inloopavond aanleg zonne-akker Haarstdiek
14 november
Bestuursvergadering Ver. Dorpsbelangen
15 november
Start feestweek Vrouwen van Nu
15 november
Lezing over motetten
15 november
Lezing: “de Joodse gemeenschap in Drenthe”
15 november
Netwerkcafé
16 november
Feestweek Vrouwen van Nu: workshops
16 november
Bijeenkomst vrijwilligers Roparun 2019
16 november
Huiskameroptreden bij Annemarie Elberse