Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn

In verband met de lockdown vanwege Corona is de bestuursvergadering uitgesteld.

Zodra er weer zicht is op versoepeling dan zullen wij dit kenbaar maken.

Mocht u eerder toch iets dringends hebben kunt u contact opnemen met de secretaris R. Noordhuis

0644450873 of via de mail naar dorpsbelangen@sleen.nu

============================================================================

Dorpsbudget en Jaarvergadering

Ten gevolge van de huidige corona situatie zien wij ons als bestuur van Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn genoodzaakt om enkele zaken tot nader order uit te stellen.

Het betreft:

Uitstel algemene ledenvergadering.

Net als afgelopen jaar verwachten wij deze pas na de vakantieperiode te kunnen houden.

Mocht de situatie rondom corona het eerder toelaten zullen wij dit per omgaande laten weten.

Verkiezing voorstellen dorpsbudget.

Er zijn vele voorstellen binnengekomen. Uiteraard vinden wij dit een goede zaak.

Er zitten echter ook een aantal goede voorstellen bij die eerst met de gemeente dienen te worden besproken om te kijken of deze haalbaar en uitvoerbaar zijn.

Vanwege de corona beperkingen is het helaas niet mogelijk om op kort termijn hierover met de gemeente rond de tafel te gaan.

Zodra wij meer duidelijkheid hebben over deze voorstellen zullen wij u weer middels een brief met antwoordstrook alle voorstellen waarop u kunt stemmen voorleggen. Uiteraard is het ook mogelijk om uw stem digitaal uit te brengen op dorpsbelangen@sleen.nu

==========================================================================

OPROEP       OPROEP       OPROEP        OPROEP      OPROEP

Graag zouden we de werkgroepen willen uitbreiden met nog wat extra personen.

Werkgroep: Jeugd

Werkgroep: Verenigingen en binding

Werkgroep: Wonen, werken en groen (incl. veiligheid)

U kunt zich aanmelden via dorpsbelangen@sleen.nu 

Nadere informatie te verkrijgen bij: R. Noordhuis 0644450873

==========================================================================

 

Contact

Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn
Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn Bannerschultestraat 22 7841 AD  Sleen
T. 0591-362184 of 06-44450873 E. dorpsbelangen@sleen.nu

Dorpsbelangen is opgericht na het opgaan van de gemeente Sleen in de gemeente Coevorden. Doel was en is nog steeds, ons sterk te maken voor wat er beweegt en leeft onder de inwoners van Sleen en Diphoorn in relatie tot de gemeente.