Restafval container
Print

Uitnodiging jaarvergadering

                                        Uitnodiging        

Hierbij nodigen wij u uit voor onze jaarvergadering.

Deze vergadering vindt plaats op woensdag 21 maart 2018 om 20:00 uur in de trouwzaal van MFC de Brink.

Agenda

 • Opening
 • Mededelingen
 • Ingekomen stukken
 • Notulen van de vorige vergadering
 • Jaarverslag
 • Financieel verslag
 • Verslag van de kascommissie
 • Verkiezing kascommissie
 • Vaststellen begroting
 • Bestuursverkiezing                                        

Aftredend en herkiesbaar:  Alie Roeles en Geert Westerink   

Kandidaten kunnen zich tot een half uur voor de vergadering melden bij
de voorzitter en/of de secretaris.

 • Jeugdbestuur
 • Wvttk
 • Rondvraag
 • Sluiting

Na afloop is er gelegenheid om na te praten met een drankje aan de bar. De eerste consumptie is op kosten van Dorpsbelangen.

De notulen van de Algemene Ledenvergadering van vorig jaar en het jaarverslag zijn te lezen op onze webpagina’s op SleenWeb.

Ook kunt u ze opvragen door een mail te sturen naar de secretaris via Dorpsbelangen@sleen.nu

Het financieel jaarverslag en de begroting zullen op de avond zelf ter inzage liggen.

Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn

Contact

Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn
Bannerschultestraat 22
7841 AD Sleen
T. 0591-362184 of 06-51838569
Dorpsbelangen is opgericht na het opgaan van de gemeente Sleen in de gemeente Coevorden. Doel was en is nog steeds, ons sterk te maken voor wat er beweegt en leeft onder de inwoners van Sleen en Diphoorn in relatie tot de gemeente.
Print