Restafval container
Print

Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn

Omdat we hebben geconstateerd dat niet iedereen over internet beschikt en derhalve niet meer van alle nieuwtjes en gebeurtenissen op de hoogte blijft, hebben we besloten om periodiek een nieuwsbrief rond te sturen naar alle leden.

De eerste nieuwsbrief is inmiddels gereed en ligt bij de drukker.

Binnenkort zullen we deze nieuwsbrief bij u bezorgen.

======================================================

Informatie aan bewoners Sleen.

De toezegging dat de Gemeente bij de adressen langs zou gaan per 19-06-2017 is helaas niet gelukt.

We hebben nu de toezegging gekregen dat men vanaf komende week dinsdag 27-06-2017 langs gaat bij de adressen die aangegeven hebben problemen met de stoepranden te hebben.

We zullen de vinger aan de pols houden dat dit nu ook daadwerkelijk zal gaan gebeuren.

=====================================================

In september zal er weer een dorpenronde gehouden worden. Wij vragen aan u als inwoners van Sleen-Diphoorn om vraagstukken/knelpunten die u in uw omgeving ervaart in te sturen zodat we die dan aan de Gemeente kunnen voorleggen.

Afgelopen jaar hadden we een groot aantal punten waarvan er ook daadwerkelijk een aantal inmiddels door de Gemeente zijn uitgevoerd.

=====================================================

Wat betreft het snelle internet via glasvezel kunnen wij u melden dat we inmiddels de 70% zijn gepasseerd en het er derhalve positief uitziet.

Er zijn nog wat zaken op provinciaal gebied die wat op zich latenb wachten maar we zullen u op de hoogte houden. Kijk ook op de website: allesopglasvezel.nl . Hier kunt u alle recente informatie vinden.

=====================================================

De eerstvolgende bestuursvergadering is op Woensdag 16-08-2017.

Zoals altijd is er de gelegenheid om vanaf 19.30 uur tijdens de inloop gedeelte van de vergadering langs te komen.

=====================================================

Dorpsbelangen is opgericht na het opgaan van de gemeente Sleen in de gemeente Coevorden. Doel was en is nog steeds, ons sterk te maken voor wat er beweegt en leeft onder de inwoners van Sleen in relatie tot de gemeente. 

Ook valt de herdenking op 4 mei onder de verantwoordelijkheid van Dorpsbelangen. Hiervoor is een 4 mei werkgroep opgericht. 
Verder is Dorpsbelangen verantwoordelijk voor de AED's bij de Rabobank en de sporthal. Niet alleen financieel, maar ook voor het team dat de bediening verzorgt. Dit team staat onder leiding van Gina Beukema.

Het bestuur van Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn vergadert 10 maal per jaar in MFC de Brink. Eén maal per jaar vindt er een algemene ledenvergadering plaats.

Om iedereen een kans te geven alle mogelijke zaken betreffende Sleen-Diphoorn te komen bespreken is een deel van de vergaderingen een inloopvergadering. U bent dan van harte welkom om 19:30 uur in het MFC om met het bestuur zaken te bespreken.

Nieuws

We zijn aanspreekpunt voor de gemeente en fungeren als spreekbuis richting de gemeente namens beide dorpen. Zo zijn we actief betrokken bij de ontwikkelingen rond de nieuwbouw bij de manege, worden we betrokken in de voorfase van bestemmingswijzigingen en hebben we overleg met de gemeente over onderwerpen als de woonwagens, vrachtwagens en de ontwikkelingen rond het MFC.Daarnaast zijn we begonnen met de organisatie van de aanleg van een breedband netwerk in Sleen-Diphoorn.

Vind je het leuk om actief mee te denken over een visie voor de toekomst van onze dorpen en een actieve rol te spelen bij de concrete uitwerking van die visie neem dan eens contact met ons op om meer te horen over het bestuur en de activiteiten van Dorpsbelangen.                                                           

Dat kan bij voorkeur via de mail (dorpsbelangen@sleen.nu) maar bellen mag uiteraard ook met Roel Noordhuis tel: 0591-362184 of 06-51838569

 

 

Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn

Contact

Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn
Bannerschultestraat 22
7841 AD Sleen
T. 0591-362184 of 06-51838569
Dorpsbelangen is opgericht na het opgaan van de gemeente Sleen in de gemeente Coevorden. Doel was en is nog steeds, ons sterk te maken voor wat er beweegt en leeft onder de inwoners van Sleen en Diphoorn in relatie tot de gemeente.
Print