GFT container
Print

Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn

BLADAFVAL:  Nogmaals willen wij iedereen erop wijzen dat er ALLEEN bladeren mogen worden gedeponeerd op de diverse plaatsen in Sleen.

Het is NIET toegestaan om overig tuinafval te storten. Er zal hierop gecontroleerd en zonodig bekeurd worden.

=====================================================

De eerstvolgende bestuursvergadering is op Woensdag 13-12-2017.

Zoals altijd is er de gelegenheid om vanaf 19.30 uur tijdens de inloop gedeelte van de vergadering langs te komen

=====================================================

Binnenkort zal er weer een nieuwsbrief bij u in de bus vallen. Tevens zal daarbij een separatie brief zitten voor het werven van personen die plaats willen nemen in een klankbordgroep die tot doel heeft om een Dorpsvisie te schrijven voor Dorpsbelangen Sleen - Diphoorn. In deze dorpsvisie zullen dan toekomstwensen opgenomen worden die de leefbaarheid en welzijn van de inwoners van Sleen en Diphoorn ten goede komen. Daarnaast kan deze Dorpsvisie worden gebruikt voor het aanvragen van subsidies.

=====================================================

In Nederland zijn 2.4 miljoen mensen die niet goed kunnen lezen, schrijven, rekenen of werken op de computer. We noemen dit laaggeletterdheid. In de gemeente Coevorden zijn ong. 3800 mensen laaggeletterd.

info@taalpuntcoevorden.nl

Wilma Stuit  -   Taalpuntcoördinator gemeente Coevorden

Bel gerust voor een afspraak: 06 25638186

=====================================================

Dorpsbelangen is opgericht na het opgaan van de gemeente Sleen in de gemeente Coevorden. Doel was en is nog steeds, ons sterk te maken voor wat er beweegt en leeft onder de inwoners van Sleen in relatie tot de gemeente. 

Ook valt de herdenking op 4 mei onder de verantwoordelijkheid van Dorpsbelangen. Hiervoor is een 4 mei werkgroep opgericht. 
Verder is Dorpsbelangen verantwoordelijk voor de AED's bij de Rabobank en de sporthal. Niet alleen financieel, maar ook voor het team dat de bediening verzorgt. Dit team staat onder leiding van Marleen Haan.

Het bestuur van Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn vergadert 10 maal per jaar in MFC de Brink. Eén maal per jaar vindt er een algemene ledenvergadering plaats.

Om iedereen een kans te geven alle mogelijke zaken betreffende Sleen-Diphoorn te komen bespreken is een deel van de vergaderingen een inloopvergadering. U bent dan van harte welkom om 19:30 uur in het MFC om met het bestuur zaken te bespreken.

Nieuws

We zijn aanspreekpunt voor de gemeente en fungeren als spreekbuis richting de gemeente namens beide dorpen. Zo zijn we actief betrokken bij de ontwikkelingen rond de nieuwbouw bij de manege, worden we betrokken in de voorfase van bestemmingswijzigingen en hebben we overleg met de gemeente over onderwerpen als de woonwagens, vrachtwagens en de ontwikkelingen rond het MFC.Daarnaast zijn we begonnen met de organisatie van de aanleg van een breedband netwerk in Sleen-Diphoorn.

Vind je het leuk om actief mee te denken over een visie voor de toekomst van onze dorpen en een actieve rol te spelen bij de concrete uitwerking van die visie neem dan eens contact met ons op om meer te horen over het bestuur en de activiteiten van Dorpsbelangen.                                                           

Dat kan bij voorkeur via de mail (dorpsbelangen@sleen.nu) maar bellen mag uiteraard ook met Roel Noordhuis tel: 0591-362184 of 06-51838569

 

 

Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn

Contact

Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn
Bannerschultestraat 22
7841 AD Sleen
T. 0591-362184 of 06-51838569
Dorpsbelangen is opgericht na het opgaan van de gemeente Sleen in de gemeente Coevorden. Doel was en is nog steeds, ons sterk te maken voor wat er beweegt en leeft onder de inwoners van Sleen en Diphoorn in relatie tot de gemeente.
Print