Groene container
Print

Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn

Informatie aan bewoners Sleen.

Onlangs zijn de binnengekomen enveloppen betreffende de enquête over de stoepranden geopend.

Aanwezig waren:

Namens de Gemeente Coevorden: Dhr. J.  Huizing, Dhr. R. Snijders en Dhr. J. de Vegt.

Namens Dorpsbelangen Sleen/Diphoorn: Dhr. G. Westerink en R. Noordhuis

Totaal zijn er 117 reacties binnengekomen van de 127 adressen waarbij de enquête is rondgebracht.

Van deze 117 reacties gaf 56% aan geen problemen te hebben met de stoepranden. Beide antwoorden op het separate blad waren met nee ingevuld.

Bij de overige 44% was er bij een groot aantal een opmerking geplaatst in de trant van “nu nog geen problemen maar in de toekomst misschien wel?” of “stoepranden zijn slecht voor de auto en de fiets”.

Desalniettemin zal de helft van deze 44 % door de Gemeente worden benaderd voor een nader gesprek.

Een aantal hiervan hadden dit aangegeven middels een “JA” bij bezoek gewenst en een aantal hadden een dermate gegronde reden omschreven om dit bezoek te laten plaatsvinden.

Wij als Dorpsbelangen Sleen/Diphoorn zowel als de Gemeente Coevorden hopen dat deze actie laat zien dat we er met zijn allen alles aan willen doen om tot een voor beide kanten bevredigende oplossing te komen en de rust in het dorp terug te krijgen.

Zoals u al heeft kunnen zien is er reeds een aanvang gemaakt met de aanleg van een voetpad langs de bejaardenwoningen aan de Lottingstraat.

Bestuur Dorpsbelangen Sleen/Diphoorn.

=====================================================

De eerstvolgende bestuursvergadering is op Woensdag 07-06-2017.

Zoals altijd is er de gelegenheid om vanaf 19.30 uur tijdens de inloop gedeelte van de vergadering langs te komen.

=====================================================

Dorpsbelangen is opgericht na het opgaan van de gemeente Sleen in de gemeente Coevorden. Doel was en is nog steeds, ons sterk te maken voor wat er beweegt en leeft onder de inwoners van Sleen in relatie tot de gemeente. 

Ook valt de herdenking op 4 mei onder de verantwoordelijkheid van Dorpsbelangen. Hiervoor is een 4 mei werkgroep opgericht. 
Verder is Dorpsbelangen verantwoordelijk voor de AED's bij de Rabobank en de sporthal. Niet alleen financieel, maar ook voor het team dat de bediening verzorgt. Dit team staat onder leiding van Gina Beukema.

Het bestuur van Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn vergadert 10 maal per jaar in MFC de Brink. Eén maal per jaar vindt er een algemene ledenvergadering plaats.

Om iedereen een kans te geven alle mogelijke zaken betreffende Sleen-Diphoorn te komen bespreken is een deel van de vergaderingen een inloopvergadering. U bent dan van harte welkom om 19:30 uur in het MFC om met het bestuur zaken te bespreken.

Nieuws

We zijn aanspreekpunt voor de gemeente en fungeren als spreekbuis richting de gemeente namens beide dorpen. Zo zijn we actief betrokken bij de ontwikkelingen rond de nieuwbouw bij de manege, worden we betrokken in de voorfase van bestemmingswijzigingen en hebben we overleg met de gemeente over onderwerpen als de woonwagens, vrachtwagens en de ontwikkelingen rond het MFC.Daarnaast zijn we begonnen met de organisatie van de aanleg van een breedband netwerk in Sleen-Diphoorn.

Vind je het leuk om actief mee te denken over een visie voor de toekomst van onze dorpen en een actieve rol te spelen bij de concrete uitwerking van die visie neem dan eens contact met ons op om meer te horen over het bestuur en de activiteiten van Dorpsbelangen.                                                           

Dat kan bij voorkeur via de mail (dorpsbelangen@sleen.nu) maar bellen mag uiteraard ook met Roel Noordhuis tel: 0591-362184 of 06-51838569

 

 

Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn

Contact

Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn
Bannerschultestraat 22
7841 AD Sleen
T. 0591-362184 of 06-51838569
Dorpsbelangen is opgericht na het opgaan van de gemeente Sleen in de gemeente Coevorden. Doel was en is nog steeds, ons sterk te maken voor wat er beweegt en leeft onder de inwoners van Sleen en Diphoorn in relatie tot de gemeente.
Print