Restafval container
Print

Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn

De eerstvolgende bestuursvergadering is op Woensdag 06-03-2019.

Er is gelegenheid om vanaf 19.30 uur tijdens de inloop gedeelte van de vergadering langs te komen. Mocht u verhinderd zijn maar toch iets dringends hebben kunt u contact opnemen met de secretaris R. Noordhuis

======================================================

In verband met het afronden van de dorpsvisie hebben alle inwoners van Sleen en Diphoorn een enquete in de bus gehad. Wij zijn zeker niet ontevreden over het aantal ingeleverde exemplaren. We gaan nu volop aan de slag om de gegevens te totaliseren om de uitkomst zo snel mogelijk aan u door te geven.

======================================================

Zet de datum voor de jaarvergadering alvast in uw agenda. Deze wordt gehouden op Maandag 18-03-2019 in het MFC aanvang 20.00 uur

De uitnodigiong + agenda, het jaarverslag en de notulen van vorig jaar zijn te zien op de separate pagina's.

======================================================

Het bestuur van Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn heeft onlangs besloten om het dorpsbudget te besteden aan een beweegtuin bij de Schoel. Dit mede omdat er al een aantal jaren in de ledenvergaderingen over is gesproken er ondanks de herhaaldelijke oproep nagenoeg geen direct uit te voeren suggesties zijn binnengekomen 

======================================================

Dorpsbelangen is opgericht na het opgaan van de gemeente Sleen in de gemeente Coevorden. Doel was en is nog steeds, ons sterk te maken voor wat er beweegt en leeft onder de inwoners van Sleen in relatie tot de gemeente. 

Ook valt de herdenking op 4 mei onder de verantwoordelijkheid van Dorpsbelangen. Hiervoor is een 4 mei werkgroep opgericht. 
Verder is Dorpsbelangen verantwoordelijk voor de AED's bij de Rabobank en de sporthal. Niet alleen financieel, maar ook voor het team dat de bediening verzorgt. Dit team staat onder leiding van Marleen Haan.

Het bestuur van Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn vergadert 10 maal per jaar in MFC de Brink. Eén maal per jaar vindt er een algemene ledenvergadering plaats.

Om iedereen een kans te geven alle mogelijke zaken betreffende Sleen-Diphoorn te komen bespreken is een deel van de vergaderingen een inloopvergadering. U bent dan van harte welkom om 19:30 uur in het MFC om met het bestuur zaken te bespreken.

Nieuws

We zijn aanspreekpunt voor de gemeente en fungeren als spreekbuis richting de gemeente namens beide dorpen. Zo zijn we actief betrokken bij de ontwikkelingen rond de nieuwbouw bij de manege, worden we betrokken in de voorfase van bestemmingswijzigingen en hebben we overleg met de gemeente over onderwerpen als de woonwagens, vrachtwagens en de ontwikkelingen rond het MFC.Daarnaast zijn we begonnen met de organisatie van de aanleg van een breedband netwerk in Sleen-Diphoorn.

Vind je het leuk om actief mee te denken over een visie voor de toekomst van onze dorpen en een actieve rol te spelen bij de concrete uitwerking van die visie neem dan eens contact met ons op om meer te horen over het bestuur en de activiteiten van Dorpsbelangen.                                                           

Dat kan bij voorkeur via de mail (dorpsbelangen@sleen.nu) maar bellen mag uiteraard ook met Roel Noordhuis tel: 0591-362184 of 06-44450873

 

 

Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn

Contact

Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn
Bannerschultestraat 22
7841 AD Sleen
T. 0591-362184 of 06-44450873
Dorpsbelangen is opgericht na het opgaan van de gemeente Sleen in de gemeente Coevorden. Doel was en is nog steeds, ons sterk te maken voor wat er beweegt en leeft onder de inwoners van Sleen en Diphoorn in relatie tot de gemeente.
Print