Oud papier Restafval container
Print

Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn

De eerstvolgende bestuursvergadering is op Woensdag 11-10-2017.

Zoals altijd is er de gelegenheid om vanaf 19.30 uur tijdens de inloop gedeelte van de vergadering langs te komen

=====================================================

Op 11-09-2017 is er weer een dorpenronde  gehouden waarbij knelpunten en/of verbeterpunten zijn besproken. 

Alle door ons ontvangen vraagstukken/knelpunten die u in uw omgeving ervaart zijn door ons aan de Gemeente voorgelegd..

De Gemeente heeft toegezegd de punten te behandelen en aan ons terug te koppelen wat de eventuele vervolgacties zijn.

=====================================================

.De problematiek rondom de stoepranden is nog steeds niet opgelost.

Een laatste kontakt met de Gemeente over de bezoekjes aan een aantal mensen heeft nog steeds geen definitief resultaat opgeleverd. Er zal u een extern bedrijf worden ingezet die de bezoekjes aan de 24 adressen die uit de enquete zijn gekomen te bezoeken.

=====================================================

Dorpsbelangen is opgericht na het opgaan van de gemeente Sleen in de gemeente Coevorden. Doel was en is nog steeds, ons sterk te maken voor wat er beweegt en leeft onder de inwoners van Sleen in relatie tot de gemeente. 

Ook valt de herdenking op 4 mei onder de verantwoordelijkheid van Dorpsbelangen. Hiervoor is een 4 mei werkgroep opgericht. 
Verder is Dorpsbelangen verantwoordelijk voor de AED's bij de Rabobank en de sporthal. Niet alleen financieel, maar ook voor het team dat de bediening verzorgt. Dit team staat onder leiding van Gina Beukema.

Het bestuur van Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn vergadert 10 maal per jaar in MFC de Brink. Eén maal per jaar vindt er een algemene ledenvergadering plaats.

Om iedereen een kans te geven alle mogelijke zaken betreffende Sleen-Diphoorn te komen bespreken is een deel van de vergaderingen een inloopvergadering. U bent dan van harte welkom om 19:30 uur in het MFC om met het bestuur zaken te bespreken.

Nieuws

We zijn aanspreekpunt voor de gemeente en fungeren als spreekbuis richting de gemeente namens beide dorpen. Zo zijn we actief betrokken bij de ontwikkelingen rond de nieuwbouw bij de manege, worden we betrokken in de voorfase van bestemmingswijzigingen en hebben we overleg met de gemeente over onderwerpen als de woonwagens, vrachtwagens en de ontwikkelingen rond het MFC.Daarnaast zijn we begonnen met de organisatie van de aanleg van een breedband netwerk in Sleen-Diphoorn.

Vind je het leuk om actief mee te denken over een visie voor de toekomst van onze dorpen en een actieve rol te spelen bij de concrete uitwerking van die visie neem dan eens contact met ons op om meer te horen over het bestuur en de activiteiten van Dorpsbelangen.                                                           

Dat kan bij voorkeur via de mail (dorpsbelangen@sleen.nu) maar bellen mag uiteraard ook met Roel Noordhuis tel: 0591-362184 of 06-51838569

 

 

Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn

Contact

Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn
Bannerschultestraat 22
7841 AD Sleen
T. 0591-362184 of 06-51838569
Dorpsbelangen is opgericht na het opgaan van de gemeente Sleen in de gemeente Coevorden. Doel was en is nog steeds, ons sterk te maken voor wat er beweegt en leeft onder de inwoners van Sleen en Diphoorn in relatie tot de gemeente.
Print