Naoberschap werkgroep

“Naoberschap”, Wilt u meedoen en de vragenlijst invullen?
Als initiatiefgroep van Dorpsbelangen Sleen willen we in Sleen, Noord-Sleen, Diphoorn en Erm onderzoeken tegen welke mogelijke problemen u als oudere/senior aanloopt of kunt aanlopen als u wilt blijven wonen in onze dorpen.

Als u ouder wordt en wilt blijven wonen waar u nu woont en daarbij zorg of ondersteuning nodig heeft is het fijn dat u in de naaste omgeving hulp kunt vragen.

“Denk na over later” is het motto van de overheid. Op dit moment is er nog niet genoeg aandacht voor de manier waarop buren en vrijwilligers, de mantelzorgers en professionele ondersteuners kunnen ontlasten. Naoberschap zou hierbij kunnen helpen.

De vragenlijst
We hebben een vragenlijst samengesteld die we onder zoveel mogelijk 65+ ‘ers willen verspreiden en hen vragen de vragenlijst in te vullen en te retourneren naar de initiatiefgroep/ inleverpunten.

Omdat we in verband met de privacy van bewoners geen naam en adresgegevens hebben van wie de 65 +’ers zijn, zullen we de vragenlijst via meerdere kanalen verspreiden. U kunt de vragenlijst anoniem of met persoonlijke gegevens invullen. Deze gegevens zullen we alleen voor dit onderzoek gebruiken.

Op basis van de uitkomsten gaan we als initiatiefgroep een actieplan maken en zo mogelijk initiatieven ondernemen die er voor zorgen dat u, als ouder wordende bewoner, zo lang mogelijk veilig, gezond en met plezier te kunnen blijven wonen in onze dorpen. Ook zullen we de uitkomsten delen met de verschillende dorpsbelangenverenigingen, de gemeente en mogelijk zelfs de provincie.

Invullen
Via deze link kunt u de vragenlijst digitaal invullen.

Contact

Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn
Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn Bannerschultestraat 22 7841 AD  Sleen
T. 0591-362184 of 06-44450873 E. dorpsbelangen@sleen.nu I. http://www.sleen.nu/dorpsbelangen

Dorpsbelangen is opgericht in 1997. Doel is ons sterk te maken voor wat er beweegt en leeft onder de inwoners van Sleen en Diphoorn. Dorpsbelangen maakt zich sterk voor het uitbreiden en in stand houden van de leefbaarheid van het dorp op diverse gebieden, zoals woningbouw, speelruimte, duurzaamheid, verkeersveiligheid, het openbare groen, wateroverlast, onderhoud wegen en jeugd- en ouderenbeleid etc. Dorpsbelangen is de spreekbuis richting de gemeente.