Bestuur en werkgroepen

Het bestuur van dorpsbelangen bestaat uit de volgende personen

Dagelijks bestuur
Sandra de Vegt, voorzittter
Emile Winkelman, penningmeester
Roel Noordhuis, secretaris

Overige bestuursleden zijn:
Alie Roeles (aanspreekpunt voor de ondernemers)
Lammie Kamps-Tangenberg (bestuurslid)
Ronald Lanjouw (vice-voorzitter)
Jan Strockmeijer (bestuurslid)

Werkgroepen
In onze Dorpsvisie is het vormen van een viertal werkgroepen opgenomen.Wij zijn voortdurend op zoek naar kandidaten voor de diverse werkgroepen.

U kunt zich opgeven via een e-mail naar dorpsbelangen@sleen.nu. Heeft u eerst nog vragen kunt u terecht bij Roel Noordhuis, tel. 0644450873 of Ronald Lanjouw, tel. 0642586118.

Het zou wenselijk zijn om dat elke werkgroep te laten bestaan uit vijf a zes personen.

Het betreft de volgende werkgroepen.

Jeugd: 
Wat is nodig om de jeugd in Sleen-Diphoorn te behouden voor beide dorpen? Hoe kunnen we ze in Sleen laten blijven wonen en welke behoefte is er mbt de leefbaarheid?

Verenigingen & binding: 
De verenigingen zijn een belangrijke factor in de binding binnen de dorpen. Hoe zorgen we voor het behoud van de binding in de dorpen en wat is de rol van de verenigingen in de toekomst?

Wonen, werken & groen: 
Hoe behouden we de aantrekkelijke woonomgeving, hoe kunnen we zorgen voor een goed investeringsklimaat en hoe kan de (verkeers)veiligheid geoptimaliseerd worden?

Klimaatneutraal: 
Op welke wijze kan Sleen-Diphoorn de komende jaren verduurzamen en wellicht klimaatneutraal worden?

Contact

Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn
Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn Bannerschultestraat 22 7841 AD  Sleen
T. 0591-362184 of 06-44450873 E. dorpsbelangen@sleen.nu I. http://www.sleen.nu/dorpsbelangen

Dorpsbelangen is opgericht in 1997. Doel is ons sterk te maken voor wat er beweegt en leeft onder de inwoners van Sleen en Diphoorn. Dorpsbelangen maakt zich sterk voor het uitbreiden en in stand houden van de leefbaarheid van het dorp op diverse gebieden, zoals woningbouw, speelruimte, duurzaamheid, verkeersveiligheid, het openbare groen, wateroverlast, onderhoud wegen en jeugd- en ouderenbeleid etc. Dorpsbelangen is de spreekbuis richting de gemeente.