Welzijn

Home-Start

Home-Start

Home-Start is een wereldwijd programma voor opvoed- en gezinsondersteuning bij lichte opvoedvragen. Ervaren en getrainde vrijwilligers bieden vriendschappelijke ondersteuning en praktische hulp bij alledaagse opvoedvragen. In de gemeente Coevorden doen we dit bij gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0-14 jaar. Gezinnen en vrijwilligers kunnen zichzelf aanmelden om een steuntje in de rug te ontvangen of te geven. Alles is geheel vrijblijvend en kosteloos.

Maatschappelijk Welzijn Coevorden

Maatschappelijk Welzijn Coevorden

Maatschappelijk Welzijn Coevorden zet inwoners van de gemeente Coevorden in hun kracht en motiveert ze om mee te doen. De professionals zijn de ogen en de oren in de buurt, zij weten wat er leeft en wat aandacht nodig heeft. Opbouwwerkers ondersteunen en stimuleren bewoners waar nodig. Maatschappelijk werkers helpen bij het oplossen van problemen. Samen zijn ze de kracht van Maatschappelijk Welzijn Coevorden.

Belangenorganisaties