GFT container Restafval container
Print

Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn

De eerstvolgende bestuursvergadering is op maandag 13-05-2019.

Er is gelegenheid om vanaf 19.30 uur tijdens de inloop een gedeelte van de vergadering langs te komen. Mocht u verhinderd zijn maar toch iets dringends hebben kunt u contact opnemen met de secretaris R. Noordhuis

======================================================

Van de enquete zijn er 581 stuks ingevuld ingeleverd.

Het totaliseren neemt wel even tijd in beslag. (+/- 4 a 5 minuten per boekje). Zodra we de eindconclusies kunnen opmaken zullen we dit aan u communiceren. Ook zal de uitkomst in de werkgroep Dorpsvisie worden besproken en in de Dorpsvisie worden verwerkt.

======================================================

De financien voor de beweegtuin zijn voor 95% rond en er zal binnenkort met de aanleg worden begonnen. De benodigde vergunningen en toestemmingen van de Gemeente, de Schoel en de Woningstichting zijn binnen. de beweegtuin komt nabij de vlaggenmast van de Schoel.en is ongeveer 10mtr x 15 mtr groot.

Het is de bedoeling dat er 7 apparaten komen voor validen, minder validen en jeugd zodat iedereen er gebruik van kan maken. De apparaten zijn uitgezocht in samenwerking met de fysiotherapeuten Geert Lalkens en Erik Bos.

======================================================

De financien voor de wandelroutes (de rode draad) zijn ook nagenoeg 100% binnen. De wandelroutes zelf zijn inmiddels door de werkgroep vastgelegd. Een zestal studenten van de van Hall hogeschool uit Leeuwarden zijn bezig met een inventarisatie van de omgeving en de markante gebouwen van Sleen en Diphoorn en zullen 15 april hun eindrapport presenteren. Deze gegevens zullen wij gebruiken op de achterzijde van de routekaart zodat de wandelaars mooie informatie krijgen van Sleen/Diphoorn en omgeving.

======================================================

Dorpsbelangen is opgericht na het opgaan van de gemeente Sleen in de gemeente Coevorden. Doel was en is nog steeds, ons sterk te maken voor wat er beweegt en leeft onder de inwoners van Sleen in relatie tot de gemeente. 

Ook valt de herdenking op 4 mei onder de verantwoordelijkheid van Dorpsbelangen. Hiervoor is een 4 mei werkgroep opgericht. 
Verder is Dorpsbelangen verantwoordelijk voor de AED's bij de Rabobank en de sporthal. Niet alleen financieel, maar ook voor het team dat de bediening verzorgt. Dit team staat onder leiding van Marleen Haan.

Het bestuur van Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn vergadert 10 maal per jaar in MFC de Brink. Eén maal per jaar vindt er een algemene ledenvergadering plaats.

Om iedereen een kans te geven alle mogelijke zaken betreffende Sleen-Diphoorn te komen bespreken is een deel van de vergaderingen een inloopvergadering. U bent dan van harte welkom om 19:30 uur in het MFC om met het bestuur zaken te bespreken.

Nieuws

We zijn aanspreekpunt voor de gemeente en fungeren als spreekbuis richting de gemeente namens beide dorpen. Zo zijn we actief betrokken bij de ontwikkelingen rond de nieuwbouw bij de manege, worden we betrokken in de voorfase van bestemmingswijzigingen en hebben we overleg met de gemeente over onderwerpen als de woonwagens, vrachtwagens en de ontwikkelingen rond het MFC.Daarnaast zijn we begonnen met de organisatie van de aanleg van een breedband netwerk in Sleen-Diphoorn.

Vind je het leuk om actief mee te denken over een visie voor de toekomst van onze dorpen en een actieve rol te spelen bij de concrete uitwerking van die visie neem dan eens contact met ons op om meer te horen over het bestuur en de activiteiten van Dorpsbelangen.                                                           

Dat kan bij voorkeur via de mail (dorpsbelangen@sleen.nu) maar bellen mag uiteraard ook met Roel Noordhuis tel: 0591-362184 of 06-44450873

 

 

Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn

Contact

Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn
Bannerschultestraat 22
7841 AD Sleen
T. 0591-362184 of 06-44450873
Dorpsbelangen is opgericht na het opgaan van de gemeente Sleen in de gemeente Coevorden. Doel was en is nog steeds, ons sterk te maken voor wat er beweegt en leeft onder de inwoners van Sleen en Diphoorn in relatie tot de gemeente.
Print