PMD container
Print

Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn

De volgende bestuursvergaderig is in verband met de zomervakantieperiode op maandag 26-08-2019.

Er is gelegenheid om vanaf 19.30 uur tijdens de inloop een gedeelte van de vergadering langs te komen. Mocht u verhinderd zijn maar toch iets dringends hebben kunt u contact opnemen met de secretaris R. Noordhuis

======================================================

Er is weer gelegenheid om een voorstel in te dienen voor het stimuleringsfonds. Wees er snel bij want er kunnen door ons maximaal 2 projecten worden ingediend.

Het maximum aan te vragen bedrag is € 20.000,00. Zorg wel voor een goede duidelijke aanvraag met een reele onderbouwing van de kosten met daarbij de eigen inbreng wat betreft geld en werk door vrijwilligers

======================================================

De apparaten voor de beweegtuin zijn inmiddels geplaatst. 

Vandaag 04-07-2019 zal de firma Rabbers Hoveniers voor de definitieve afwerking zorgen.

De datum voor de officiele opening is nog niet bekend maar zal na de vakantieperiode plaatsvinden.

Ditt zal nog via Sleen.nu worden gecommuniceerd.

======================================================

Van de enquete zijn er 581 stuks ingevuld ingeleverd.

Het totaliseren neemt wel even tijd in beslag. (+/- 4 a 5 minuten per boekje). Zodra we de eindconclusies kunnen opmaken zullen we dit aan u communiceren. Ook zal de uitkomst in de werkgroep Dorpsvisie worden besproken en in de Dorpsvisie worden verwerkt.

======================================================

De financien voor de wandelroutes (de rode draad) zijn ook nagenoeg 100% binnen. De wandelroutes zelf zijn inmiddels door de werkgroep vastgelegd. Een zestal studenten van de van Hall hogeschool uit Leeuwarden hebben onlangs hun eindrapport gepresenteerd. Deze gegevens zullen wij gebruiken op de achterzijde van de routekaart zodat de wandelaars mooie informatie krijgen van Sleen/Diphoorn en omgeving. Langs de wandelroutes zullen we op mooie plekken bankjes plaatsen waar u van de uitzicht kunt genieten.

======================================================

Dorpsbelangen is opgericht na het opgaan van de gemeente Sleen in de gemeente Coevorden. Doel was en is nog steeds, ons sterk te maken voor wat er beweegt en leeft onder de inwoners van Sleen in relatie tot de gemeente. 

Ook valt de herdenking op 4 mei onder de verantwoordelijkheid van Dorpsbelangen. Hiervoor is een 4 mei werkgroep opgericht. 
Verder is Dorpsbelangen verantwoordelijk voor de AED's bij de Rabobank en de sporthal. Niet alleen financieel, maar ook voor het team dat de bediening verzorgt. Dit team staat onder leiding van Marleen Haan.

Het bestuur van Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn vergadert 10 maal per jaar in MFC de Brink. Eén maal per jaar vindt er een algemene ledenvergadering plaats.

Om iedereen een kans te geven alle mogelijke zaken betreffende Sleen-Diphoorn te komen bespreken is een deel van de vergaderingen een inloopvergadering. U bent dan van harte welkom om 19:30 uur in het MFC om met het bestuur zaken te bespreken.

Nieuws

We zijn aanspreekpunt voor de gemeente en fungeren als spreekbuis richting de gemeente namens beide dorpen. Zo zijn we actief betrokken bij de ontwikkelingen rond de nieuwbouw bij de manege, worden we betrokken in de voorfase van bestemmingswijzigingen en hebben we overleg met de gemeente over onderwerpen als de woonwagens, vrachtwagens en de ontwikkelingen rond het MFC.Daarnaast zijn we begonnen met de organisatie van de aanleg van een breedband netwerk in Sleen-Diphoorn.

Vind je het leuk om actief mee te denken over een visie voor de toekomst van onze dorpen en een actieve rol te spelen bij de concrete uitwerking van die visie neem dan eens contact met ons op om meer te horen over het bestuur en de activiteiten van Dorpsbelangen.                                                           

Dat kan bij voorkeur via de mail (dorpsbelangen@sleen.nu) maar bellen mag uiteraard ook met Roel Noordhuis tel: 0591-362184 of 06-44450873

 

 

Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn

Contact

Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn
Bannerschultestraat 22
7841 AD Sleen
T. 0591-362184 of 06-44450873
Dorpsbelangen is opgericht na het opgaan van de gemeente Sleen in de gemeente Coevorden. Doel was en is nog steeds, ons sterk te maken voor wat er beweegt en leeft onder de inwoners van Sleen en Diphoorn in relatie tot de gemeente.
Print