Oud papier PMD container
Print

Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn

De volgende bestuursvergaderig is op maandag 30-09-2019.

Er is gelegenheid om vanaf 19.30 uur tijdens de inloop een gedeelte van de vergadering langs te komen. Mocht u verhinderd zijn maar toch iets dringends hebben kunt u contact opnemen met de secretaris R. Noordhuis

======================================================

Er is tot nu toe 1 voorstel ingediend voor het stimuleringsfonds. Er is dus nog een kans om mee te doen. Dien uw aanvraag zsm in of neem kontakt op met de secretaris.

Het maximum aan te vragen bedrag is € 20.000,00. Zorg wel voor een goede duidelijke aanvraag met een reele onderbouwing van de kosten met daarbij de eigen inbreng wat betreft geld en werk door vrijwilligers

======================================================

De officiele opening van de beweegtuin zal op 21 september om 13.30 uur plaatsvinden. 

======================================================

Er is een voorlopige conclusie samengesteld van de enquete. De werkgroep Dorpsvisie zal nog eenmaal worden benaderd om dit gezamentlijk te bespreken en te concretiseren zodat het in de Dorpsvisie kan worden verwerkt.

======================================================

Er zijn een viertal wandelroutes door de werkgroep vastgelegd. Momenteel worden deze routes door het recreatieschap in hun wandelroutes knooppunt geintegreerd. Zodra dit is gerealiseerd zullen we de routekaarten gaan samenstellen. Van staatsbosbeheer hebben we betonnen elementen geschonken gekregen voor het maken van acht bankjes. Bij de firma Geugies zijn de planken besteld en door hun gemonteerd.  Betreffende bakjes zullen we op mooie plekken bankjes plaatsen alwaar u dan van de uitzicht kunt genieten.

Binnenkort gaan we de bankjes langs de routes plaatsen.

Op een van de bankjes is door een oud inwoner van Sleen een puzzel geschilderd met 3 fouten er in. De oplossing kan te zijner tijd bij de diverse horeca zaken in Sleen worden verkregen.

======================================================

Dorpsbelangen is opgericht na het opgaan van de gemeente Sleen in de gemeente Coevorden. Doel was en is nog steeds, ons sterk te maken voor wat er beweegt en leeft onder de inwoners van Sleen in relatie tot de gemeente. 

Ook valt de herdenking op 4 mei onder de verantwoordelijkheid van Dorpsbelangen. Hiervoor is een 4 mei werkgroep opgericht. 
Verder is Dorpsbelangen verantwoordelijk voor de AED's bij de Rabobank en de sporthal. Niet alleen financieel, maar ook voor het team dat de bediening verzorgt. Dit team staat onder leiding van Marleen Haan.

Het bestuur van Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn vergadert 10 maal per jaar in MFC de Brink. Eén maal per jaar vindt er een algemene ledenvergadering plaats.

Om iedereen een kans te geven alle mogelijke zaken betreffende Sleen-Diphoorn te komen bespreken is een deel van de vergaderingen een inloopvergadering. U bent dan van harte welkom om 19:30 uur in het MFC om met het bestuur zaken te bespreken.

Nieuws

We zijn aanspreekpunt voor de gemeente en fungeren als spreekbuis richting de gemeente namens beide dorpen. Zo zijn we actief betrokken bij de ontwikkelingen rond de nieuwbouw bij de manege, worden we betrokken in de voorfase van bestemmingswijzigingen en hebben we overleg met de gemeente over onderwerpen als de woonwagens, vrachtwagens en de ontwikkelingen rond het MFC.Daarnaast zijn we begonnen met de organisatie van de aanleg van een breedband netwerk in Sleen-Diphoorn.

Vind je het leuk om actief mee te denken over een visie voor de toekomst van onze dorpen en een actieve rol te spelen bij de concrete uitwerking van die visie neem dan eens contact met ons op om meer te horen over het bestuur en de activiteiten van Dorpsbelangen.                                                           

Dat kan bij voorkeur via de mail (dorpsbelangen@sleen.nu) maar bellen mag uiteraard ook met Roel Noordhuis tel: 0591-362184 of 06-44450873

 

 

Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn

Contact

Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn
Bannerschultestraat 22
7841 AD Sleen
T. 0591-362184 of 06-44450873
Dorpsbelangen is opgericht na het opgaan van de gemeente Sleen in de gemeente Coevorden. Doel was en is nog steeds, ons sterk te maken voor wat er beweegt en leeft onder de inwoners van Sleen en Diphoorn in relatie tot de gemeente.
Print