Dorpsbudget

Ideeënformulier
Bewoners van Sleen en Diphoorn kunnen plannen/ideeën aanvragen voor een bijdrage uit het dorpsbudget. Dit kan via het digitale ideeënformulier. Het formulier is ook als PDF-bestand te downloaden.

Projecten 2021

Projecten                                                        Status

Muziek basisscholen                                       Gerealiseerd
Spion Klavertje                                                 Akkoord
Apparatuur beeld+geluid                                Gerealiseerd
Gift MFC                                                            Gerealiseerd
Veldbloemen langs wegen                              Gerealiseerd
Verl. Voetpad rond velden                               Afgewezen
Dorpsstuin Diphoorn                                       Gerealiseerd
Honden losloopveld                                         Afgewezen
Waterput volkstuintjes                                     Akkoord
Beeld+geluid verenigingen                              Afgewezen
Verlichting kerktoren                                        Afgewezen
Extra waterput kerkhof                                    Afgewezen
Singel trainingsveld                                         Gerealiseerd
Blikvangers                                                       Afgewezen
Plantsoen Heirweg                                          Afgewezen
Parkeerplaats MFC                                          Akkoord
E-aansluiting kerkhof                                      Afgewezen
Zitbank bij sluis stroompje                             Afgewezen
Kleding orkesten                                             Akkoord
Aanleg visplekken                                           Akkoord

Indien een project akkoord is betekent dat dat de gelden toegewezen zijn en dat de uitvoering nog moet gebeuren. Indien een project is afgewezen betekent dat dat de gemeente geen toestemming kon verlenen of dat de aanvrager onvoldoende ondersteuning kon vinden om tot realisatie en onderhoud te komen.

Contact

Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn
Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn Bannerschultestraat 22 7841 AD  Sleen
T. 0591-362184 of 06-44450873 E. dorpsbelangen@sleen.nu I. http://www.sleen.nu/dorpsbelangen

Dorpsbelangen is opgericht in 1997. Doel is ons sterk te maken voor wat er beweegt en leeft onder de inwoners van Sleen en Diphoorn. Dorpsbelangen maakt zich sterk voor het uitbreiden en in stand houden van de leefbaarheid van het dorp op diverse gebieden, zoals woningbouw, speelruimte, duurzaamheid, verkeersveiligheid, het openbare groen, wateroverlast, onderhoud wegen en jeugd- en ouderenbeleid etc. Dorpsbelangen is de spreekbuis richting de gemeente.