Keetcompetitie

Keetcompetitie

De 8 kernen van het Zuidenveld hebben elk tal van jongerenclubs die samen komen in de plattelandsketen. 

De keetcompetitie is een competitie die als aanvulling op de Zuidenveldcompetitie geldt. Er is een aparte bokaal te winnen. 

Het idee is als volgt:
Een groep jongelui van enkele keetclubs uit de organiserende kern Sleen (circa 10 personen) stelt een Keetcompetitie samen waaraan uit elke kern een groep jongeren deelneemt van 1 of meerdere keten uit die kern van circa 10 personen. De competitie vindt plaats op zaterdag op het festivalterrein en bestaat uit circa 8 ludieke (plattelands)spellen in de buitenlucht. 

De leden van club TVP zijn bereid gevonden om de organisatie ter hand te nemen. 

  

  

Contact

Stichting Plaatselijk Comité Zuidenveld Sleen
Stichting Plaatselijk Comité Zuidenveld Sleen Zuidenveldstraat 23 7842 CK  Sleen
T. 06 50 28 07 38 E. richard.nieborg@hotmail.com I. http://www.sleen.nu

De Stichting Plaatselijk Comité Zuidenveld Sleen organiseert de plaatselijke activiteiten van de Zuidenveldtentoonstelling. De Zuidenveldtentoonstelling is een uniek driedaags evenement dat jaarlijks plaatsvindt rond midden juli in een kern in de Zuidoosthoek van Drenthe. In 2027 is Sleen weer aan de beurt.