Vlag uithangen

De Zuidenveldtentoonstellingen kennen een rijke historie die al dateert van voor 1900. In 1920 is officieel de Tentoonstellingsvereniging Het Zuidenveld opgericht.
Het Zuidenveld werd gevormd door 8 gemeenten: Sleen (als hoofdplaats), Dalen, Zweeloo, Schoonebeek, Coevorden, Emmen, Oosterhesselen en Odoorn. 
In 1998 vond de gemeentelijke herindeling plaats in Drenthe. Het Zuidenveld heeft echter altijd de oude gemeentegrenzen aangehouden. Op het Zuidenveldterrein wapperen daarom altijd nog de 8 vlaggen van de voormalige gemeenten van het Zuidenveld. 
Hoe mooi zou het zijn als in het dorp Sleen ook veelvuldig de vlag van de voormalige gemeente Sleen te zien is? 
Wij roepen daarom iedereen op te vlaggen op 7, 8 en 9 juli 2017. Mocht je geen Slener vlag hebben, dan is die voor €25,00 te bestellen bij de stichting Plaatselijk Comité Zuidenveld Sleen. Je draagt dan gelijk een klein steentje bij aan de organisatie van het evenement. 

Voor een bestelformulier van de Slener vlag, klik hier

De vlag is 150 cm bij 100 cm. Er staan 5 horizontale banen op van gelijke hoogte, afwisselend wit en blauw. Aan de broekzijde geflankeerd door twee verticale rijen van 5 vierkante blokken, eveneens afwisselend wit en blauw, het eerste blok aan de bovenzijde beladen met een rode vijfpuntige ster. De 5-puntige ster is ontleend aan de Drentse vlag, waarin voor elk der zes dingspillen een ster als symbool geldt. Sleen was de hoofdplaats van het eerste dingspil, het Zuidenveld. 

Contact

Stichting Plaatselijk Comité Zuidenveld Sleen
Stichting Plaatselijk Comité Zuidenveld Sleen Zuidenveldstraat 23 7842 CK  Sleen
T. 06 50 28 07 38 E. richard.nieborg@hotmail.com I. http://www.sleen.nu

De Stichting Plaatselijk Comité Zuidenveld Sleen organiseert de plaatselijke activiteiten van de Zuidenveldtentoonstelling. De Zuidenveldtentoonstelling is een uniek driedaags evenement dat jaarlijks plaatsvindt rond midden juli in een kern in de Zuidoosthoek van Drenthe. In 2027 is Sleen weer aan de beurt.