Festivalterrein

Festivalterrein

Tijdens de informatie avond op 2 november is gekozen voor het oude gedeelte van Sleen als Zuidenveld terrein. Dus middenin het dorp in plaats van de zoals de laatste vorige Zuidenvelden net buiten het dorp. Alle groenstroken en velden worden benut. De entourage is prachtig en sfeervol. Daar past het programma uitstekend in. 

De parkeerterreinen zijn aan de rand van het dorp. 

 

Contact

Stichting Plaatselijk Comité Zuidenveld Sleen
Stichting Plaatselijk Comité Zuidenveld Sleen Zuidenveldstraat 23 7842 CK  Sleen
T. 06 50 28 07 38 E. richard.nieborg@hotmail.com I. http://www.sleen.nu

De Stichting Plaatselijk Comité Zuidenveld Sleen organiseert de plaatselijke activiteiten van de Zuidenveldtentoonstelling. De Zuidenveldtentoonstelling is een uniek driedaags evenement dat jaarlijks plaatsvindt rond midden juli in een kern in de Zuidoosthoek van Drenthe. In 2027 is Sleen weer aan de beurt.