Lijstcollecte

LIJSTCOLLECTE

Een Zuidenveldfestival organiseren kost veel geld. Temeer wanneer we de entrees gratis of zo laag mogelijk willen houden. Om het festival financieel rond te breien zal de organisatie diverse acties op touw zetten. 

We zijn begonnen met een verloting. Vanaf eind augustus tot midden december zijn loten verkocht. De volgende actie was een lijstcollecte. 
In 2009 is ook een huis-aan-huis lijstcollecte gehouden. Dit heeft destijds zo'n €25.000 opgeleverd!!

De lijstcollecte werd gehouden in de weken van 23 januari en 30 januari. De opbrengst bedroeg maar liefst een kleine €22.000. 

Voor een verslag, klik hier. 

 

Contact

Stichting Plaatselijk Comité Zuidenveld Sleen
Stichting Plaatselijk Comité Zuidenveld Sleen Zuidenveldstraat 23 7842 CK  Sleen
T. 06 50 28 07 38 E. richard.nieborg@hotmail.com I. http://www.sleen.nu

De Stichting Plaatselijk Comité Zuidenveld Sleen organiseert de plaatselijke activiteiten van de Zuidenveldtentoonstelling. De Zuidenveldtentoonstelling is een uniek driedaags evenement dat jaarlijks plaatsvindt rond midden juli in een kern in de Zuidoosthoek van Drenthe. In 2027 is Sleen weer aan de beurt.