Zuidenveld Muziekgala

Net als in 2009 wordt het Zuidenveldfestival 2017 aangekondigd en wordt het programma getoond aan de buitenwereld door middel van een spetterend Proms concert:  Het Zuidenveld Muziekgala

Zet het in de agenda: 17 juni 2017, 20.00 uur, Manege Sleen

De basis voor dit promotie promenade concert is een groot orkest, ofwel het plaatselijke harmonie orkest Crescendo, aangevuld met andere goede muzikanten (blazers, pianisten, drummers, gitaristen, etc) en met een groot projectkoor en solozangers en -zangeressen. Daarnaast kunnen ook enkele dj's zich melden (à la Armin van Buuren met het Metropole orkest). 

  
Alle artiesten zijn afkomstig uit de Zuidenveldkern Sleen. Zij zijn al of niet reeds regionaal bekend. Ze zijn amateurs, de uitvoerende muzikanten/artiesten ontvangen geen vergoeding. Mogelijk zitten er enkele (semi)professionals uit de kern Sleen tussen. Ook zij ontvangen voor dit project geen vergoeding. Het geheel staat onder de professionele leiding van Alfred Willering, dirigent van Crescendo. 


Het repertoire is zeer gevarieerd maar bestaat voornamelijk uit typische "proms" muziekstukken. De organisatie is in handen van een commissie die opereert onder de Stichting Plaatselijk Comité Zuidenveld Sleen. 

De setlist is inmiddels bekend en de arrangementen zijn gemaakt. Klassiek en pop gemengd. Een grandioos en groots optreden waar het publiek lekker mee mag doen. 

REPETITIES

 • De repetities van het orkest vinden plaats elke vrijdagavond van 19.30 - 21.45 uur in MFC De Brink in Sleen. Wil je meedoen, sluit gerust aan. 
 • De repetitiedata voor het projectkoor zijn als volgt: 
  • Zondag 7 mei         19.00 - 20.00 uur       Ontmoetingskerk Sleen
  • Donderdag 11 mei  19.00 - 20.00 uur       MFC De Brink
  • Donderdag 18 mei  19.00 - 20.00 uur       MFC De Brink
  • Zondag 21 mei        19.00 - 20.00 uur       Ontmoetingskerk Sleen
 • De gezamenlijke repetities voor koor, orkest, solisten en band zijn voorlopig als volgt gepland: 
  • Vrijdag 26 mei         19.30 - 22.00 uur        MFC De Brink
  • Vrijdag 9 juni           19.30 - 22.00 uur       MFC De Brink (reserve)
 • De generale repetitie voor alle deelnemer is een dag voor het optreden: 
  • Vrijdag 16 juni          19.30 uur                   Manege Sleen

Het is handig om als projectorkestlid of projectkoorlid van tevoren de repetities te bezoeken. De contactpersonen zijn: 

 • harmonie orkest Crescendo: Hilde Lufting - hildedijks@hotmail.com
 • Vocation, koor (repetitie op zondag): Karin Heeling - karinheeling@online.nl
 • Pur Sang, koor (repetitie op donderdag): Ria Siepel - hrsiepel@gmail.com

Meer informatie en opgave: Roelie Lubbers-Hilbrands, 06-53303499, rlubbershilbrands@hetnet.nl. Opgave kan nog steeds!

Contact

Stichting Plaatselijk Comité Zuidenveld Sleen
Stichting Plaatselijk Comité Zuidenveld Sleen Zuidenveldstraat 23 7842 CK  Sleen
T. 06 50 28 07 38 E. richard.nieborg@hotmail.com I. http://www.sleen.nu

De Stichting Plaatselijk Comité Zuidenveld Sleen organiseert de plaatselijke activiteiten van de Zuidenveldtentoonstelling. De Zuidenveldtentoonstelling is een uniek driedaags evenement dat jaarlijks plaatsvindt rond midden juli in een kern in de Zuidoosthoek van Drenthe. In 2027 is Sleen weer aan de beurt.