Verzekeringen

Verzekeringen

Stichting Plaatselijk Comité Zuidenveld Sleen sluit samen met de Tentoonstellingsvereniging Het Zuidenveld een verzekering af voor het hele evenement op 6,7,8 en 9 juli 2016. 

De bouw van de wagens, bogen en straatversieringen en eventuele overige activiteiten in de buurten is hier niet bij inbegrepen. Daarvoor geldt de eigen aansprakelijkheidsverzekering en ongevallenverzekering etc. van ieder persoonlijk. 

Bij de bouw van wagens/bogen/straatversiering en meerijden in de optocht is het goed dat je vooraf weet wat de eventuele risico's zijn en dat je maatregelen neemt om ongelukken te voorkomen. 

Je stelt je schuur of bedrijfsgebouw beschikbaar?
Wanneer er in je schuur of bedrijfsgebouw wordt gewerkt aan een praalwagen, aan straatversiering of aan een boog, is het belangrijk dat je je verzekeringsadviseur hierover informeert. Een wijziging in gebruik kan namelijk gevolgen hebben voor de dekking van je verzekering. 

Tractoren die de praalwagens trekken
Niet alle tractorverzekeringen geven dekking voor gebruik anders dan voor het eigen agrarisch bedrijf. Check daarom bij de eigenaar of zijn tractorverzekering hiervoor dekking biedt. Let op dat je tijdens de aan- en afvoer van de wagen ook verzekerd moet zijn. 

Praalwagens
Zorg dat de praalwagen en/of tractor technisch in orde is. Bijvoorbeeld door een APK-keuring. Zorg ervoor dat de praalwagen voldoet aan alle voorwaarden van de keuring. Daarmee voorkom je dat je áls je schade veroorzaakt, deze alsnog zelf moet betalen. 

Voor wagens die in de optocht meerijden geldt het volgende: 
De eigenaar van een motorvoertuig moet deze verplicht verzekeren in het kader van de wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen (WAM). De aansprakelijkheid voor schade aan derden door of met een motorvoertuig rust daarmee op de eigenaar. Onder die aansprakelijkheid vallen ook alle door het motorvoertuig getrokken objecten, waaronder (praal)wagens. 
De meeste verzekeringen zijn afgestemd op het gebruik van een trekker. In de meeste gevallen zal dit agrarisch gebruik zijn. het meerijden in optochten hoort hier niet standaard bij. De eigenaren doen er goed aan om daar bij hun eigen verzekeraar naar te informeren. 

Passagiers op de praalwagens en het publiek
Voorkom dat passagiers van de wagen vallen. Zorg daarom voor goede zitplaatsen en voldoende houvast. Deelnemers die tijdens de optocht naast de praalwagen wandelen, lopen het risico dat er iets van de wagen valt of dat de wagen zelf kantelt. En deelnemers op de praalwagen kunnen vallen. Voor deze deelnemers kan een ongevallenverzekering worden afgesloten (door de buurt zelf te regelen). Die geldt dan voor iedereen op de wagen en voor iedereen die in- en uitstapt. Ook deelnemers die tijdens de optocht langs de wagen lopen, zijn verzekerd als de wagen of iets van de wagen op hen valt. Zij zijn dan verzekerd via de WA-dekking van de tractor. 

Stichting Plaatselijk Comité zorgt voor een vergunning voor de optocht. Indien gewenst kan deze opgevraagd worden. 

Mochten er vragen zijn, dan deze graag mailen naar de secretaris. 

 

Contact

Stichting Plaatselijk Comité Zuidenveld Sleen
Stichting Plaatselijk Comité Zuidenveld Sleen Zuidenveldstraat 23 7842 CK  Sleen
T. 06 50 28 07 38 E. richard.nieborg@hotmail.com I. http://www.sleen.nu

De Stichting Plaatselijk Comité Zuidenveld Sleen organiseert de plaatselijke activiteiten van de Zuidenveldtentoonstelling. De Zuidenveldtentoonstelling is een uniek driedaags evenement dat jaarlijks plaatsvindt rond midden juli in een kern in de Zuidoosthoek van Drenthe. In 2027 is Sleen weer aan de beurt.