Huisdierenkeuring

Huisdierenkeuring

De basisschooljeugd wordt nauw betrokken bij het Zuidenveldgebeuren. De kinderen krijgen de gelegenheid om hun huisdier te laten "keuren" door een dierenarts(assistent). Twee juryleden (dierenartsen) onderwerpen de dieren aan een nauwkeurige inspectie en spreken een deskundig oordeel uit.

Alle basisschoolkinderen zijn welkom met hun kat, hond, cavia, parkiet, vis, konijn, et cetera. Opgave via de scholen of bij één van de bestuursleden van de organisaties. De inschrijfformulieren worden op school uitgereikt. Ook is een inschrijfformulier te vinden op de website www.zuidenveld.com. 

 

Contact

Stichting Plaatselijk Comité Zuidenveld Sleen
Stichting Plaatselijk Comité Zuidenveld Sleen Zuidenveldstraat 23 7842 CK  Sleen
T. 06 50 28 07 38 E. richard.nieborg@hotmail.com I. http://www.sleen.nu

De Stichting Plaatselijk Comité Zuidenveld Sleen organiseert de plaatselijke activiteiten van de Zuidenveldtentoonstelling. De Zuidenveldtentoonstelling is een uniek driedaags evenement dat jaarlijks plaatsvindt rond midden juli in een kern in de Zuidoosthoek van Drenthe. In 2027 is Sleen weer aan de beurt.