Concours d'Elegance

Concours d'Elegance Automobile

De catwalk voor de automobiel

Dit concours is een parade van stijlvolle, mooie, vaak zeldzame auto's. De eigenaren wedijveren met elkaar om de auto met de mooiste uiterlijke kenmerken en originaliteit. De wagens worden gepresenteerd voor de jury en het publiek. Het kunnen vooroorlogse wagens zijn, maar ook racewagens, unieke naoorlogse wagens en recente sport- en prestigewagens. Gedurende het evenement is er een speaker die uitleg geeft waarbij de wagens worden voorgereden, geheel in concours stijl, de deelnemers gekleed in de periode en stijl van hun voertuig. De commissie in Sleen is ervan overtuigd dat elke Zuidenveldkern wel inwoners heeft met een dergelijk voertuig en die mee willen doen aan de Zuidenveldcompetitie met dit onderdeel. Daarnaast kunnen ook deelnemers buiten de competitie en buiten het Zuidenveld deelnemen. 
Wij zoeken deelnemers voor dit onderdeel: 2 auto's per kern. De voorrondes hiervan zijn op 4 juni 2017 tijdens de RopaRun Sleen, bij de molen De Hoop. Opgave bij de secretaris. 

Er is een aparte website actief voor dit onderdeel. 

 

Contact

Stichting Plaatselijk Comité Zuidenveld Sleen
Stichting Plaatselijk Comité Zuidenveld Sleen Zuidenveldstraat 23 7842 CK  Sleen
T. 06 50 28 07 38 E. richard.nieborg@hotmail.com I. http://www.sleen.nu

De Stichting Plaatselijk Comité Zuidenveld Sleen organiseert de plaatselijke activiteiten van de Zuidenveldtentoonstelling. De Zuidenveldtentoonstelling is een uniek driedaags evenement dat jaarlijks plaatsvindt rond midden juli in een kern in de Zuidoosthoek van Drenthe. In 2027 is Sleen weer aan de beurt.