Optocht, Praalwagens, erebogen, straat/buurtversiering

Optocht, Praalwagens, erebogen, straat/buurtversiering

Van de plaatselijke bevolking wordt verwacht dat zij het het dorp prachtig versiert met straat/buurtversieringen en erebogen.

Op vrijdagavond (was voorheen donderdagavond) vindt de optocht met praalwagens plaats, eveneens gemaakt door de inwoners van Sleen en omstreken. Ook rijden daarin wagens mee van de andere 7 Zuidenveldkernen die hiermee strijden om de Zuidenveldbokaal. Verder zijn er tuinkeuringen en wordt er een lichtroute uitgezet in het dorp. Sleen laat zich traditiegetrouw van haar beste kant zien. 
Uit het bestuur is één persoon aangewezen die de opgaven van erebogen, praalwagens en straat/buurtversieringen coördineert, de zogenaamde vertrouwenspersoon.

KRAANWERK BOGEN
Mocht er een kraan nodig zijn bij de plaatsing van de bogen, dan geeft Henk-Jan Reinders van Reinders Transport uit Emmen graag kosteloos zijn medewerking. Henk-Jan is te bereiken op 06-50503563.

RICHTLIJNEN

Het onderwerp staat vrij, evenals de te gebruiken materialen. Wel gaan we ervan uit dat de versieringen een bepaald niveau hebben en "Zuidenveldwaardig" zijn. De jury bestaat uit min. 3 personen, liefst van buiten het Zuidenveld gebied. Zij beoordelen ieder vanuit hun deskundigheid (creativiteit, kunstzinnigheid, originaliteit, etc) de versieringen. 

De details van de richtlijnen staan achterop het opgaveformulier. Zie hieronder. 

OPGAVE
Iedereen kan een praalwagen opgeven voor de optocht. Elke buurt kan een ereboog en straat/buurtversiering opgeven. De deadline voor deze opgaven is 1 mei 2017. Na opgave worden conform de richtlijnen startgelden uitbetaald. 
De opgaven geschieden bij de secretaris (post of e-mail) door middel van een ingevuld opgaveformulier: klik hier voor het formulier en de richtlijnen. 

De volgende opgaven zijn reeds bij ons bekend (de onderwerpen worden niet publiekelijk gecommuniceerd):

  • Wagens:  circa 20 (inclusief 8 van alle Zuidenveldkernen)
  • ​Straat/buurtversieringen: alle straten van Sleen m.u.v. Struikheide. 
  • Bogen:  5

ROUTE OPTOCHT

De opstelling van de wagens is aan de Menso-Altingstraat. De route van de optocht is als volgt: 

 

 

Contact

Stichting Plaatselijk Comité Zuidenveld Sleen
Stichting Plaatselijk Comité Zuidenveld Sleen Zuidenveldstraat 23 7842 CK  Sleen
T. 06 50 28 07 38 E. richard.nieborg@hotmail.com I. http://www.sleen.nu

De Stichting Plaatselijk Comité Zuidenveld Sleen organiseert de plaatselijke activiteiten van de Zuidenveldtentoonstelling. De Zuidenveldtentoonstelling is een uniek driedaags evenement dat jaarlijks plaatsvindt rond midden juli in een kern in de Zuidoosthoek van Drenthe. In 2027 is Sleen weer aan de beurt.