Slener in the spotlight: Tienus Ruinemans


Naoberschap in Sleen!
Hij is geboren en tot zijn elfde jaar getogen in Zweeloo. Boerenzoon van Rudolf en Trijntje. De toenmalige Saksische boerderij met volledige vergunning (horeca) brandde op tweede Pinksterdag 1960 tijdens een hevig onweer tot de grond toe af. Door deze noodlottige fik werd besloten te verkassen naar Balloo, waar boerderij/café Deenen werd overgenomen. Pa deed de boerderij en ma bestierde het café. Ja ... Altienus (roepnaam Tienus) Ruinemans staat in de spotlight.                                                

Op de ambachtsschool in Assen leerde Tienus omgaan met hamer en beitel. Na het diploma kwam hij als leerling timmerman in dienst bij bouwbedrijf Mennega in Loon. Door avondstudie werd  het predicaat gezel-timmerman behaald. Maar het leven bestaat niet alleen uit spijkeren. Een avondje stappen brengt Tienus en zijn vrienden, naar de destijds fameuze glazen dansvloer van Tivoli in Siddeburen. Aandacht voor de vloer was er nauwelijks maar wel voor Roelie. Er volgt een mooie tijd. Om de afstand van Balloo naar Siddeburen te verkleinen, neemt Tienus na vier goede jaren afscheid van de firma Mennega en krijgt een nieuwe job bij aannemer Vuurboom in Valthermond, een bedrijf met veel projecten in de omgeving van Slochteren. Kost en inwoning vindt hij bij de ouders van Roelie in Siddeburen. 

In 1971 beloven ze elkaar, ‘in voor en tegenspoed’. Het jonge stel slaat de spaarvarkens aan diggels en koopt in het dorp Hellum een wat ‘gedateerde’ woning. De bedoeling is deze zelf op te knappen.      

Het dorpshuis
Deze plannen werden echter gedwarsboomd door het afbranden van het plaatselijke café. De kastelein liet weten dat herbouw geen optie was. Om borrel en biljart niet te missen neemt de gemeenschap het initiatief om zelf een eigen dorpshuis te bouwen en dit uit te voeren met vrijwilligers. Dankbaar wordt gebruik gemaakt van de ervaring van Tienus. Deze tijdrovende inzet gaat wel ten koste van het renoveren van het eigen woninkje. Het uitgestelde onderhoud geeft dan ook problemen, het dak begint te lekken. Dit euvel wordt snel kenbaar en de rollen worden nu omgedraaid. Zonder dat het jonge paar er notie van heeft staan op een zaterdagmorgen totaal onverwachts een tiental dorpelingen klaar met tractor en ander materiaal om met man en macht het dak te slopen en te vernieuwen. “We zijn hier altijd nog  van onder de indruk", laat Tienus weten. Na een jaar van vlijt en ijver wordt de opening van een prachtig dorpshuis gevierd. Een pracht van een dorpshuis, maar geen beheerder! Na het nodige wikken en wegen nemen Tienus en Roelie deze uitdaging aan. De nodige diploma’s voor de vereiste vergunningen worden behaald en beiden mogen een borrel schenken en de knip op de deur doen!

Bestuurlijke functies bij vakbeweging en kerk maken eveneens deel uit van het leven in Hellum. Met succes wordt ook nog de vierjarige avondstudie gevolgd in Groningen, voor aspirant bouwkundig opzichter. Toch was met deze volle agenda altijd nog een gaatje te vinden voor hand-en-spandiensten.      

Terug naor d’ Olde Landschap
Hoe prachtig de luchten in het Grunnigerland ook zijn, toch gaat er niks boven d’ Olde Landschap. Tienus solliciteert dan ook op een vacature bij de woningstichting Sleen-Zweeloo. Uit een groot aantal kandidaten wordt Tienus aangenomen voor de functie van: ‘Allround timmerman voor niet planmatig onderhoud’. Het gezin Ruinemans, intussen verrijkt met zoon Ruud en dochter Andrea, verhuist in 1985 naar Sleen. De woningstichting is verantwoordelijk voor het arsenaal huurwoningen in onder andere De Kiel, Schoonoord en Veenoord. Tienus krijgt in deze veelzijdige functie veel ervaring in allerlei soorten onderhoud maar ook in tact en omgang met huurders. Het duurde niet lang of de staat van dienst in Hellum werd ook bekend in Sleen, onder andere zijn ambitie voor de keuken. Dus werd het pannenkoeken bakken op Koninginnedag voor de jeugd met Annet Veen en Teun de Vries. Het werden er honderden.  

Manus(je) van alles                                                                                                                                                                                    Een winter met vorst betekent dat er ‘gescheuveld' moet worden op de ijsbaan en daar heeft ‘Voorwaarts’ mensen voor nodig, dus je begrijpt het al wel Tienus en de trawanten zijn weer aan bod! Vorig jaar nog heeft een verbouwing plaats gevonden in het clubhuis van de ijsclub. ‘Alles in eigen beheer’ schreef de pers. Je zou ook kunnen zeggen: ‘Uitgevoerd door vrijwilligers’. Interessant om te weten: gebruikelijk is dat op 1 november (dankdag) de baan vol water wordt gezet, 6 x 24 uur hebben de pompen nodig om dat gedaan te krijgen! 

 

Waar ook met plezier hulp geboden wordt, is bij het duo-fietsen. Zo’n 25 ‘chauffeurs’ gaan een paar uurtjes in de week met de wat oudere medemens een middagje rijden. Ook ritjes met de auto naar Intratuin en markten zijn dankbaar werk.

Niet te vergeten het MFC, het voormalig gemeentehuis. Wist u dat dat het MFC grotendeels draaiende wordt gehouden door een club van 30 vrijwilligers! Onlangs nog is het interieur helemaal gerenoveerd door deze pro-deo-doeners. Wilt u ook iets betekenen voor dit unieke ‘dorpshuis’, wordt dan vriend van het MFC voor een paar tientjes (info@mfcdebrink.nl).

Kijk ook eens naar De Schoel, waar met bewoners spelletjes worden gedaan, een ommetje wordt gelopen, voorbereiding  en ondersteuning  bij de maaltijden en nog zoveel meer. Weggebruikers die bij festiviteiten de weg wordt gewezen door verkeersregelaars. Ook kan de EHBO altijd een beroep doen op de kennis en bijstand van menig hulpverlener.

We eindigen met de optelsom van al het vrijwilligerswerk met de wetenschap lang niet allen benoemd te hebben!

 

Caravanreizen
Naast alle activiteiten neemt de caravan een belangrijke plaats in en bij Tienus en Roelie, ze zijn dan ook lid van verschillende caravan/reisclubs. Eén club geniet echter de voorkeur, de Nederlandse Senioren Club (NSC)Je zou Tienus haast ‘lijstaanvoerder’ kunnen noemen van dit gezelschap!  Samen staan ze de medemens hier ook bij met raad en daad bij. Het mede organiseren, de reizen en het begeleiden hiervan is beide op het lijf geschreven.   

Onder valse voorwendselen
Tijdens een kopje thee begon Roelie over een archeologische stadsrondleiding in Coevorden. Dit lijkt haar wel wat! “Voor jou misschien ook wel interessant, jij hebt ook nogal belangstelling voor oudheden en zo”,  zegt ze tegen Tienus. Instemmend knikt Tienus, ja dat lijkt hem wel wat. Op de bewuste dag komt Tienus in spijkerbroek aan het ontbijt. “Nee, nee, tussen de middag wordt er gezamenlijk geluncht, dus doe even je nette pak aan met stropdas!” Een beetje morrend: “Wat een flauwekul". 

De Ned. Herv. Kerk in Coevorden is die woensdagmorgen in april 2009 tot de nok toe gevuld. De dominee zou er jaloers op worden. Tienus laat in zijn onschuld weten dat er veel te veel mensen voor een rondleiding zijn. Maar bij het zien van meerdere bekenden, allemaal op z’n zondags, gaat er een lichtje branden. Dat jaar worden acht inwoners van de gemeente Coevorden benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nasseau, dit voor bijzondere verdienstelijkheden. Twee komen uit Sleen. Wij zijn dan ook trots op Tienus Ruinemans en Gezienus Hilbrands die hiervoor in aanmerking komen. Eigenlijk staan deze twee mensen voor alle vrijwilligers! Wat SleenWeb betreft, verdient iedere naoberhulp een lintje.  

Naschrift:
Met nadruk wijst Tienus er op dat hij maar een onderdeel is van alle vrijwilligers.   

Tekst: Ben Offringa
Foto’s: Annemarie  Elberse