Slener in de spotlight: Geert Roeles

Noord-Sleen, een dorp die boeren, burgers en wethouders heeft voortgebracht!

Eén daarvan is Geert Roeles. Als Waterman geboren in 1945. Zoon uit een boerenfamilie met een gemengd bedrijf. Geert had geen aspiraties om ploeg en eg over te nemen. Naar de kweekschool in Emmen, schoolmeester worden, dat leek hem wel wat. Helaas dat enthousiasme leed schipbreuk na een jaar. Pa Willem maakte korte metten. Niet meer leren, dan aan het werk!  

Zoonlief werd als jongste bediende ondergebracht bij de Amsterdamsche Bank in Emmen. Achteraf gezien een goede springplank naar het bankwezen. In de loop der jaren zijn veel banken samengesmolten. Fusies, overnames, reorganisaties en ontslagen waren soms het gevolg. Geert bleef en groeide door tot accountmanager. Een functie voor de helft binnen de muren, de andere helft op pad in de buitendienst. Zo heeft Geert 39 jaren met plezier zijn geld verdient tussen het geld. Hoewel hij van reizen hield werd de liefde vlakbij huis gevonden, Henny Schutrups uit Kibbelveen! Met de fiets van Noord-Sleen een fluitje van een cent, met een lekke band een half uurtje lopen.

Henny en Geert waren nog maar net getrouwd of de voorzitter van de VVD afdeling Sleen, Jo ten Hool meldde zich. De ambities van Geert, maatschappelijke betrokkenheid en liberale inslag waren hem niet ontgaan. Geert werd benoemd in het bestuur, hij was toen 26 jaar. Door deze betrokkenheid  groeide steeds meer belangstelling voor de politiek. Met zijn opgedane politieke bestuurservaring en kunde werd  Geert in 1985 gekozen tot gemeenteraadslid van Sleen. Ruim 21 jaar heeft hij in de raad gezeten. Na de gemeentelijke herindeling  van de gemeente werd hij benoemd als fractievoorzitter van de VVD.

 

In 2007 volgde de installatie als wethouder van de gemeente Coevorden met een brede portefeuille: Economische zaken – toerisme, recreatie en sport – kunst en cultuur – onderwijs en monumenten. Veel mensen kennen hem uit die periode.

Door de veelzijdigheid van zijn functie werd nogal eens een beroep gedaan voor allerlei officiële momenten. Hij maakte niet de indruk dit met  tegenzin te doen.

Gevraagd naar de dagindeling blijkt dat er haast geen dag gelijk is. Eén ding stond bijna iedere dag vast. Om een uur of acht ’s morgens werd er koffie op het gemeentehuis gedronken met bodes, ambtenaren en ander personeel. Informeel werd dan wat bij – nagepraat, soms afspraken gemaakt en ook voetbal kwam zo nu en dan aan de orde. Een goed gebruik om samenwerking te bevorderen.

Duidelijk wordt door Geert te kennen gegeven dat borrelpraat en bakerpraat, over ambtenaren die maar duimen zitten te draaien, baarlijke onzin is. Integendeel er heerst bij velen juist geen ‘negen tot vijf mentaliteit’. Soms gaan er stukken met dringende zaken mee naar huis. Hij toont waardering voor veel ambtenaren.

Het ging niet altijd van een leien dakje in bestuurlijke zin. Met tact, praten maar vooral luisteren is er veel te bereiken. Iedereen het naar de zin maken is een utopie. Voetbal is oorlog liet Rinus Michels destijds weten. Is dat ook zo in de politiek? “Natuurlijk wordt er in de politiek ook wel eens ‘Te vuur en zwaard gestreden'. Maar uiteindelijk dien je na afloop de knop weer om te draaien en ‘Sans rancune' verder te gaan. Een voorzitter kan dan ook heel bepalend zijn.” Kortom Geert Roeles heeft, bijna zeven jaar, met verve, kennis en plezier zijn taak als wethouder uitgevoerd. Tot de gemeenteraadsverkiezingen 2014 daar een eind aan maakte.

”Na de verkiezingsuitslag, waaruit bleek dat Belangen Buitengebied Coevorden, de BBC, zes zetels verworven had en daarmee de grootste politieke partij geworden was, kreeg ze de opdracht om een coalitie te vormen. Na gesproken te hebben met alle partijen werd besloten een college te vormen met het CDA en PvdA. Daarna heeft BBC, de VVD hiervan in kennis gesteld.”

Als politiek analfabeet denk je dan wat  spijtig van al die kennis en netwerken.

“Dat kan zo zijn maar het is een uitvloeisel van de democratie en dient gerespecteerd te worden.Natuurlijk is dat zuur als je met nog veel enthousiasme je werk doet. Als wethouder was het gebruikelijk  60 à 70 uren in de week bezig te zijn, dit is teruggevallen, als raadslid, naar 10 à 15 uur in de week. Je valt, letterlijk genomen, van de ene op de andere dag in een diep gat. Daar heb ik nogal moeite mee gehad. Het zonnetje bij ons thuis zat een poosje achter de wolken.” 

Terugkijkend op de afscheidsreceptie, 15 mei bij Wielens in Noord-Sleen, moet het Geert toch goed gedaan hebben dat zoveel lovende woorden gesproken werden door de burgemeester, collega’s en anderen. Om nog maar niet te spreken van de honderden mensen, volgens de uitbater meer dan 300, die in de rij stonden om een hand te schudden. Een erkenning om trots op te zijn!

      

We zijn er nog niet, ook "chapeau" of "petje af" voor maatje Henny met haar ondersteuning

Geert en Henny, het gaat jullie goed!

Klik hier voor alle foto's.

Tekst: Ben Offringa

Foto’s: Guido Hansman