Contributie 2020

Voor 2020 bedraagt de contributie € 53,50

De verdeling van het bedrag is als volgt:

Afdelingskas     € 27,80
Provinciale kas €   7,70
Landelijke kas   € 18,00 (inclusief Ledenblad Vrouwen van Nu)

In de kascommissie hebben zitting:
Jannie Hoeksema
Hennie Westerink
Jannie Stolk (reserve)

Uiterste datum voor het opzeggen van het lidmaatschap is vóór 
31 oktober 
van elk jaar.

Contact

Vrouwen van Nu
Vrouwen van Nu Heirweg 42 7841 Ap  Sleen
T. 0591 514314 E. jhvanwieren@gmail.com I. www.sleen.nu/vrijetijd/vrouwenorganisaties/vrouwenvannu

Een vrouwenvereniging voor en door vrouwen, waar drie woorden centraal staan: Ontmoeting, Inspiratie, Plezier! N.B.v.P. Vrouwen van Nu telt ruim 525 plaatselijke afdelingen met 45700 actieve leden in totaal. Drenthe telt 81 afdelingen met ongeveer 6500 leden. Onze afdeling Sleen telt momenteel 137 leden.