Contributie 2022

Voor 2020 bedraagt de contributie € 55,50

De verdeling van het bedrag is als volgt:

Afdelingskas     € 28,85
Provinciale kas €  8,00
Landelijke kas   € 18,65 (incl. Ledenblad Vrouwen van Nu)

Rekeningnummer van onze afdeling:
NL82RABO0359200443

In de kascommissie hebben zitting:
Jannie Stolk
Ineke Assen 
Gretha Krol (reserve)

  • De contributie voor 2022 is gewijzigd.
  • De uiterste datum voor het opzeggen van het lidmaatschap is vóór 31 oktober van elk jaar. 
  • Bij verhuizing graag een adreswijziging sturen naar de secretaris.
  • Ook een nieuw e-mailadres even doorgeven aan de secretaris. 

.

Contact

Vrouwen van Nu
Vrouwen van Nu Heirweg 42 7841 Ap  Sleen
T. 0591 514314 E. jhvanwieren42@gmail.com I. http://www.sleen.nu/vrijetijd/vrouwenorganisaties/vrouwenvannu

Een vrouwenvereniging voor en door vrouwen, waar drie woorden centraal staan: Ontmoeting, Inspiratie, Plezier! N.B.v.P. Vrouwen van Nu telt ruim 525 plaatselijke afdelingen met 45700 actieve leden in totaal. Drenthe telt 81 afdelingen met ongeveer 6500 leden. Onze afdeling Sleen telt momenteel 137 leden.