Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2022.

 

Na verschillende voorbereidingen en contacten met de notaris, heeft het bestuur met toestemming van haar leden de statuten veranderd: iedere vereniging moet voldoen aan de nieuwe wetgeving WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersoon). Deze wet regelt de aansprakelijkheid voor besturen. 

Omdat onze jeugdtrainers door omstandigheden hebben besloten te stoppen met lesgeven voor de vereniging, is er hard gewerkt een nieuwe trainer te vinden. Er is een eigen vacature opgesteld; na juni is contact gelegd met andere gymverenigingen uit de regio die met hetzelfde feit zaten, een vacature vervullen. Gelukkig is eind december 2022 vervanging gevonden, zodat de jeugdgroepen weer verder kunnen met sporten.

Het contact met de andere verenigingen blijft bestaan om te leren van elkaar, elkaar te ondersteunen waar nodig.

Begin 2022 hadden we te maken met Covid; hierdoor konden er geen fysieke lessen worden gegeven. De trainers hebben hun uiterste best gedaan om digitaal lessen te verzorgen.

De Algemene Ledenvergadering is door te weinig aanwezigen in verkorte versie doorgegaan, slechts 1 lid was aanwezig; de informatie is per mail verstrekt en schriftelijk en in het clubblad De Bokkensprong vermeld.

De dansworkshop die Eva Fissering heeft gegeven in 2021 heeft helaas niet geresulteerd naar een vervolg bij gebrek aan een dansdocent. Dit onderdeel blijft staan voor de toekomst.

Ook de workshop Zelfverdediging is niet doorgegaan vanwege te weinig belangstelling.

De gymvereniging heeft tevens gekeken of de oprichting van een springgroep mogelijk is, maar ook hier lopen we aan tegen het gebrek aan trainers die hiervoor geschoold zijn.

Aan het “Lokaal Sport en Preventie-akkoord gemeente Coevorden” is actief deelgenomen door de vereniging. Er is een “Elftal” geformeerd. Onze vereniging doet mee in het onderdeel Vitale sportverenigingen als aanvoerder.

Marieke Röttgers heeft te kennen gegeven niet langer een taak in het bestuur te kunnen vervullen door drukke werkzaamheden elders. Zij is vervangen door Henk de Jonge.

In april is de kabouterspeurtocht gehouden in het bos bij het Ermerstrand. Liefst 20    kabouters deden mee. Ook op 17 september organiseerde de vereniging een kabouterspeurtocht, deze keer in het “3e bosje”. Ondanks de regen was de deelname prima en de deelnemers en ouders/ grootouders zochten en vonden. 

In de Nationale sportweek was er behalve de kabouterspeurtocht een gymactiviteit in “De Schoel”. Op de woensdagmiddag was er de Cijfer en Letterjacht voor kinderen met als afsluiting in de sporthal gym onder leiding van Jaimy Ziel.

De Wandelvierdaagse kon dit jaar weer gelukkig doorgaan. Het weer was geweldig, helaas bracht de laatste dag veel regen. Echter waren er veel “DieHards” die toch de laatste wandeldag aanwezig waren.

Jaimy Ziel gaf clinics voor de basisscholen vanwege de Koningsspelen.

Zaterdag 11 juni deed de gym mee aan de georganiseerde sportmarkt voor sportverenigingen in Sleen. De bezoekersaantallen vielen wat tegen. 

De Gymvereniging heeft opnieuw de status “Erkend Leerbedrijf” binnengehaald. Opleidingen zijn aangeschreven om stagiaires aan te melden.

In 2022 is weer meegedaan met De Grote Clubactie om loten te verkopen. 80 % van de opbrengst is voor de Gymvereniging. We hebben weer een mooi bedrag mogen innen: € 764,04.

De Rabobank Clubsupport heeft de Gymvereniging € 418,84 opgeleverd.

In de week van de Motoriek van 7 tot en met 10 november hebben we geen bezoekers / nieuwe leden mogen ontvangen. 

In het najaar heeft de vereniging om tafel gezeten met de voetbal, tennis, handbal en volleybal om te kijken of we elkaar kunnen versterken, gebruik kunnen maken van elkaars kennis of meer samenwerking kunnen zoeken. Het was een eerste verkenning, waarbij het voorlopig is gebleven.

Tijdens de Sinterklaasgym hebben twee pieten mogen assisteren bij de jeugdgymgroepen. Alle kinderen werden getrakteerd en kregen een cadeautje van Sinterklaas. De ouderengroepen en de Steps kregen een zakje bonbons uitgereikt met de kerst.

De Stepsgroep heeft helaas afscheid van de vereniging moeten nemen. Anne Marie Zoomers is gestopt met lesgeven en er is na twee jaar zoeken geen vervanger gevonden.

Eind dit jaar hebben we ook afscheid genomen van ons clubblad De Bokkensprong. Begin volgend jaar wordt elke twee maand een digitale nieuwsbrief uitgegeven. Leden die niet in het bezit zijn van een computer krijgen de nieuwsbrief in de papieren versie uitgereikt.

Het bestuur heeft het afgelopen jaar 8 keer vergaderd waarvan 2 bijeenkomsten on-line.

Begin 2022 had de vereniging 61 leden; eind 2022 was het ledental 47 (vanwege beeindiging lessen Steps).

Het bestuur van Gymvereniging Sleen

Contact

Gymnastiekvereniging Sleen
Gymnastiekvereniging Sleen Menso Altingstraat 9 7841 CA  Sleen
T. 06-12953621 E. gvsleen@hotmail.com I. http://www.gvsleen.nl

Wij zijn een lokale gymvereniging. Gymmen is de basissport waar vooral de motorische ontwikkelingen van kinderen wordt gestimuleerd. Hiermee kunnen andere sporten later ook goed worden beoefend.
Voor verschillende leeftijdsgroepen bieden wij activiteiten aan.
Wie wil nu niet dicht bij huis sporten.
U zult merken dat bewegen loont.