Jaarverslag 2023

Jaarverslag 2023.

 

Het bestuur heeft het afgelopen jaar 10 keer vergaderd, inclusief de jaarvergadering.

Er waren naast het bestuur drie leden aanwezig op de jaarvergadering.

Het bestuur bestaat op 17 januari uit 4 leden, Margreet van Cleef is toegetreden tot het bestuur.

Per begin januari zijn we gelukkig weer compleet met het aantal trainers, Gert Warrink neemt de peutergym en jeugdgym op zich. Helaas moet Gert vanwege te weinig uren onze vereniging alweer verlaten. Het bestuur neemt tot de zomervakantie waar. Er wordt een nieuwe vacature uitgezet. Drie ouders hebben tijdelijk waargenomen tijdens een vakantieperiode. 

In de zomer heeft het bestuur moeten besluiten te stoppen met de jeugdgym, de peutergym draait wel door. Gelukkig komt er nog een sollicitant binnen die de peuters en jeugd les wil gaan geven, Eva Boer begint met de peuters in september en in december neemt ze de jeugdgroep over van Tineke Ensing die zich bereid heeft verklaard om na de zomervakantie tijdelijk de les te verzorgen. De jeugdgym verhuist van de woensdagmiddag naar de dinsdagmiddag. Er vinden gesprekken plaats met de verschillende BSO’s over kinderen die willen gymmen maar op de BSO’s zijn op dinsdag.

Het onderzoek naar het opstarten van een groep Uniek Sporten heeft niet het beoogde resultaat gehaald, er zijn onvoldoende kinderen met een beperking in onze omgeving om een groep op te starten.

De uitgave van de Bokkensprong is stopgezet. De vereniging is overgegaan naar een digitaal systeem in de vorm van een tweemaandelijkse Nieuwsbrief voor leden en sponsoren. Margreet van Cleef neemt dit onderdeel op zich.

Ook in 2023 is er weer een wandelvierdaagse georganiseerd. Er deden rond de 200 deelnemers mee.

De kabouterspeurtocht was in maart en in oktober. Besloten wordt om de kabouterspeurtocht van maart in de toekomst te verzetten naar een latere datum in verband met de weersomstandigheden.

Er is onderzoek gedaan naar meer samenwerking met andere sportverenigingen, dit heeft geresulteerd tot de oprichting van de Sportspeeltuin, een samenwerkingsverband met volleybal, handbal, voetbal, het Bosbad en de gymvereniging. In september is dit project overgegaan van een pilot naar een vast onderdeel in de week. Verder wordt gekeken naar nog andere vormen van samenwerking. Dit project wordt voortgezet in 2024.

In de 65fitgroep is een vragenlijst Veilig Sporten opgesteld. Iris houdt met de deelnemers een lijst bij van gezondheid en aanpassingen in de uitvoering van de les.

Eind april heeft de vereniging weer meegedaan met de Koningspelen, een samenwerking tussen scholen en de sportverenigingen. Ex-trainer Jaimy Ziel was bereid samen met Ans deze Clinic te verzorgen.

Ook in 2023 waren er met trainers en bestuur gesprekken in het kader van wat gaat goed, wat kan beter.

In 2023 heeft de vereniging meegedaan met een pilot sportspeeltuin. In september is dit een vast onderdeel van de woensdagmiddag geworden. In de sportspeeltuin (voor kinderen van groep 1 tot en met groep 3) wordt samengewerkt met de handbal, de volleybal, de voetbal, het Bosbad Noord-Sleen en de gymvereniging.

Er is uitvoerig overleg geweest over de toekomst van de gymverenigingen en het vinden van trainers met de gemeente Coevorden, de KNGU en het Drenthe College. Er is een Promo-film gemaakt om studenten en herintreders te motiveren trainer te worden.

De contributie voor de leden wordt verhoogd met € 1,-.

De vereniging heeft het plan een Vertrouwenspersoon aan te wijzen voor onze vereniging, het veilig sporten staat bij veel verenigingen op de agenda.

De vereniging mag meedoen aan een-op een-begeleiding via Rabo Clubsupport. Anne Prins van Sport Drenthe begeleidt het bestuur. Thema om uit te werken: samenwerking met andere verenigingen in de toekomst. 

De vereniging heeft in het kader van 25 jaar gemeente Coevorden een peuterochtend gym georganiseerd met 25 peuters van onze groep met aanvulling van peuters van Kinderwereld. Wethouder Joop Slomp deed mee namens de gemeente.

Rabo Clubsupport en de Grote Clubactie brachten weer een mooie bijdrage voor onze financiën, respectievelijk

€ 335,11 en € 672,-.

De tumblingbaan vertoont lekkageplekken. Deze wordt gerepareerd bij Sidijk in Heerenveen.

In oktober vindt een evaluatiegesprek plaats met de buurtsportcoach over de onderlinge samenwerking.

Sinterklaas en Kerst: Sinterklaas is gevierd met de peutergym en de jeugdgroep. De kinderen kregen een cadeautje van 2 pietjes. De ouderengroepen kregen met kerst bonbons. De trainers kregen een cadeaubon.

Het trainingsseizoen 2023- 2024 heeft de vereniging een stagiaire van Sport en Recreatie uit Assen.

Het ledental op 1 januari 2023 was 47 leden (22 volwassenen en 26 jeugdleden), op 31 december 2023 was het ledental 53 (28 volwassenen en 25 jeugdleden). 

Contact

Gymnastiekvereniging Sleen
Gymnastiekvereniging Sleen Menso Altingstraat 9 7841 CA  Sleen
T. 06-12953621 E. gvsleen@hotmail.com I. http://www.gvsleen.nl

Wij zijn een lokale gymvereniging. Gymmen is de basissport waar vooral de motorische ontwikkelingen van kinderen wordt gestimuleerd. Hiermee kunnen andere sporten later ook goed worden beoefend.
Voor verschillende leeftijdsgroepen bieden wij activiteiten aan.
Wie wil nu niet dicht bij huis sporten.
U zult merken dat bewegen loont.