Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Februari 2024:

Het jaar 2024 is gestart, een nieuw jaar met nieuwe kansen. Daar wil de vereniging zich graag voor inzetten.

Onze vereniging heeft een mooi aantal leden, de beide ouderengroepen draaien als een trein. De peutergym bestaat ook uit een prachtige groep peuters en ouders.

Het bestuur heeft echter gemeend om dit jaar als ambitie meer jeugd aan het gymmen te krijgen. Na alle veranderingen in de jeugdgym (nieuwe trainster en van woensdag naar dinsdag verplaatst) zijn beide groepen nog erg klein. Dit vinden we erg jammer en zien hier kansen.

Zo zullen we opnieuw een ronde doen langs de BSO-adressen om kenbaar te maken dat de mogelijkheid bestaat toch mee te doen met gym, ook als je bij de buitenschoolse opvang bent op de dinsdagmiddag.

Wij zijn erg blij met de komst van Linda Feijen-Ensink in het bestuur. Daardoor zijn wij dit jaar begonnen met een voltallig bestuur. Linda zal zich verderop in deze nieuwsbrief voorstellen. Haar zoon Dani is net naar de basisschool gegaan en Tess doet mee met de peutergym.

Het bestuur heeft inmiddels 2 keer deelgenomen aan een inspiratieavond van RaboClubsupport. We zijn uitgekozen om een-op-een-begeleiding te krijgen van een medewerker van SportDrenthe in een thema dat we zelf konden aangeven. Meer hierover is ook verderop in deze nieuwsbrief te lezen.

Volop in beweging dus, zowel fysiek als mentaal. Ondersteuning van de leden, daar waar nodig, wordt enorm gewaardeerd.

Colofon

Voorzitter:
Ans Hegen

Penningmeester:
Kirsten Klasen

Ledenadministratie:
Henk de Jonge

Bestuurslid:
Margreet van Cleef
Linda Feijen-Ensink

Redactieadres:
Ans Hegen
Menso Altingstraat 9
7841 CA Sleen

Algemeen telefoonnummer:
06-12953621

Kopij voor onze nieuwsbrief

Kopij graag mailen naar gvsleen@hotmail.com o.v.v. kopij Nieuwsbrief.
Wil je een stukje schrijven voor de Website, voor onze facebookpagina, of voor de Nieuwsbrief dan graag inleveren voor 21 april 2024.

Agenda

14 februari
Bestuursvergadering

19 t/m 25 februari
Voorjaarsvakantie

12 maart
Jaarbijeenkomst

13 april
Kabouterspeurtocht

26 april
Koningsspelen
 

Hoi Allemaal,
Mijn naam is Linda Ensink, moeder van Dani (4 jaar) en Tess Feijen (2). Met veel plezier is Dani begonnen met gymmen bij Ans en ook Tess gaat nu iedere woensdagochtend heen. Het is erg leuk om te zien hoe de kinderen enthousiast worden gemaakt om mee te doen aan de verschillende sport en spelactiviteiten. Ik wil graag meehelpen en denken met een enthousiaste en gedreven groep bestuursleden, die het belangrijk vinden dat alle kinderen plezier ervaren tijdens het bewegen.
Ik hoop mijn steentje te kunnen bijdragen aan nog meer fanatieke, beweeglijke en enthousiaste kinderen tijdens de gymlessen.  

Groetjes Linda

Bijeenkomst Sport, Clubs, Samen, Werken......Graag houdt het bestuur de leden op de hoogte van de ontwikkelingen ten aanzien van het onderzoek te kijken of er meer samenwerking kan ontstaan tussen de verschillende sportclubs.Hoe zien onze verenigingen er over 10 jaar uit?

De Gymvereniging is in aanmerking gekomen om een-op-een-begeleiding te krijgen in een thema die zij zelf heeft gekozen: “onderzoek naar meer samenwerking” via Rabo-clubsupport. Inmiddels zijn een aantal bijeenkomsten geweest:

· In oktober 2023 met enkele sportverenigingen uit Sleen.  Anne Prins van SportDrenthe legde een en ander uit over samenwerken.

· Daaruitvoort vloeide een gesprek met de 3 Dorpsbelangen van Erm, Sleen en Noord-Sleen in november 2023.

· Besloten werd een verkenner te zoeken die bij verschillende sportclubs dit thema aan de orde gaat stellen. De gemeente Coevorden is uitgenodigd voor een volgende bijeenkomst.

· Op 22 januari 2024 vond deze plaats met wethouder Joop Slomp en gebiedcoördinator Gerrie Boer, om te praten met de afvaardigingen van Dorpsbelangen, twee afgevaardigden van de sportclubs en de buurtsportcoach over dit thema.

· Er is besloten opnieuw een bijeenkomst te plannen en de opdracht voor een verkenner door te spreken. Hiervoor wordt Anne Prins uitgenodigd als ervaringsdeskundige om ons te helpen. Namens de gemeente Coevorden zal Alieke Wijnholds (beleidsmedewerker Sport) uitgenodigd worden.

Hebben jullie als leden of ouders van leden vragen over bovenstaande? Laat het dan weten door ons aan te spreken of te mailen naar gvsleen@hotmail.com. 

Verjaardagen

Februari
 4 februari Fiet Beringen-Rood
21 februari Jans Bos
22 februari Jantje van der Wijk

Maart 

2 maart Bougie Katerberg               

29 maart Iris Eilering
 

April 

 5 april Jans Bouwers 

19 april Marrie Derks 

21 april Janny Weggemans 

Contacten met andere Gymverenigingen

Elke vereniging werkt op zijn eigen wijze, maar is er ook gebruik te maken van elkaars expertise?

In het verleden zijn deze contacten er al geweest. Bij de invoering van het Sport en Preventie-akkoord zijn deze jaarlijkse bijeenkomsten op een laag pitje komen te staan.

Maar nog steeds hebben we elkaar nodig: kortgeleden trok de gymvereniging uit Coevorden (TVC) weer aan de bel. “Kunnen we weer een keer met elkaar afspreken”.

Nog steeds hebben gymverenigingen te kampen met een gebrek aan trainers helaas, waardoor lessen geen doorgang kunnen vinden.

Gymvereniging Sleen weet er alles van…..gelukkig is het bij ons wel gelukt in de persoon van trainster Eva.

Dit betekent niet dat we nu op onze lauweren kunnen rusten, dat geldt voor elke vereniging.

Het overleg gaat natuurlijk niet alleen over het vinden van trainers of gebruik maken van elkaars trainers. Het kan ook gaan over het vinden van een voltallig bestuur, aantrekken van nieuwe leden, vrijwilligers, financiën, verzekeringen, accommodaties, contacten met instanties. Samen weten we meer….

Daarom wordt op korte termijn weer een bijeenkomst belegd. Wie weet wat het ons allemaal weer gaat opleveren.

JEUGDGYMMEN!!!

Elke dinsdagmiddag is er jeugdgym in de sporthal van Sleen.

Uitgangspunt bij de gymnastiekvereniging in Sleen is dat bewegen voor kinderen leuk en gezond is en dat plezier erg belangrijk is. Heb je plezier aan de gymnastiek, dan leert alles sneller. Binnen de les is er geen prestatiedruk. Verder bevordert het de sociale ontwikkeling. In de les wordt ook aandacht besteed aan het naar elkaar luisteren, dat iedereen een beurt krijgt, en bij elkaar letten op de veiligheid. Het wordt vaak onderschat dat beweging en gymnastiek een rol spelen bij de opbouw van het zelfvertrouwen. Hierin kan de les eveneens een positieve bijdrage leveren. Elk kind kan op zijn/haar niveau meedoen en begeleiding krijgen.

Binnen de gymnastieklessen voor kinderen van 4 t/m 12 jaar staan de toestellen centraal. Met brug, ringen, kast, paard, balk en trampoline leren de kinderen hun bewegingsvaardigheden beter beheersen. Door springen, balanceren, zwaaien, rollen, tikken en draaien zijn ze constant met hun lichaam bezig. Daarnaast zijn er nog tal van andere materialen om vaardigheden te ontwikkelen. Vaak wordt aan het begin of het einde van de les nog een spel gedaan.

Bij gymnastiekvereniging Sleen wordt met 2 groepen gewerkt o.l.v. Eva Boer.

1e groep: van 4 tot en met 7 jaar van 15.30 tot 16.30 uur

2e groep: van 7 tot 12 jaar van 16.30 tot 17.30 uur

Zit jouw kind op dinsdagmiddag op de BSO, dan bestaat er toch de mogelijkheid naar de gym te gaan. Laat het de leiding en de gymvereniging weten, dan kunnen we wat regelen met elkaar. De kinderen mogen eerst enkele keren proberen of ze de les leuk vinden.

Contact:

Per telefoon: Ans Hegen 0612953621 Per mail: gvsleen@hotmail.com

PEUTERGYM / OUDER EN KINDGYM

Elke woensdagochtend is er van 10.45 tot 11.30 uur bij juf Eva Boer in de Sporthal in Sleen voor kinderen van 2 tot 4 jaar peutergym.

Voor elk kind is bewegen belangrijk. Peutergym is een les waarbij de ouder (of opa / oma / tante ….) samen met het kind plezier gaat beleven in bewegen. Plezier krijg je door kleine overwinningen: elk kind op zijn of haar eigen manier en op het eigen tempo en niveau.

Samen met je kind ben je bezig om diverse uitdagingen aan te gaan. Zo verbetert de motoriek, de kinderen leren samen iets te doen, naar anderen te kijken, maar ook zelf iets uit te voeren.

We doen dit door te klimmen, klauteren, balanceren, kruipen, rollen, draaien, rennen, samen spelen, bewegen op muziek, baloefeningen…..

 

BEWEGEN IS GOED VOOR IEDEREEN

 

Wil je meer weten en/of vragen hebben, neem dan contact op met:
Ans Hegen, 0612953621
Per mail: gvsleen@hotmail.com

Jaarbijeenkomst

Dinsdag 12 maart 2024
Vanaf 20.00 uur
MFC, Brink 1 te Sleen

Leden, ouders van leden, sponsoren en trainers;
Jullie zijn allen van harte uitgenodigd om dinsdag 12 maart aanwezig te zijn bij de jaarbijeenkomst van GV Sleen. De agenda volgt t.z.t.
We hopen jullie 12 maart te verwelkomen in het MFC!

Stretch je soepel

Naarmate de leeftijd vordert worden we er niet altijd soepeler op. Accepteren of is er iets aan te doen? Voor een deel is stijfheid te wijten aan onze genen: de een is nu eenmaal flexibeler dan de ander. Ook de mate waarin we dagelijks actief zijn, bepaalt hoe soepel we zijn.

De reden van “minder geolied zijn” is een afname van bepaalde stoffen in het lichaam. Je hebt bijvoorbeeld meer moeite met opstaan of stapt minder makkelijk de auto uit.

· Minder elastine: een eiwit dat ervoor zorgt dat de bindweefsels weer terugveren.

· Minder synovia: een vloeistof die de gewrichten soepel houdt.

Tegen de afname van die stofjes is helaas niets te doen, maar met bewegen valt een hoop te bereiken. Door voldoende te bewegen worden allerlei processen in werking gezet die stijfheid doen afnemen.

Het lichaam gaat bijvoorbeeld meer vezels produceren, een bestanddeel van bindweefsel. En ook stoffen de ervoor zorgen dat er meer water wordt gebonden, waardoor de bindweefselvezels makkelijker kunnen glijden en bewegen dus soepeler gaat.

Belangrijk is:

· De mobiliteit: het vermogen om vrij soepel en onbelemmerd te bewegen.

· De balans: in staat zijn om bewegingen stevig en stabiel uit te voeren.

· Uithoudingsvermogen, kracht en sterke botten.

· Beweegrichtlijnen van de Gezondheidsraad adviseren wekelijks tweeënhalf uur matig intensief te bewegen en daarnaast twee keer per week spier en botversterkende activiteiten te doen:

Wandelen, fietsen, dansen, zwemmen, bal of racketsporten, gymmen maar ook traplopen, bed opmaken, ramen zemen, zware boodschappen tillen en tuinieren helpen.

Het lichaam heeft allerlei soorten belasting nodig om beweeglijk te blijven.

 

Een beetje extra aandacht.

Enkels: hoewel deze gewrichten gemaakt zijn om in allerlei richtingen te kunnen bewegen, gebruiken we ze vaak maar bar weinig. Terwijl mobiele enkels ervoor zorgen dat we goed kunnen blijven lopen.

Nek: groenten snijden, afwas doen, achter de computer, het zijn activiteiten waarbij de we halswervels vooroverbuigen. Dit leidt tot geronde schouders en bovenrug in plaats van een rechte houding.

Heupen: ons leven speelt zich voor een groot deel zittend af. Met als gevolg vastzittende heupen.

Borstwervelkolom: deze verstijft vooral doordat we te lang in eenzelfde houding zitten. Ze krijgt niet voldoende beweging. Dit leidt tot stroeve schouderbladen en ook een stijve rug.

Onderrug: het zittende leven doet de onderrug ook geen goed, het leidt tot minder soepel zijn.

Schouders: door altijd alleen maar met een bepaalde arm dingen van boven te pakken, is het geen wonder dat de andere zijde stijf wordt.

 

In de gymlessen is aandacht voor bovenstaande punten. Wil je thuis ook aandacht besteden aan extra oefeningen, laat het de trainer dan weten.

(artikel: Eugène Roebroek, fysiotherapeut)

Lestijden

Dinsdag:

Gymgroep 1:                 15.30 - 16.30 uur
Gymgroep 2:                 16.30 - 17.30 uur

Woensdag:
Peutergym:                    10.45 - 11.30 uur
Sport en Spel:               13.00 - 14.00 uur

Donderdag:
65fit groep:                   14.30 - 15.30 uur


Tijdens de schoolvakanties is de sporthal gesloten en zijn er geen lessen. 

Sportcontributie per kwartaal

Peutergym / Ouder en kind                               € 44,25  
Sport en Spel (met medische begeleiding )      € 54,25  
Gymgroep 1 en 2                                              € 44,25
65fit groep                                                         € 44,25  

De contributie wordt halverwege het kwartaal geïnd middels automatisch incasso.
Daarnaast geldt:
*elk lid dat in een tweede (of meer groep) meedoet, betaalt hiervoor 60% van het normale bedrag.
*voor het derde (of meer) schoolgaande kind in een gezin: 25% korting.

Opzeggen:
Opzeggen van het lidmaatschap kan schriftelijk bij de ledenadministratie of via e-mail.

Wij gaan uit van een maand opzegtermijn.   
Per brief: Henk de Jonge
via e-mail: gvsleen@hotmail.com                  

Adressen, belangrijk om te weten

Gymvereniging Sleen:
e-mail: gvsleen@hotmail.com
Facebook: Gymvereniging Sleen
Website: http://www.gvsleen.nl
Algemeen telefoonnummer: 06-12953621

Actiefincoevorden.nl
Voor info op het gebied van sport en activiteiten.

Doe-Mee-Webwinkel, gemeente Coevorden
Heb je op basis van je minimum inkomen recht op de Doe-Mee-Pas-regeling of de Kindpakketregeling? Dan kun je gebruik maken van deze Webwinkel.

Adressen, belangrijk om te weten

Gymvereniging Sleen:
e-mail: gvsleen@hotmail.com
Facebook: Gymvereniging Sleen
Website: http://www.gvsleen.nl
Algemeen telefoonnummer: 06-12953621

Actiefincoevorden.nl
Voor info op het gebied van sport en activiteiten.

Doe-Mee-Webwinkel, gemeente Coevorden
Heb je op basis van je minimum inkomen recht op de Doe-Mee-Pas-regeling of de Kindpakketregeling? Dan kun je gebruik maken van deze Webwinkel.

 

Contact

Gymnastiekvereniging Sleen
Gymnastiekvereniging Sleen Menso Altingstraat 9 7841 CA  Sleen
T. 06-12953621 E. gvsleen@hotmail.com I. http://www.gvsleen.nl

Wij zijn een lokale gymvereniging. Gymmen is de basissport waar vooral de motorische ontwikkelingen van kinderen wordt gestimuleerd. Hiermee kunnen andere sporten later ook goed worden beoefend.
Voor verschillende leeftijdsgroepen bieden wij activiteiten aan.
Wie wil nu niet dicht bij huis sporten.
U zult merken dat bewegen loont.