Nieuwsbrief

NIEUWSBRIEF Februari 2023                 

Van de bestuurstafel

Voor jullie ligt de eerste Nieuwsbrief. Graag geven we enige uitleg over deze nieuwe vorm van informatieverstrekking.
Elke 2 maanden zal er een Nieuwsbrief uitgegeven worden.
Je komt de verschillende rubrieken tegen die jullie al gewend waren te lezen. Ook zullen regelmatig foto's toegevoegd worden van onze lessen en andere activiteiten.
Verder zie je in de rechter kolom de logo's van onze sponsoren. Wanneer je de logo's aanklikt, kun je gelijk hun website raadplegen met info van het bedrijf.
Het bestuur heeft voor de wijziging gekozen om verschilende redenen: kostenbesparing; papierverbruik. En nu verschijnt elke twee maanden de agenda, verjaardagen en belangrijke adressen.
Wij wensen iedereen veel leesplezier.
Zijn er vragen, wil je zelf een stukje schrijven in de Nieuwsbrief: laat het de redactie dan weten. 

Nieuw bestuurslid

In ons bestuur is Margreet van Cleef toegetreden. Ze is de moeder van Ole (gymgroep 1) en Pepijn (gymgroep 2).
Margreet is een mooie aanvulling op ons bestuur.
Zij zal in de toekomst onze Nieuwsbrief als eindredactie onder haar hoede gaan nemen.
Bovenstaande foto is gemaakt door fotograaf Guido Hansman uit Emmen.

Colofon

Voorzitter: Ans Hegen
Penningmeester: Kirsten Klasen
Ledenadministratie: Henk de Jonge
Bestuurslid: Margreet van Cleef

Redactieadres:
Ans Hegen
Menso Altingstraat 9
7841 CA Sleen
Algemeen telefoonnummer: 06-12953621

Alieke Eising heeft onze Nieuwsbrief vormgegeven

Alieke Eising uit Noord Sleen is documentair fotograaf en videograaf. Ze werkt met gezinnen, ondernemers en ze fotografeert ook bruiloften.
Alieke is de moeder van Bente (gymgroep 1) en Minke (gymgroep 2).
Het bestuur heeft Alieke gevraagd om een ontwerp voor onze Nieuwsbrief te maken.
We zijn erg blij met het resultaat en kunnen dit professioneel uitziend blad voor de eerste keer aan iedereen presenteren.
Heel erg bedankt Alieke.

Kopij voor onze Nieuwsbrief

Kopij graag mailen naar gvsleen@hotmail.com o.v.v. kopij Nieuwsbrief.
Wil je een stukje schrijven voor de Website, voor onze facebookpagina, of voor de Nieuwsbrief dan graag inleveren voor 21 april 2023.

Vrijwilliger in het zonnetje

In het najaar doet de gymvereniging al jaren mee aan de Grote Clubactie.
Alle loten die verkocht worden, moeten handmatig ingebracht worden op de pagina van de website van de organisatie Grote Clubactie.
Een van onze vrijwilligers Geertien Hegen (moeder van Suze) heeft dit voor de vereniging op zich genomen.
Geertien, onze hartelijke dank.
Samen staan we sterk.

Verjaardagen

Maart 

  2 maart Bougie Katerberg 

  4 maart Tessa Brouwer                

29 maart Iris Eilering
 

April 

  5 april Jans Bouwers 

18 april Gert Warrink 

19 april Marrie Derks 

21 april Janny Weggemans 

Onderzoek samenwerking andere sportverenigingen

In oktober 2022 heeft de gymvereniging andere sportverenigingen uit Sleen uitgenodigd om te brainstormen over vormen van samenwerking. Dit was een goed overleg waarbij iedereen aan kon geven waar een eventuele samenwerking uit zou kunnen bestaan: voorbeelden zijn een gezamenlijke trainer, bestuursfunkties, Corona en sport, financien, leden, vrijwilligers, sporten voor mensen met beperkingen etc.
Eind januari heeft dit overleg een vervolg gekregen. Deze keer nodigde de volleybalvereniging iedereen uit voor een overleg met als thema: stimulering sport voor jonge kinderen.
Een volgend overleg is op 29 maart.

Uniek sporten

In Nederland zijn in verschillende steden het "Uniek sporten" opgericht. Uniek sporten stimuleert mensen met beperkingen om mee te doen met bewegen. Dit  kan zijn het G-voetbal, maar ook gym, tennis, volleybal en ander vormen van teamsport.
De gymvereniging heeft in samenwerking met de buurtsportcoaches onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor het opzetten van een sportclub voor mensen met beperkingen. Er zijn verschillende zorgboerderijen in de omgeving en families bezocht. Helaas waren er te weinig mensen die hieraan deel kunnen nemen in deze buurt waardoor het financieel niet haalbaar bleek. 

Rabo / NOC*NSF inspiratieavond

14 februari j.l. was het bestuur aanwezig op een avond georganiseerd door de Rabo, SportDrenthe en het NOC*NSF in Westerbork.
Het thema: inspiratieavond Sport en Cultuur.
"Iedere club heeft eigen doelen en ambities voor de toekomst: misschien wil je meer vrijwilligers werven, inzetten op verduurzaming van de accommodatie of juist een solide sponsorplan samenstellen".
Verschillende sprekers vertelden wat over hun bijdrage de clubs te ondersteunen.
Een vervolg is het volgen van enkele masteravonden en workshops die gevolgd gaan worden zoals:

sociale veiligheid op de club

vrijwilligersmanagement

presteren met communiceren

Ledenbinding

Vertrouwenscontactpersoon

Het komt regelmatig in het nieuws: misstanden zoals een onveilig klimaat, onderdrukking, grensoverschrijdend gedrag.
Niet alleen in de mediawereld maar ook bij bedrijven en bij sportverenigingen.
De gymvereniging wil hier graag met de leden over praten in de jaarbijeenkomst: hoe kunnen we als vereniging zorgen, dat we deze situaties niet laten gebeuren en hoe zorgen we dat de leden en anderen die bij de vereniging betrokken zijn, ergens terecht kunnen met hun verhaal zonder zich onveilig te gaan voelen.

Lestijden

Woensdag:

Peutergym:                    10.45 - 11.30 uur

Sport en Spel:               13.00 - 14.00 uur

Gymgroep 1:                 15.30 - 16.30 uur

Gymgroep 2:                 16.30 - 17.30 uur


Donderdag: 65fit groep:                   14.30 - 15.30 uur

Tijdens de schoolvakanties is de sporthal gesloten en zijn er geen lessen. 

Sportcontributie per kwartaal

Peutergym / Ouder en kind                               € 43,25  
Sport en Spel (met medische begeleiding )      € 53,25  
Gymgroep 1 en 2                                              € 43,25
65fit groep                                                         € 43,25  

De contributie wordt halverwege het kwartaal geind middels automatisch incasso.
Daarnaast geldt:
*elk lid dat in een tweede (of meer groep) meedoet, betaalt hiervoor 60 % van het normale bedrag.
*voor het derde (of meer) schoolgaande kind in een gezin: 25 % korting.

Opzeggen:
Opzeggen van het lidmaatschap kan schriftelijk bij de ledenadministratie of via e-mail.

Wij gaan uit van een maand opzegtermijn.   
Per brief: Henk de Jonge
via e-mail: gvsleen@hotmail.com         

Adressen, belangrijk om te weten

Gymvereniging Sleen:
e-mail: gvsleen@hotmail.com
Facebook: Gymvereniging Sleen
Website: http://www.gvsleen.nl
Algemeen telefoonnummer: 06-12953621

Actiefincoevorden.nl
Voor info op het gebied van sport en activiteiten.

Doe-Mee-Webwinkel, gemeente Coevorden
Heb je op basis van je minimum inkomen recht op de Doe-Mee-Pas-regeling of de Kindpakketregeling? Dan kun je gebruik maken van deze Webwinkel.

 

Contact

Gymnastiekvereniging Sleen
Gymnastiekvereniging Sleen Menso Altingstraat 9 7841 CA  Sleen
T. 06-12953621 E. gvsleen@hotmail.com I. http://www.gvsleen.nl

Wij zijn een lokale gymvereniging. Gymmen is de basissport waar vooral de motorische ontwikkelingen van kinderen wordt gestimuleerd. Hiermee kunnen andere sporten later ook goed worden beoefend.
Voor verschillende leeftijdsgroepen bieden wij activiteiten aan.
Wie wil nu niet dicht bij huis sporten.
U zult merken dat bewegen loont.