Jaarplan 2024

 JAARPLAN 2024

Voor u ligt het jaarplan 2024

.Hierin wil het bestuur u graag informeren over de plannen voor het nieuwe jaar.

Naast het aanbieden van de reguliere trainingen voor kinderen en volwassenen blijft de vereniging zich actief inzetten bij activiteiten in projectvorm. Kabouterspeurtochten, Wandelvierdaagse en Koningsspelen zijn voorbeelden.

Omdat de jeugdgym medio Juli 2023 zou stoppen, hebben veel jeugdleden gekozen voor een andere sport. Gelukkig bood trainer Eva Boer zich aan, de woensdagmiddag werd ingeruild voor de dinsdag. Het ledenaantal liep hierdoor fors terug. Door de genoemde omstandigheden zal het bestuur zich in 2024 extra gaan inzetten om de jeugd te stimuleren bij de gymvereniging te gaan sporten. 

De Grote Clubactie en Rabo Clubsupport zijn geweldige initiatieven om onze clubkas te vullen voor acties voor leden en derden. Ook in 2024 willen we hier graag aan deelnemen.

In 2024 zal het bestuur zich verder inzetten op onderzoek naar meer samenwerking met andere verenigingen. Iedere vereniging werkt tot nu toe voor zichzelf met een eigen bestuur, eigen leden, eigen vrijwilligers, eigen sponsoren. Echter moet van concurrentie geen sprake zijn, we hebben immers allen dezelfde doelstelling: mensen in beweging houden en krijgen. De een-op-een-begeleiding die wij mogen ontvangen via Rabo Clubsupport zal in 2024 voortgang vinden.

Begin 2024 heeft de vereniging een nieuw bestuurslid mogen verwelkomen. Linda Feijen is toegetreden.

Ook het thema “Vertrouwenspersoon” zal verdere uitwerking behoeven binnen onze vereniging. 

Het beleidsplan 2024 heeft als ambitie: “stimulering van de jeugdgym”. Het beleidsplan is op te vragen bij het bestuur

Het bestuur zal u op de hoogte houden via de verschillende digitale kanalen: mail, Bokkensprong, Facebook en Website.

 

Contact

Gymnastiekvereniging Sleen
Gymnastiekvereniging Sleen Menso Altingstraat 9 7841 CA  Sleen
T. 06-12953621 E. gvsleen@hotmail.com I. http://www.gvsleen.nl

Wij zijn een lokale gymvereniging. Gymmen is de basissport waar vooral de motorische ontwikkelingen van kinderen wordt gestimuleerd. Hiermee kunnen andere sporten later ook goed worden beoefend.
Voor verschillende leeftijdsgroepen bieden wij activiteiten aan.
Wie wil nu niet dicht bij huis sporten.
U zult merken dat bewegen loont.