Jaarplan 2021

 

Jaarplan 2021

Gymvereniging Sleen

Voor u ligt het jaarplan 2021. Hierin wil het bestuur u graag informeren over de plannen voor het nieuwe jaar.

 

De Gymvereniging heeft te maken met de start van een onvolledig bestuur. Dit heeft consequenties voor de uitvoering van taken. Immers kan niet alles op het bordje van bestuursleden geschoven zijn.

 

In 2020 wil de vereniging blijvend vraaggericht bezig zijn, vanuit de wensen en behoeften van de verschillende leeftijdsgroepen in Sleen en omgeving; dit uit zich in de vraag naar vrijwilligers om te helpen bij uitvoerende activiteiten, ideeën van de leden zijn van harte welkom. De vacaturelijst Werven van Vrijwilligers is een doorlopende actie geworden, in iedere Bokkensprong zal melding gemaakt worden van openstaande werkzaamheden.

Ook in 2021 zal de vereniging actief blijven inzetten op activiteiten in projectvorm.

Kabouterspeurtochten, Koningsspelen, en nadere thema’s zullen blijvend zijn. Er zal een workshop Dans georganiseerd worden voor alle leeftijden, te beginnen met kinderen van 4 tot 12 jaar.

Ook de Grote Clubactie en Rabo Clubsupport zullen onze aandacht houden; immers is het een mooie financiële ondersteuning voor projecten of aanschaf materialen.

2021 zal in het teken staan van 75 jaar Gymvereniging.

Allerlei activiteiten zullen rondom dit thema plaatsvinden, verspreid over het jaar of rondom de datum van de viering.

I.v.m. Covid-19 is er nog geen duidelijke planning wanneer wat mag en met wie.

De wandelvierdaagse, de kabouterspeurtochten, de Algemene Ledenvergadering zullen afhangen van het proces van het virus.

Het bestuur zal u op de hoogte houden van hetgeen er gaat gebeuren via de verschillende digitale kanalen: mail, Bokkensprong, Facebook en Website.

 

Contact

Gymnastiekvereniging Sleen
Gymnastiekvereniging Sleen Menso Altingstraat 9 7841 CA  Sleen
T. 06-12953621 E. gvsleen@hotmail.com I. http://www.gvsleen.nl

Wij zijn een lokale gymvereniging. Gymmen is de basissport waar vooral de motorische ontwikkelingen van kinderen wordt gestimuleerd. Hiermee kunnen andere sporten later ook goed worden beoefend. Op dit moment bieden wij diverse sporten aan in sporthal Broekveld voor jong en oud. Wie wil nu niet dicht bij huis sporten. U zult merken dat bewegen loont.