Hobby

Stichting Behoud Monumentale Kerk Sleen

Stichting Behoud Monumentale Kerk Sleen

Het kerkgebouw vervult een belangrijke functie in ons dorpsleven. Naast de kerkdiensten worden er onder meer concerten en tentoonstellingen gehouden. Bovenal is het een monument dat een zeer vertrouwd beeld geeft tussen de bomen op de brink. Een beeld dat we graag willen houden. Vanaf 1 januari 2013 is de Stichting Behoud Monumentale Kerk Sleen aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en ook als culturele ANBI.

VAFS fotoclub

VAFS fotoclub

De fotoclub VAFS is op 4 april 2004 door een aantal enthousiaste inwoners van Sleen opgericht. De doelstelling van VAFS is het stimuleren van de amateur-fotografie in de breedste zin van het woord. We hopen, dat u veel plezier zult beleven aan het bekijken van onze site. Onze club is lid van de fotobond.