Afdelingsavonden

Alle activiteiten zijn tot aan de zomervakantie afgelast.  Op 10 september beginnen we “met frisse moed” met een gezamenlijk ontbijt.

Uitnodiging hiervoor komt in de zomer.

Het Bestuur.

 

Jaarvergadering d.d 12-02-2020
 

Op de jaarvergadering zijn Rika Rutgers, 25 jaar lid; Jo Barkhof en Ida Aalderink 40 jaar lid;  Guus Tinge en Vera Wijkstra beiden 50 jaar lid in het zonnetje gezet. Allen kregen bloemen en bij het jubileum van 40 en 50 jaar de bijbehorende pen/speld.

Ineke van Dokkum en Annie Assen  namen afscheid van het bestuur en werden door Dina hartelijk bedankt voor hun inzet de afgelopen jaren. Zij kregen ieder een bloemenbon. En applaus !

 

Voor meer foto's zie fotoalbum.

 

 

 

 

 

 

 

 

Verslag afd.avond Vrouwen van Nu, woensdag januari 2020.

 

Dina heet ons op de eerste afdelingsavond in dit nieuwe jaar van harte welkom en leest een gedichtje voor:  

                             Dat het nieuwe jaar rijk mag zijn aan mooie dagen

                             En dat je heel veel liefde in je hart mee mag dragen

                             Een jaar bruisend en sprankelend

                             Gezond en gelukkig

                              Zorgeloos en prachtig.

 

Welkom wordt geheten aan ons nieuw lid: Jopie Mepschen.

We hebben mbt het Jantje Warming Fonds goed geboerd. Vorig jaar berichtten wij jullie daar al over.

We zullen in de 1e plaats geld reserveren voor een hoger bedrag voor het Eendagsbestuur en de Kerstcommissie. Details volgen nog.

De workshops vanwege  ons jubileum waren zeer succesvol en we willen dit nog eens organiseren. Willen jullie ook nadenken en ideen aanbrengen?

Per jaar bekijken we wat te doen aan activiteiten. Op de jaarvergadering komen we erop terug.

Omdat onze spreker, Gert Tabak, nog al wat tijd nodig heeft voor zijn lezing, zijn we maar direct begonnen met de koffie/thee en uiteraard rolletjes.

In het vervolg wordt zsm het verslag van de afd.avonden aan jullie toegestuurd.

In de pauze kunnen jullie een of meerdere boeken uitzoeken. We zijn benieuwd of het gaat werken. Het valt en staat met het enthousiasme van ons allen.

Er wordt nog even aandacht geschonken aan de nieuwe vloer.

Johanna Snijders krijgt de microfoon om ons uit te nodigen  mee te gaan naar Assen (vrijdag 6 maart) naar het Drents Museum.  Er zijn kaarten gratis beschikbaar gesteld. Voor 24 maart opgeven per mail, waarbij je ook aan geeft of je wilt rijden. De kosten zijn €5.00 (vervoer).Tevens kan men zich opgeven om gezamenlijk naar het bevrijdingsconcert op 19 april in de Ontmoetingskerk te gaan.  Ook al ben je geen  lid van de culturele club; een ieder is welkom.

Dina geeft het woord aan Gert Tabak, levensgezel van Ton ter Linden.

Gert vertelt zeer  enthousiast over het leven en werken van Ton. Bij de uitnodiging voor deze avond werd hiervan al wat vermeld. Dina bedankt Gert voor deze mooie avond.

Ze wenst ons (73 leden) wel thuis. De volgende bijeenkomst is 12 februari; jaarvergadering.

 

Sleen, januari 2020.

J. Nieuwenhuizen- Haasjes.

 

 

 

Verslag van de Kerstavond 18 december 2019

Hennie Renting opende de avond met het voorlezen van een gedicht  en heette hierna allen welkom.

Na het drinken van koffie/thee met eigen gebakken tulband werd de vocale groep Tiepies welkom geheten. Tiepies bestaat uit tien personen en zij zongen voor ons Engelse kerstliederen.

Na de pauze werd een Kerstverhaal verteld in het Drents. Een Tiepies Kerstverhaal. Het ging over een harpspeler die niet alleen mooi kon spelen maar ook mooi kon zingen. De Koning had er van gehoord en haalde hem naar zijn paleis. De harp speler had zijn vrouw , kind en klein bruin hondje beloofd met Kerst thuis te zijn. De Koning bood hem van alles aan om te blijven, dit deed hij echter niet. Hij deed wat hij had beloofd: met Kerst thuis zijn.

Hierna zongen we samen nog  twee liederen: hoe heerlijk is de avond in canon, en Stille nacht Heilige nacht in verschillende talen.

Hennie sloot de avond af met een gedicht en wenste allen goede Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar.

Jantje Vrielink, Erica Burgerjon, Annet van Zanten, Hennie Renting B, Hennie Renting S, Klaasje v. d. Velde, Hennie Haandrikman, Lieneke Ziel, Geesje Ensing, Gea Noordhuis, Hennie Westerink en Coby Garming.

Voor meer foto's zie fotoalbum

 

 

 

Contact

Vrouwen van Nu
Vrouwen van Nu Heirweg 42 7841 Ap  Sleen
T. 0591 514314 E. jhvanwieren42@gmail.com I. http://www.sleen.nu/vrijetijd/vrouwenorganisaties/vrouwenvannu

Een vrouwenvereniging voor en door vrouwen, waar drie woorden centraal staan: Ontmoeting, Inspiratie, Plezier! N.B.v.P. Vrouwen van Nu telt ruim 525 plaatselijke afdelingen met 45700 actieve leden in totaal. Drenthe telt 81 afdelingen met ongeveer 6500 leden. Onze afdeling Sleen telt momenteel 137 leden.