Afdelingsavonden

Verslag van het eendagsbestuur op 13 april 2022.

Het eendagsbestuur heeft op 13 april de afdelingsavond verzorgd. Met 70 leden was deze avond goed bezocht. Na het welkomstwoord van onze dagvoorzitter Hennie was er koffie met een lekkere koek.

Het duo ‘ The Neighbour Sisters’ zorgde voor de muzikale noot. Naast muziek en zang was er ook aandacht voor actuele zaken, zoals de Oekraïne en verkeersveiligheid. De act werd hartelijk ontvangen. Af en toe gingen zelfs de voetjes van de vloer voor een dans.

In de pauze was er gelegenheid voor een hapje en een drankje.

Daarna was het weer de beurt aan The Neighbour Sisters met heerlijke luister- en meezingliedjes.

Op deze avond is ook het nieuwe eendagsbestuur voor volgend jaar weer samengesteld. Het bestuur bestaat uit de leden Hannie Fluks, Ina Steenbergen, Rika Abbing, Rikie Schuurke, Aaltjes Renting, Ida Aalderink en Jopie Mepschen. Wij wensen hen heel veel succes met de organisatie.

Tegen half elf sloot Hennie de avond af.  Het was werkelijk een geweldig mooie avond.

 

Het Eendagsbestuur,
Tina Eefting, Jannie Elving, Jannie Groothuis, Diny Nijland, Lineke Ziel, Ina Krabman en Hennie Westerink 

 

Verslag jaarvergadering 16 februari 2022 Vrouwen van Nu afd. Sleen.

Voorzitter Dina Nieborg opent na 7 jaar voor de laatste keer de vergadering en heet plm 60 leden van harte welkom. We zitten inmiddels aan de koffie/thee. Dina trakteert ons op een heerlijk stukje gebak. Er wordt stil gestaan bij het overlijden van Lammie Dijkstra. Als trouw lid heeft Lammie gedurende ruim 50 jaar haar steentje bijgedragen aan onze vereniging. Wij leven mee met haar man Wim en verdere familie.

Fijn dat we na twee jaar onze jaarvergadering kunnen houden zoals voorheen. We gaan er vanuit dat we weer gewoon onze bijeenkomsten kunnen houden zoals gepland. Het bestuur hoopt dat de DA-bon het laatste kadootje was.

Net voor de pauze zal Henk Nieuwenhuizen ons informeren over het Duofietsen.

Mededelingen: Vrouwen van Nu organiseert een ontmoetingsdag op 20 mei tijdens de Floriade in Almere. Het is de bedoeling dat er vanuit de provinciale Vrouwen van Nu bussen naar dit evenement

Rijden. Wel zelf een ticket bestellen. Nadere informatie  volgt nog.

De avond in Noord Sleen gaat niet door. Jammer; misschien iets te voorbarig afgelast. Omdat op 16 maart er Gemeenteraadsverkiezingen zijn hebben wij een bijeenkomst gepland op 9 maart . Voor de derde keer hebben we Erik Hulsegge uitgenodigd. Hij komt zijn levensverhaal vertellen.

Op 29 maart is er een koffieochtend. Laura Strating Janssens komt dan; Laura is een quiltster. Ze geeft cursussen maar heeft zich ook verdiept in de leefgemeenschap van de Amish in Amerika. De uitnodiging komt t.z.t.

Op 25 maart (vrijdagavond) organiseren we een muziekavond. Dan zal Job oet Spiek voor ons optreden. Job zingt liedjes van Ede Staal. Deze avond in De Deel wordt bekostigd door het JWFonds. Opgeven op 9 maart op de afd.avond of via het bestuur. Eigen bijdrage is € 5,=. Bij opgave betalen.

Woensdag 23 maart organiseert Streekeigen een streektaolquiz in het MFC. Je kunt je hiervoor opgeven bij ons bestuur.

De handwerktentoonstelling is op 24 en 25 mei a.s. bij Meursinge in Westerbork. Dit is de laatste keer want het Kenniscentrum Handwerken en textiele werkvormen houd op te bestaan.

De themadag van de Agrarische comm. is verschoven naar 13 juni te Echten.

Onze secretaris zal de datums nog eens op een rijtje zetten en het doormailen.

De dames van de provincie Noord Brabant hebben een project opgezet “Plastic en ik”. Dit gaat over  bewustwording van het probleem plastic. Ze hebben een informatiebox gemaakt met allerlei aktiviteiten. Wellicht kunnen ook wij ons daarmee bezig houden.

Er zijn geen op en of aanmerkingen op de notulen van de jaarvergadering van 14 juli 2021. Worden onder dank ggk. Evenals het jaarverslag van de secretaris .

Jaarverslag en begroting penningmeester. De kascommissie ( Jannie Stolk en Gretha Krol ) hebben de boeken gecontroleerd en in orde bevonden. Complimenten! Ze verzoeken de penningmeester decharge te verlenen. Een ieder jaar weer aan de orde komend item is het saldobedrag. Penningmeester legt nogmaals uit waarom dit is. (Reserve voor o.a. Jubileum van volgend jaar; we sparen voor het  Zuidenveld- gebeuren en het Landelijk Bestuur verlangt ook nog het een en ander).

Ina Steenbergen meldt zich om in de kascommissie zitting te nemen i.p.v. Jannie Stolk (aftredend).

Er zijn dames die stoppen met hun commissiewerk. Trijntje Zijgers van de agr.comm.; Grietje Elling van de reiscomm.; Jantje Hilbrands (niet aanwezig) als contactdame. Zij krijgen een prachtig boeket bloemen evenals Mariska (bar).

 

 

De volgende jubilarissen worden gehuldigd: 25 jaar Fenny Beuker en Ank Zondag 25 jaar.

40 jaar Hennie Schoenmakers(niet aanwezig), Johanna Eising, Fiet Beringen.

Roeli van Wijk en Anneke Boerma zijn 50 jaar lid. Hennie Kootstra (niet aanwezig) 60 jaar lid.

Een ieder krijgt bloemen en de bijbehoren cadeaus.

Bestuurverkiezing: Jannie Woppenkamp is aftredend maar herkiesbaar. Zij gaat nog even door. Dina is aftredend en niet herkiesbaar. Nieuwe kandidaat voor het bestuur is Alberta Bartelds. Er zijn geen tegenkandidaten, dus wordt ze welkom geheten in het bestuur.     

                     

Jannie bedankt Dina voor vele werk wat ze voor onze vereniging heeft gedaan; altijd nieuwe en goede ideeen en stimulerend voor een ieder van ons. Uiteraard krijgt ook Dina geschenken aangeboden.                       

Het woord is nu aan Henk Nieuwenhuizen. Henk vertelt over het succes van het Duofietsen in Sleen. Graag wil hij nieuwe vrijwilligers alsmede nieuwe deelnemers kennis laten maken met dit fenomeen. Hij laat een klein filmpje zien en hoopt mensen aan te moedigen  zich aan te sluiten bij het duofietsen  en te genieten van deze ontspanning voor een ieder.

Na de pauze verwelkomt Dina Jan Eising uit Oosterhesselen. Jan vertelt in woord en met beeld een Interessant onderwerp: Donder en bliksem. We zijn heel wat wijzer geworden hoe te handelen als er onweer op komst is en hoe onweer ontstaat.  Vanuit de zaal werden vragen gesteld en Jan verwees  sommige vragen naar het rijk der fabelen. Het was de moeite waard om het verhaal van Jan te horen. Dina bedankt Jan en verrast hem met een hapje en een drankje voor thuis.

Om ruim 22.00 uur sluit Dina de vergadering af onder dank voor het vertrouwen van de afgelopen  jaren dat ze onze voorzitter mocht zijn. Een leerzame periode! Ze eindigt met een mooi gedicht.

Vanuit het bestuur: nogmaals dank Dina voor de goede jaren met elkaar!

Sleen, februari’s 2022

Jennie Nieuwenhuizen-Haasjes.

Voor meer foto's zie het fotoalbum 

 

Contact

Vrouwen van Nu
Vrouwen van Nu Heirweg 42 7841 Ap  Sleen
T. 0591 514314 E. jhvanwieren42@gmail.com I. http://www.sleen.nu/vrijetijd/vrouwenorganisaties/vrouwenvannu

Een vrouwenvereniging voor en door vrouwen, waar drie woorden centraal staan: Ontmoeting, Inspiratie, Plezier! N.B.v.P. Vrouwen van Nu telt ruim 525 plaatselijke afdelingen met 45700 actieve leden in totaal. Drenthe telt 81 afdelingen met ongeveer 6500 leden. Onze afdeling Sleen telt momenteel 137 leden.