Algemene Ledenvergadering

De algemene ledenvergadering van Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn heeft woensdag 3 april 2024 plaatsgevonden. Helaas was de opkomst ten opzichte van vorige jaren matig. Slechts 13 leden en 7 bestuursleden waren aanwezig.

Van de positievekant bekeken kan dit duiden dat iedereen vind dat we het gewoon goed doen en er men tevreden is over het handelen van het bestuur.

Alle agendapunten werden in een rap tempo afgehandeld.

De penningmeester kreeg decharge van de gehele vergadering voor zijn financien.

Jan Oosting is unaniem gekozen als nieuw bestuurslid.

 

Uitnodiging algemene ledenvergadering 2024
Jaarverslag Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn 2023
Notulen algemene ledenvergadering maart 2023

Contact

Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn
Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn Bannerschultestraat 22 7841 AD  Sleen
T. 0591-362184 of 06-44450873 E. dorpsbelangen@sleen.nu I. http://www.sleen.nu/dorpsbelangen

Dorpsbelangen is opgericht in 1997. Doel is ons sterk te maken voor wat er beweegt en leeft onder de inwoners van Sleen en Diphoorn. Dorpsbelangen maakt zich sterk voor het uitbreiden en in stand houden van de leefbaarheid van het dorp op diverse gebieden, zoals woningbouw, speelruimte, duurzaamheid, verkeersveiligheid, het openbare groen, wateroverlast, onderhoud wegen en jeugd- en ouderenbeleid etc. Dorpsbelangen is de spreekbuis richting de gemeente.