Stichting Behoud Monumentale Kerk Sleen

Contact

Stichting Behoud Monumentale Kerk Sleen
Stichting Behoud Monumentale Kerk Sleen Vennebroekstraat 40 7841 ED  Sleen
E. sbmkerksleen@gmail.com

Het kerkgebouw vervult een belangrijke functie in ons dorpsleven. Naast de kerkdiensten worden er onder meer concerten en tentoonstellingen gehouden. Bovenal is het een monument dat een zeer vertrouwd beeld geeft tussen de bomen op de brink. Een beeld dat we graag willen houden.

Vanaf 1 januari 2013 is de Stichting Behoud Monumentale Kerk Sleen aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en ook als culturele ANBI.