Werkgroepen

In onze Dorpsvisie is het vormen van een viertal werkgroepen opgenomen.                                            Wij zijn nog steeds op zoek naar kandidaten voor de diverse werkgroepen.

U kunt zich opgeven via een e-mail naar dorpsbelangen@sleen.nu.                                                    Heeft u eerst nog vragen kunt u terecht bij:                                                                                          Roel Noordhuis 0644450873                                                                                                            Ronald Lanjouw 0642586118

Het zou wenselijk zijn om dat elke werkgroep te laten bestaan uit vijf a zes personen.

Het betreft de volgende werkgroepen.

Jeugd:                                                                                                                                                     Wat is nodig om de jeugd in Sleen-Diphoorn te behouden voor beide dorpen?

Verenigingen & Binding:                                                                                                                         De verenigingen zijn een belangrijke factor in de binding binnen de dorpen. Hoe zorgen we voor het behoud van de binding in de dorpen en wat is de rol van de verenigingen in de toekomst?

Wonen, werken & groen:                                                                                                                       Hoe behouden we de aantrekkelijke woonomgeving, hoe kunnen we zorgen voor een goed investeringsklimaat en hoe kan de (verkeers)veiligheid geoptimaliseerd worden?

Klimaatneutraal:                                                                                                                                     Op welke wijze kan Sleen-Diphoorn de komende jaren verduurzamen en wellicht klimaatneutraal worden?

Contact

Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn
Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn Bannerschultestraat 22 7841 AD  Sleen
T. 0591-362184 of 06-44450873 E. dorpsbelangen@sleen.nu I. http://www.sleen.nu/dorpsbelangen

Dorpsbelangen is opgericht na het opgaan van de gemeente Sleen in de gemeente Coevorden. Doel was en is nog steeds, ons sterk te maken voor wat er beweegt en leeft onder de inwoners van Sleen en Diphoorn in relatie tot de gemeente.