Nieuwsbrief december 2020

Dorpsbudget 2019 en 2020

Middels een separate brief brengen wij u op de hoogte van de gerealiseerde projecten van 2019.    Voor het toegekende dorpsbudget van 2020 zouden wij graag voorstellen van de inwoners ontvangen. De genoemde brief bevat een opgaveformulier hiervoor. Hierna zullen we weer een enquête houden, waarbij u uw stem kunt uitbrengen op één of meerdere ingediende voorstellen. Totaal is er weer € 17.000,00 beschikbaar.

Dorpsvisie

Om uitvoering te geven aan de dorpsvisie zijn we nog steeds op zoek naar personen voor de diverse werkgroepen, die als volgt in de dorpsvisie zijn beschreven.

-  Jeugd: Wat is nodig om de jeugd in Sleen-Diphoorn te behouden voor beide dorpen?                         - Verenigingen & binding: De verenigingen zijn een belangrijke factor in de binding binnen de dorpen.     Hoe zorgen we voor het behoud van de binding in de dorpen en wat is de rol van de verenigingen in     de toekomst?                                                                                                                                          -  Wonen, werken & groen: Hoe behouden we de aantrekkelijke woonomgeving, hoe kunnen we              zorgdragen voor een goed investeringsklimaat en hoe kan de (verkeers)veiligheid geoptimaliseerd        worden?                                                                                                                                                 - Klimaatneutraal: Op welke wijze kan Sleen-Diphoorn de komende jaren verduurzamen en wellicht       klimaatneutraal worden.                                                                                                                    Heeft u interesse dan gaarne een mailtje naar dorpsbelangen@sleen.nu of een telefoontje naar Roel Noordhuis 06-44450873

Wandelroutes:

Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn heeft rondom Sleen een viertal Wandelroutes gerealiseerd. Op dit moment ligt de routekaart, met op de achterzijde informatie over gebouwen en de omgeving, bij de drukker. De wandelroutes zijn bewegwijzerd en hebben de volgende namen gekregen:            Onderweg, Westerveld, Oosterveld en Zwollings.                                                                                  Op een aantal plaatsen zijn bankjes geplaatst waar men van het mooie uitzicht kan genieten. Eén van deze bankjes is geschonken door de Sleense Joffers waarvoor nogmaals hartelijk dank.                      

Zonneweide Sleen:                                                                                                                        Middels een separate brief van de investeerder krijgen alle inwoners bericht over de voortgang en de mogelijkheden die de investeerder aan alle inwoners biedt. In deze brief geven zij tevens aan dat Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn na realisering van het park een bedrag krijgt uitgekeerd van                  € 210.000,00 voor een omgevingsfonds. In het voorjaar van 2021 zullen wij hier op terug komen en u dan vragen om met voorstellen te komen, waaraan wij dit bedrag kunnen besteden. Hun voorkeur gaat uiteraard uit naar duurzame doelen, maar enige soepelheid is wel toegezegd.

E-mail adressen:                                                                                                                       Nogmaals het verzoek om, indien u dit nog niet gedaan heeft, uw e-mail adres aan ons te sturen. Dit    bespaart ons drukkosten en het rondbrengen van de nieuwsbrief en andere correspondentie.                Dit kan naar dorpsbelangen@sleen.nu

Bloemenweide:                                                                                                                                     Op de kop van de Jongbloedvaart is in samenwerking met de gemeente een groot stuk grasland   afgegraven en ingezaaid met een kleurrijke bloemenmengsel. Dit voorstel kwam van de Sleense   Joffers, die ook de kosten van het zaad en de nog te plaatsen vlinderstruiken op zich hebben   genomen.Er is inmiddels een werkgroep gevormd die het onderhoud zal verzorgen..

Stimuleringsfonds:                                                                                                                             Twee aanvragen zijn momenteel goedgekeurd                                                                                       -  Deelautoproject voor het op aanvraag gebruik maken van een elektrische auto.                                 -  Mobiele geluidsinstallatie voor de toneelvereniging.                                                                          Nog in behandeling zijn:                                                                                                                           -  Sproei installatie voor de buitenbak van de PV Zuidenveld en oefenspiegels in de binnenbak.

Vogelhuisjes:                                                                                                                                    Zoals al eerder op Sleenweb is vermeld heeft makelaardij Zwanenburg 100 vogelhuisjes kosteloos beschikbaar gesteld en zijn er door de Sleense Joffers nog eens 10 stuks extra geschonken.          Door een werkgroep zijn de vogelhuisjes inmiddels (bijna) overal in Sleen en Diphoorn opgehangen.    De werkgroep gaat ook zorgen voor het jaarlijkse onderhoud.                                                            Een woord van dank aan beide gulle gevers.

Deelauto Sleen:                                                                                                                                     Er komt een elektrische deelauto in Sleen. Zaterdag 9 januari is de officiële start en kunnen er proefritjes gemaakt worden. De auto is vanaf 10 januari te reserveren.

Hoe werkt het:                                                                                                                                      Als lid betaal je 5 euro per maand en krijg je inloggegevens voor de app “OnzeAuto”.                      Elke gebruiker kan met de app de auto reserveren, openen, ermee rijden en de auto sluiten. Sleuteloverdracht is dus niet nodig en de verrekening gebeurt achteraf.                                              De auto is voor leden voor € 3,50 per uur of voor € 35,00 per dag te huur. Per gereden kilometer moet afgerekend worden. Het is een all-in huurtarief. Er zijn geen extra kosten voor verzekering, belasting, onderhoud, reparaties en afschrijvingen.

Elektrisch:                                                                                                                                            Een auto delen is kostenbesparend. Met een elektrische auto zijn we op weg naar duurzaam vervoer. Een elektrische auto heeft ook beperkingen qua bereik en gewoon tanken niet, de auto moet bij een laadpaal opgeladen worden. Wie de auto huurt start met een volgeladen accu. De auto die we in Sleen gaan gebruiken heeft een bereik van 200-250 kilometer. Een ritje naar Groningen of Zwolle heen en weer kan dus prima zonder bij te laden. Bij terugkomst in Sleen zet de gebruiker de auto bij de laadpaal, stopt de laadkabel erin en de auto wordt opgeladen voor de volgende gebruiker.

Meer informatie:

Vanwege onzekerheid door corona maken we nog geen programma voor de start. We houden u via www.sleen.nu op de hoogte. Speciaal voor de deelauto komen er bij dorpsbelangen pagina’s om u te informeren. Kijk op www.sleen.nu/das.

LAATSTE NIEUWS: In het voorjaar van 2021 zal de rammelgoot bij de Goornhoek/A.Heijn verdwijnen en worden de schuine kanten van de weg aangepakt. Zie ook stukje op SleenWeb.

Contact

Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn
Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn Bannerschultestraat 22 7841 AD  Sleen
T. 0591-362184 of 06-44450873 E. dorpsbelangen@sleen.nu

Dorpsbelangen is opgericht na het opgaan van de gemeente Sleen in de gemeente Coevorden. Doel was en is nog steeds, ons sterk te maken voor wat er beweegt en leeft onder de inwoners van Sleen en Diphoorn in relatie tot de gemeente.