PMD container
Print

Nieuwsbrief maart 2020

Dorpsbudget

Tot onze grote vreugde hebben we opnieuw het dorpsbudget toegekend gekregen van de Gemeente. Wederom hebben we een bedrag van€ 20.000,00 ontvangen . Wij vragen u als inwoners om middels de invulstrook op de achterzijde van deze nieuwsbrief voorstellen in te dienen voor de besteding hiervan. Het moeten wel voorstellen zijn die ten goede komen aan alle bewoners in Sleen en Diphoorn.

Zelf hebben we de volgende voorstellen:

1: Aanschaf kerstversiering voor de gehele Bannerschultestraat en Menso Altingstraat.

2: Plaatsen van een extra toestel in de beweegtuin.

Stimuleringsfonds

Ook de twee aanvragen voor het stimuleringsfonds zijn positief beoordeeld en het geld is inmiddels ontvangen.

1: Nieuwe geluidsinstallatie voor het MFC. In januari is er door het MFC met de firma Powersound uit Coevorden een overeenkomst gesloten voor de nieuwe gebruikersvriendelijke installatie. De kabels zijn inmiddels door    vrijwilligers aangelegd en begin maart zal de installatie geplaatst en aangesloten worden.

2: Muziekvereniging Crescendo met vervolg op project “muziek in de klas”. De muziekvereniging neemt hiervoor zelf de verdere initiatieven voor de realisatie.

Glasvezel Zuidenveld

De eerste bewoners maken inmiddels al gebruik van het glasvezel netwerk. De gehele regio Zuidenveld is opgedeeld in 7 gedeeltes en de planning is dat de aanleg in Sleen-Diphoorn tussen mei 2020 tot oktober 2020 zal plaatsvinden. U kunt zich nog altijd kosteloos aanmelden totdat men bij u in de straat bezig gaat. Als u zich daarna pas aanmeldt zijn daar extra kosten aan verbonden. Voor meer informatie kunt u terecht op de website glasvezelzuidenveld.nl.

Dorpsvisie

De dorpsvisie is definitief uitgewerkt en er is een afspraak met de Gemeente gemaakt dat deze op 11 mei zal worden overhandigd. Dit zal te zijner tijd nog nader bekend gemaakt worden op onze pagina op SleenWeb.

Verkeersregelaars

Wij blijven aandacht vragen voor nieuwe verkeersregelaars. Tot op heden is er slechts 1 aanmelding geweest. Uiteraard zijn we daar heel blij mee, maar we zouden graag wat meer mensen bij de groep willen betrekken. Des te meer vrijwilligers des te minder vaak hoef je te worden ingedeeld. Loop een keer mee om te proeven wat het inhoudt.

N376 Sleen en bushaltes

Woensdag 27 november was er een inloopbijeenkomst over de aanpassingen aan de N376 rondom Sleen. Tijdens deze inloopbijeenkomst kon men op verschillende manieren zien welke aanpassingen er precies plaatsvinden. Er komt geen centrale bushalte aan de ingang van Sleen         (Bannerschultestraat). De bushalte bij de ijsbaan blijft zoals hij momenteel is. De bushalte bij de begraafplaats vervalt en er komen bij de nieuwe rotonde aan de Boelkenweg twee bushaltes met een uitvoegstrook, zodat de bus niet op de weg hoeft te stoppen. Beide bushaltes komen aan de Noord-Sleen zijde van deze rotonde te liggen. Ook komt er een fietspad met tussenstrook om veilig naar Diphoorn over te kunnen steken. Bij de rotonde bij Noord-Sleen komt er aan de rechterzijde een fietsoversteek. Bij de ingang van Sleen bij de Bannerschultestraat komt een voorsorteerstrook om Sleen in te gaan.

Sport- en speelterrein bij de sporthal

De vergunningen zijn inmiddels aangevraagd en ontvangen, zodat er een begin gemaakt kan worden met de aanleg. Het sport- en speelterrein wordt aangelegd op het grasveld tussen de kantine en het hoofdveld van de voetbalvereniging Sleen. Het streven is nog steeds om het terrein voor de zomer gebruiksklaar op te leveren. Rabbers Hoveniers zal de algehele projectleiding op zich nemen.                                                                            

E-mail adressen

Ongeveer 65 % van onze leden hebben hun e-mail adres doorgegeven. Nogmaals een oproep om uw e-mailadres door te geven op dorpsbelangen@sleen.nu

Ook kunt u het inleveren op onderstaand adres.

Roel Noordhuis, Bannerschultestraat 22, 7841 AD Sleen

========================================================

Antwoordstrook besteding Dorpsbudget:

Mijn voorstel(len) tot besteding van het Dorpsbudget is (zijn)

 

Naam: ………………………………….

Adres: …………………………………………………………

Postcode/woonplaats: …………      ………………………………

Voorstel: …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

In te leveren bij: Roel Noordhuis , Bannerschultestraat 22, 7841 AD Sleen

U kunt het ook mailen naar: dorpsbelangen@sleen.nu

,

Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn

Contact

Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn
Bannerschultestraat 22
7841 AD Sleen
T. 0591-362184 of 06-44450873
Dorpsbelangen is opgericht na het opgaan van de gemeente Sleen in de gemeente Coevorden. Doel was en is nog steeds, ons sterk te maken voor wat er beweegt en leeft onder de inwoners van Sleen en Diphoorn in relatie tot de gemeente.
Print