Nieuwsbrief september 2020

Dorpsbudget

Ook voor 2020 is het dorpsbudget weer aangevraagd en toegekend. Wederom krijgen we een bedrag van € 20.000,00.

Omdat door de corona perikelen alles op een laag pitje heeft gestaan willen wij de besteding van het dorpsbudget van 2019 graag op korte termijn afhandelen.

Wij vragen u als inwoners om middels de invulstrook op het separate formulier dat bij u in de brievenbus komt, uw voorkeur aan te geven op de voorstellen die zijn binnengekomen voor het dorpsbudget van 2019. Uiteraard kan dit ook digitaal via dorpsbelangen@sleen.nu. Graag ontvangen wij uw antwoord voor de ledenvergadering van 16 september. Op de ledenvergadering willen we dan een definitieve goedkeuring vragen aan de aanwezigen.

Voor het dorpsbudget van 2020 zijn we bezig met het maken van een procedure om u als inwoners te laten stemmen op de ingekomen wensen. Te denken valt aan een aparte website waar alle wensen op staan en waar u dan uw stem kunt uitbrengen.

Een andere (extra) bijkomende mogelijkheid zou kunnen zijn om op de algemene ledenvergadering alle voorstellen op een groot papier te vermelden zodat men middels het plakken van een sticker achter het voorstel de keuze kan maken. Wij zullen u hierover informeren in de volgende nieuwsbrief.

Stimuleringsfonds

Er zijn een viertal aanvragen voor het stimuleringsfonds ingediend:

1: Oefenspiegels voor de PV Zuidenveld

2:: Sproei installatie voor de buitenbak van de PV Zuidenveld

3: Deelautoproject voor het op aanvraag gebruik maken van een elektrische auto

4: Mobiele geluidsinstallatie voor de toneelvereniging

Dorpsvisie

De dorpsvisie is op donderdag 9 juli in het MFC overhandigd aan de Gemeente. Na een korte presentatie door Ronald Lanjouw kon wethouder dhr. Brink een USB stick met daarop de dorpsvisie in ontvangst nemen uit de handen van onze voorzitter Geert Westerink.                                              Digitaal, omdat we als Dorpsbelangen een milieuvriendelijk beleid willenvoeren.

Sport- en speelterrein bij de sporthal

Op 5 september zal het sport- en speelterrein officieel geopend worden. Houd Sleenweb in de gaten om te kijken wat er die dag allemaal staat te gebeuren. Het is een mooi terrein geworden en er wordt volop gebruik gemaakt van alle faciliteiten. Een mooi voorbeeld van samenwerking tussen verschillende verenigingen heeft dit toch maar even opgeleverd. Iets waar we met zijn allen trots op kunnen zijn.

Contact

Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn
Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn Bannerschultestraat 22 7841 AD  Sleen
T. 0591-362184 of 06-44450873 E. dorpsbelangen@sleen.nu

Dorpsbelangen is opgericht na het opgaan van de gemeente Sleen in de gemeente Coevorden. Doel was en is nog steeds, ons sterk te maken voor wat er beweegt en leeft onder de inwoners van Sleen en Diphoorn in relatie tot de gemeente.