AVG

Protocol voor opslag en gebruik van persoonsgegevens door de Vereniging van Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn

Bij aangaan van het lidmaatschap worden de volgende gegevens gevraagd:

Naam, voorletter, adres, woonplaats, telefoonnummer, bankrekeningnummer en e-mailadres.

Het bestuur van Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn gaat ervan uit dat de leden met het verstrekken van deze gegevens toestemming geven voor gebruik binnen het bestuur van Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn.

Deze gegevens zullen door Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn nooit worden gebruikt voor commerciële doeleinden en nooit aan derden buiten de vereniging worden verstrekt.

Deze gegevens worden opgeslagen op de computer van de penningmeester. Deze computer is beveiligd met Norton internet security en wordt elk jaar vervangen. De gegevens zijn beveiligd met een wachtwoord, wat alleen bekend is bij de penningmeester. Het wachtwoord wordt 2 maal per jaar gewijzigd.

De voorzitter, secretaris kunnen alle door de leden verstrekte persoonsgegevens bij de penningmeester opvragen. De overige bestuursleden kunnen naam, adres en woonplaats van de leden bij de penningmeester opvragen.

Naam, voorletter, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mail adres worden meerdere keren per jaar door de secretaris gebruikt voor het verzenden van uitnodigingen, nieuwsbrieven en het benaderen voor deelname aan werkgroepen. Hij vraagt deze gegevens bij de penningmeester op.

Naam, voorletter, adres, woonplaats en bankrekeningnummer worden door de penningmeester 1 maal per jaar gebruikt voor het maken van een incassolijst voor het innen van de contributie per automatische incasso, deze lijst wordt elektronisch naar de Rabobank gestuurd.

Naam, adres en woonplaats worden door de penningmeester 1 maal per jaar gebruikt voor het maken van kwitanties voor het innen van de contributie per kas. De inning per kas wordt door meerdere vrijwilligers van Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn gedaan, deze lijst wordt door de penningmeester gemaakt.

Beëindiging van het lidmaatschap is geregeld in de statuten van de vereniging,

Bij beëindiging van het lidmaatschap van een lid, dienen de bestuursleden de in hun bezit zijnde persoonsgegevens van dat lid te vernietigen.

Contact

Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn
Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn Bannerschultestraat 22 7841 AD  Sleen
T. 0591-362184 of 06-44450873 E. dorpsbelangen@sleen.nu I. http://www.sleen.nu/dorpsbelangen

Dorpsbelangen is opgericht in 1997. Doel is ons sterk te maken voor wat er beweegt en leeft onder de inwoners van Sleen en Diphoorn. Dorpsbelangen maakt zich sterk voor het uitbreiden en in stand houden van de leefbaarheid van het dorp op diverse gebieden, zoals woningbouw, speelruimte, duurzaamheid, verkeersveiligheid, het openbare groen, wateroverlast, onderhoud wegen en jeugd- en ouderenbeleid etc. Dorpsbelangen is de spreekbuis richting de gemeente.