Oud papier PMD container
Print

Nieuwsbrief juni 2019

Stimuleringsfonds en Dorpsbudget

De Gemeente is nog bezig met het verwerken van de aanbevelingen die door de diverse dorpsbelangen verenigingen zijn aangedragen.Op dit moment kunnen we dus nog geen nieuwe aanvragen indienen. Wel verzoeken wij u om] , als u een voorstel van een aanvraag heeft, dit wel reeds aan ons te door te geven. Zodra er weer kan worden aangevraagd zullen we dit direct doen.

Alles op glasvezel                        

Inmiddels staat de teller al over de 50%. Er is gestart met het                        schouwen in Geesbrug en binnenkort zal de eerste schep in de                      grond gaan. De aandeelhouders hebben besloten om bij                            iedereen zonder kosten de aansluiting in de meterkast te                                voorzien. De € 100,00 bij geen abonnement, maar wel een                            aansluiting in de meterkast, is dus van de baan.                                               Verdere informatie kunt u vinden op de facebookpagina van                            glasvezelzuidenveld en/of de website glasvezelzuidenveld.nl

Dorpsvisie

Om de Dorpsvisie te completeren met een Dorpsplan en Dorpsagenda hebben we begin dit jaar een enquête gehouden onder onze bewoners  Maar liefst 581 boekjes hebben we ingevuld teruggekregen. We zijn nu bezig met het maken van een eindconclusie om deze in het dorpsplan te verwerken. Op de achterzijde van de enquête kon men zelf nog zaken toevoegen. Hier is goed gebruik van gemaakt en ook deze zaken zullen we meenemen in de eindconclusie en het Dorpsplan.

Wensboom

In de bibliotheek, vestiging Sleen, heeft in december[G4]  een kerstboom gestaan waar men een wens in kon hangen. Hier is goed gebruik van gemaakt. We zullen als bestuur contact opnemen met de bibliotheek om te kijken of we hier gezamenlijk een vervolg aan kunnen geven.

Verkeersregelaars

Zonder verkeersregelaars “geen vergunning” voor het organiseren van evenementen. Dus denkt u dit is wel iets voor mij, neem dan gerust contactop met Tienus Ruinemans (tel. 0591-361989) of Jacob Kiers         (tel. 0591-362264). Aanmelden kan natuurlijk ook via het secretariaat Dorpsbelangen. Dankzij uw inzet kunnen dan evenementen in Sleen en Diphoorn doorgang vinden! Kleding en apparatuur is door Dorpsbelangen aangeschaft en worden in bruikleen verstrekt.

Project ‘Veur mekaar” tegen vereenzaming ouderen

‘Veur mekaar” is voor iedereen die graag een positieve bijdrage wil leveren individueel of  in groep verband, met anderen en voor hun directe omgeving. Mensen die er even ‘uit” willen. Een stap nodig om ‘Over de drempel” samen te kijken naar een netwerk van contact en activiteiten voor u.

‘Veur mekaar” houdt in

‘Veur mekaar” biedt ondersteuning om samen te kijken naar wat mogelijk en nodig is om dingen weer op te pakken. Hoe kunnen we samen zaken ondernemen , kan het netwerk van u worden uitgebreid door bijvoorbeeld vrijwilligers of andere mensen in de zelfde situatie. Voor iedereen kan dit anders zijn en kan er op maat georganiseerd worden.

Doel van ‘Veur mekaar”

Doel van ‘Veur mekaar” is om individueel of samen te kijken naar mogelijkheden en niet naar onmogelijkheden. Welke activiteit zou u willen ondernemen, met wie en wat bent u nodig. Wij kijken samen met u naar de sociale kaart en begeleiden u op een professionele wijze in uw gewenste activiteit.

Activiteiten

U geeft zelf aan welke activiteiten u zou willen ondernemen, bijvoorbeeld Klaverjassen, fietsen, schilderen, koken, hobby’s oppakken, gespreksonderwerpen, samen dingen organiseren en regelen.

Opgave en kosten

De kosten worden vanuit de WMO ondersteunt en is voor iedereen vrij toegankelijk.

Heeft u bij een activiteit of hobby ondersteuning nodig, neem dan contact op met C. Blank of Y. Steinfort, Drostenstraat 1, Sleen, tel. 0611793109

Beweegtuin

Onlangs is de aanleg van de beweegtuin bij “de Schoel”  gestart. De firma Rabbers Hoveniers verzorgt de ondergrond, de betonfundaties voor de toestellen en het hekwerk rondom de tuin. De toestellen zijn besteld bij de firma “de Fitnesstuin”.

Er komen 6 toestellen die in samenwerking met Geert Lalkens en Erik Bos zijn uitgezocht.

Zoals alles staat gepland zullen de toestellen op 18 juni door de leverancier worden geplaatst,  zodat we er voor de zomer nog gebruik van kunnen maken. De beweegtuin is voor iedereen vrij toegankelijk en we hopen dat er veelvuldig gebruik van zal worden gemaakt.

Sport- en speelterrein bij de sporthal

Afgelopen herfst is Dorpsbelangen met de voetbalvereniging, de handbalvereniging, de volleybalvereniging en de speeltuinvereniging besprekingen gestart om bestemming te geven aan het grasveld tussen de kantine en het hoofdveld van VV Sleen. We hebben besloten om een multifunctioneel sport en speelterrein aan te leggen waar een speeltuin, een voetbalveld en een beachvolleybal- en handbalveld gerealiseerd gaat worden. Het is de bedoeling dat alle inwoners van Sleen en omstreken vrijblijvend, of in verenigingsverband gebruik kunnen maken van deze nieuwe faciliteiten. De Gemeente Coevorden juicht onze plannen toe en hebben hun medewerking toegezegd. Voor het realiseren van onze plannen heb we subsidie aangevraagd bij het Europese subsidiefonds Leader en hebben we een aanvraag gedaan bij het stimuleringsfonds van de Rabobank. De voortekenen zijn zeer gunstig en we verwachten in september uitsluitsel te krijgen..

E-mail adressen

We zouden het afdrukken en rondbrengen van de nieuwsbrief graag willen reduceren. Er is minder papier nodig en bespaart ons de arbeid van het rondbrengen.Als u uw e-mail adres doorgeeft op Dorpsbelangen@sleen.nu of inlevert op onderstaand adres dan zorgen wij ervoor dat u voortaan de nieuwsbrief digitaal via de mail ontvangt.

Roel Noordhuis Bannerschultestraat 22 7841 AD Sleen

 

Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn

Contact

Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn
Bannerschultestraat 22
7841 AD Sleen
T. 0591-362184 of 06-44450873
Dorpsbelangen is opgericht na het opgaan van de gemeente Sleen in de gemeente Coevorden. Doel was en is nog steeds, ons sterk te maken voor wat er beweegt en leeft onder de inwoners van Sleen en Diphoorn in relatie tot de gemeente.
Print