PMD container
Print

Nieuwsbrief December 2018

NIEUWSBRIEF Dec. 2018

Stimuleringsfonds

Door Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn was één project aangemeld, nl. ten behoeve van de Jeu de Boulesvereniging die graag hun veld geheel zouden willen vernieuwen/renoveren.

Op donderdagavond 08-11-2018 werden de ingediende aanvragen door de Gemeente Coevorden toegekend en uitgedeeld. Het bleek dat alle aanvragen dit keer konden worden gehonoreerd, omdat de totaalsom van alle ingediende aanvragen binnen het beschikbare budget bleef. Een mooie opsteker voor de Jeu de Boulesvereniging. Gefeliciteerd!

Dorpsbudget

Een deel van het dorpsbudget is inmiddels door het bestuur verstrekt aan het MFC voor de aanleg van een goede WIFI installatie. Inmiddels is de installatie aangelegd en werkt de WIFI uitstekend naar ieders tevredenheid.

Het bestuur van Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn heeft besloten om met het restant van het geld een beweegtuin te realiseren nabij het zorgcentrum “de Schoel”. Deze beweegtuin zal zo worden ingericht dat de toestellen door zowel jong als oud kunnen worden gebruikt.

Pilot onderhoud perkjes

De Gemengde Zangvereniging heeft de pilot uitgevoerd. Het bleek toch dat men zich er licht op verkeken had. Bij de evaluatie met de Gemeente moest men bekennen dat het toch moeilijk was om vrijwilligers bij elkaar te krijgen om het werk op een voor de Gemeente wenselijk niveau uit te voeren. De Gemeente heeft toegezegd het geld toch beschikbaar te stellen. De zangvereniging heeft inmiddels laten weten niet verder te gaan met het project.

Mocht uw vereniging interesse hebben dan kunt u zich aanmelden bij het secretariaat.

Alles op glasvezel

Zoals u waarschijnlijk al weet, is AllesOpGlasvezel samen met de andere initiatieven in het gebied “Zuidenveld” één groot bewonersinitiatief geworden  onder de naam “Stichting Glasvezel Zuidenveld”. De nieuwsbrief van AllesOpGlasvezel wordt niet meer verspreid. Wilt u toch op de hoogte blijven van de ontwikkelingen ten aanzien van de glasvezelaanleg, dan                      verwelkomen wij u graag als abonnee van de nieuwsbrief van de Stichting Glasvezel Zuidenveld!                                                                                   Op www.glasvezelzuidenveld.nl kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief.

De verwachting is dat in de loop van 2019 een start met de aanleg wordt gemaakt en de eerste kabels de grond in gaan.

AVG (algemene verordening gegevensbescherming)

Ook Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn moet voldoen aan deze verordening. Op Sleenweb onder de knop van Dorpsbelangen hebben we op een aparte pagina de volledige tekst geplaatst, waarop u kunt zien hoe we als Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn met de betreffende gegevens omgaan.

Dorpsvisie

De dorpsvisie is gereed (zie vorige nieuwsbrief).

Het dorpsplan echter heeft wat vertraging opgelopen mede door de vakantieperiode maar vooral ook door de geringe input die we vanuit de bewoners van Sleen en Diphoorn hebben binnengekregen. We willen als bestuur niet zelf dingen gaan verzinnen die we graag  verwezenlijkt zouden willen zien. Daarom hebben we besloten om nu eerst de verenigingen te bezoeken om met hen de visie door te spreken en te kijken tegen welke problemen zij aanlopen, zodat we die in het dorpsplan kunnen verwerken.

Daarnaast zijn we van plan om een bewonersenquête te houden met daarin vragen zoals: waar bent u tevreden en/of ontevreden over, welke zaken mist u , welke zaken zou u verbeterd willen zien. Een dergelijk onderzoek is in 2004 ook een keer gedaan, maar tijden veranderen en we willen niet naar verouderde resultaten kijken. Vandaar een nieuwe enquête.

Lichtjes op de oorlogsgraven                

Net als vorig jaar zal er nu ook weer op Kerstavond gezorgd worden voor sfeerlichtjes op de oorlogsgraven. Ook langs het pad naar de graven toe zullen wat lichtjes worden geplaatst, daar het vorig jaar bleek dat het pad naar de graven toe toch wel erg donker was

Wensboom

We waren van plan om rond de Kerst een wensboom te plaatsen in Sleen waar mensen een wens aan kunnen hangen of iets om een nabestaande te herdenken. De bibliotheek had echter hetzelfde idee en we hebben ons plan dan ook eerst in de ijskast gezet. In de bibliotheek, vestiging Sleen, staat van 10 t/m 24 december een ‘Joris’ Kerstboom. De ‘Joris’ Kerstboom’ is                gebaseerd op het KRO-NCRV tv-programma van presentator Joris Linssen, waarin hij mensen uitnodigt een boodschap voor een dierbare in de boom te hangen en hun verhaal te delen. In de Bibliotheek Sleen kunnen bezoekers de komende tijd hetzelfde doen. Naast de kerstboom in de bibliotheek staat een tafel met kerstballen. Deze kunnen bezoekers vullen met hun persoonlijke boodschap, een tekening of een foto van een persoon die veel voor hen betekent. Ze kunnen een reddende engel bedanken, sorry zeggen of een hechte vriendschap vieren. Zo groeit de boom uit tot een echte ‘Joris’ Kerstboom.

Hondenpoep

Regelmatig worden we aangesproken door bewoners die klagen over de overlast van hondenpoep. Op speelplaatsen en groenstukken, maar ook op gazons en bermen die bij de woningen horen, treffen sommige huiseigenaren meer dan eens hondendrollen aan. Sleen en Diphoorn hebben genoeg hondenuitlaatplaatsen waar de honden hun behoefte kunnen doen. Laten we daar gebruik van maken. Gelukkig zien we de meeste hondenbezitters keurig met een plastic zakje lopen om de uitwerpselen op te kunnen ruimen. Hier geldt duidelijk: wie de schoen past trekt hem aan.                                                                                                  Laten we met elkaar Sleen en Diphoorn hondenpoepvrij maken. 

Herhalingscursus bediening AED en hartreanimatie

Begin volgend jaar (maart/april) zal er weer een herhalingscursus bediening AED en hartreanimatie aangeboden worden. Bij voldoende belangstelling (minimaal 12 personen) is het mogelijk om een beginnerscursus te organiseren. Wanneer u belangstelling heeft voor één van beide cursussen, dan kunt u zich opgeven bij Marleen Haan, e-mailadres:                              marleen.haan@ziggo.nl (geef duidelijk aan voor welke cursus u zich wilt aanmelden).                                                                                                      Om deze cursussen de komende jaren te kunnen blijven aanbieden zal er een bijdrage van  € 10,-- per persoon gevraagd worden. (cursuskosten inclusief koffie of thee). Belangstellenden ontvangen na aanmelding een uitnodigingsbrief met meer informatie over o.a. de exacte cursusdata en betaling.

Verkeersregelaars

Men treft ze vaak aan op straat, de mannen en dames in de gele pakken. Verkeersregelaars zijn de laatste jaren veelvuldig in beeld tijdens evenementen in het dorp en daarbuiten. In Sleen is al een aantal jaren een groep van ongeveer tien personen bezig om het verkeer in goede banen te leiden. Bij evenementen van enig formaat zijn ze langzamerhand onmisbaar. De mensen in felgekleurde hesjes die je naar een parkeerterrein zwaaien of even het verkeer stilzet­ten, zodat je kunt oversteken. Vaak zijn het vrijwilligers, voor dag en dauw opgestaan om de activiteit van een vereniging in goede banen te leiden. Dat kan o.a. de jaarlijkse najaarsmarkt in Sleen zijn, de Wildmanrun in Sleen of de doorkomst van de Roparun. Nu de politie zich steeds meer gaat toeleggen op kerntaken, is de inzet van vrijwil­ligers vaak de enige manier waarop dergelijke evenementen nog doorgang kunnen vinden. En was de praktijk vroeger dat een paar vrijwilligers met een oranje hesje hiel­pen het verkeer rond zo’n evenement te regelen, nu gaat dat niet meer. Als organisatie van een evenement is men tegenwoordig verplicht om verkeersregelaars in te zetten, indien het evenement op of in de nabijheid van de openbare weg plaatsvindt. Indien men hieraan niet voldoet, wordt geen vergunning meer verleend.

Eisen:

Verkeersregelaars zijn minimaal 16 jaar en moeten via de computer een     e-learninginstructie volgen alvorens aan de slag te mogen. De Stichting Verkeersregelaars Nederland verzorgt deze e-learning in opdracht van de politie. Verder krijgen ze een specifieke op het evenement toegesneden instructie bij het begin van het evenement. Ze worden aangesteld door de gemeente.

Rol politie tijdens evenement

De politie wordt vaak van het begin af aan betrokken bij de vraag of een evenement vergunningplichtig is en welke voorwaarden er in de vergunning moeten worden opgenomen, bijvoorbeeld ten aanzien van de noodzaak om verkeersregelaars in te zetten en een verkeersplan te maken. Dat is altijd verplicht als er een verkeersbesluit nodig is.

Toekomst

In de nabije toekomst wordt de inzet van verkeersregelaars steeds groter. De groep Sleen vraagt een ieder na te denken over het organiseren van evenementen in Sleen e.o. Dit kan alleen doorgang vinden indien er voldoende inzet van verkeersregelaars is. Indien men hieraan niet kan voldoen, wordt geen vergunning meer verleend. Einde evenement dus. Zover moet het natuurlijk niet komen. Dus denkt u eens na of verkeersregelaar zijn iets voor u is. Wilt u meer informatie, neem dan contact op met Tienus Ruinemans (tel. 0591-361989) of Jacob Kiers (tel. 0591-362264). Aanmelden kan natuurlijk ook via het secretariaat van Vereniging Dorpsbelangen. Dankzij uw inzet kan een evenement in Sleen doorgang vinden!

N376

Onze inspanningen met betrekking tot de verhoging van de snelheid op de N376 zijn gelukkig niet voor niets geweest. Het was echter al snel duidelijk dat de 80 km zo goed als zeker door zou gaan. De provincie heeft gelukkig wel naar ons geluisterd en heeft toegezegd dat de volgende door ons voorgestelde aanpassingen zullen worden gerealiseerd.

1. Bij de rotonde naar Noord-Sleen komt ook aan de rechterzijde een                fietsoversteek   zodat je niet meer 3x hoeft over te steken als je van Sleen       naar Noord-Sleen fietst.

2. Bij de oversteek naar Diphoorn zal een rotonde worden gerealiseerd.

3. Bij de ingang van Sleen naar de Bannerschultestraat komt een                      voorsorteerstrook.

4. Bij één van de bushaltes (door dorpsbewoners zelf aan te geven welke)        zal de bushalte worden aangepast, zodat de bus aan beide zijden niet            meer op de rijbaan hoeft te stoppen.

Al met al kunnen we dus best tevreden zijn met de resultaten.

Middels onderstaande antwoordstrook kunt u aangeven bij welke bushalte u graag de uitvoegstroken zou willen.

Ook op Sleenweb is hier reeds aandacht aan besteed en zijn er al diverse reacties via de mail ontvangen.

Antwoordstrook:

Naam: …………………………………………………………………………..

Mijn voorkeur: (doorhalen welke niet van toepassing)

Bushalte aan ’t Eng bij de IJsbaan

Bushalte bij de Boelkenweg

Bushalte bij de begraafplaats

In te leveren bij de secretaris: R. Noordhuis Bannerschultestraat 22 Sleen

Ook kunt u een e-mail met uw voorkeur sturen naar: dorpsbelangen@sleen.nu

Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn

Contact

Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn
Bannerschultestraat 22
7841 AD Sleen
T. 0591-362184 of 06-44450873
Dorpsbelangen is opgericht na het opgaan van de gemeente Sleen in de gemeente Coevorden. Doel was en is nog steeds, ons sterk te maken voor wat er beweegt en leeft onder de inwoners van Sleen en Diphoorn in relatie tot de gemeente.
Print