Ondernemersflits: Paula Laning

Ondernemersflits: portret van Paula Laning

Ze woont al geruime tijd in Sleen en heeft sinds een paar jaar een eigen bedrijf(je). Of dat verkleinwoord wel of niet op zijn op plaats is laten we even in het midden. Feit is wel dat het een bedrijf ‘aan huis’ is en dat wordt ook duidelijk als je aan de Oosterbroekstraat bij Paula in de voortuin een opvallend bord aantreft. Een duidelijk, kleurrijk bord met grote letters, in een afwijkende typografie. Alsof de dichter Paul van Ostaijen persoonlijk verantwoordelijk is geweest voor het reclamebord. Ritmisch geordende woorden binnen een verticale rechthoek. PAULA LANING. Ook haar bedrijfsauto is voorzien van de belettering. Ook vanuit de lucht waarneembaar. En dat is nog niet alles. “Paula Laning” is te vinden op www.lachendnaarjewerk.nl En dat roept op zijn minst vragen op.
In deze ondernemersflits proberen we antwoord te krijgen op nog meer vragen.

Wie of wat is PAULA LANING

Om te beginnen: Paula is een grunneger uit Appingedam. Aldaar in 1960 geboren en via Veendam, stad Groningen en Zuidlaren in 1991 beland in Sleen. Paula Laning is een persoon en tevens de naam van een bedrijf. En zowel de privé-naam als de zakelijke invulling daarachter vloeien in elkaar over. Na enig analyseerwerk kwam Paula er achter dat de naam van het bedrijf waar ze een paar jaar terug mee is begonnen niet een goed gevoel gaf. Het ging om de naam Plan Coaching. Van planmatig en coaching. Dat lijkt duidelijk genoeg, maar dat was het uiteindelijk niet. Bovendien dekte het de lading ook niet, want Paula coacht niet alleen maar geeft ook training. Dus goede raad was duur, maar uiteindelijk lag de oplossing dicht bij huis. Bij Paula zelf. In haar overtuiging dat elke dag een dag is waar je van moet genieten. En met dat uitgangspunt zou iedereen de beste basis leggen voor een positieve levenshouding. En de lach is het mooiste symbool van dat positivisme. En wat is er mooier dan iemand op weg helpen naar deze bewustwording. Concreter gezegd: Paula is bemiddelaar, coach en trainer voor mensen / werknemers. Die geleerd wordt zelf oplossingen te zoeken voor problemen. Coachen met als doel om bewustwording te verkrijgen en training om technieken te gebruiken die iemand moet helpen om oplossingen aan te dragen voor een probleem die wel of niet een relatie met het werk of werkomgeving heeft.
De methode die Paula hierbij gebruikt is heel bijzonder en toch ook wel weer voor de hand liggend. Namelijk het zoeken naar datgene waar je blij van wordt, zodat je positief in het leven gaat staan. Het zoeken naar een soort geheim, waar Paula je bij kan helpen. En bij die uitdaging past humor. En dat is misschien wel het geheim van Paula Laning. Humor als middel bij coaching. Het leven is al zwaar genoeg. Beter is het om lachend naar je werk te gaan. Paula geeft zelf nog een treffende omschrijving van haar methode: “mijn methode is een reis op de bonnefooi”.

Waarom ben je dit bedrijfje gestart

”Het is een resultaat van een natuurlijk proces. Een proces waar je jarenlang mee bezig bent en de logische stappen die daar op volgen”. Paula is ruim 10 jaar vrijwilliger geweest bij Amnesty International. Dat resulteerde in 2000 in betaald werk voor diezelfde club. Zij hield zich daar als regiocoördinator voor Drenthe en Overijssel onder andere bezig met de algemene leiding (van meest hoger opgeleide vrijwilligers), het schrijven van een werkplan, coaching, etc. In 2003 belandde Paula in de ziektewet en uiteindelijk sloot ze haar Amnesty-periode af door in 2005 zelf ontslag te nemen. Op zoek naar wat anders was ze aanvankelijk helemaal niet van plan om een eigen bedrijf op te starten, maar na een sollicitatie die niets opleverde stelde een vriend van Paula de vraag ‘waarom niet voor jezelf beginnen’. Het leek een impulsieve gedachte die steeds realistischer werd en ten slotte uitmondde in het bedrijf Plan Coaching en later in het huidige bedrijf.

Hoe gaan de zaken

“Na een moeilijk begin gaat het nu goed draaien. De beginperiode is een tijd geweest van investeren in jezelf, op basis van het aanwezige spaargeld. Want na het zelfgenomen ontslag in 2005 moest er toch weer brood op de plank komen. En moet je leren om een eenmansbedrijf te runnen. Vergeet niet, als je alleen bent, dan moet je zelf werk creëren (beleid), zoeken (acquisitie) en daarna ook zelf uitvoeren. En voor wat betreft die acquisitie ben ik vooral aangewezen op mijn netwerk binnen de zakelijke dienstverlening. Zo ben ik lid van de Commerciële Club Z-O- Drenthe, de Industriekring Coevorden en de Kamer van Koophandel Noord-Nederland. Binnen dat netwerk van ondernemers, managers en het MKB opereer ik en krijg van hieruit in toenemende mate opdrachten. Ik ben daar op dit moment erg tevreden over”. “In het kader van maatschappelijk betrokken ondernemen wil ik minimaal 1 traject per jaar gratis doen. Ook iemand met een bijstandsuitkering kan bij mij terecht.

Vertel nog iets meer over je methode

Alvorens daadwerkelijk aan de slag te gaan wordt met de opdrachtgever een aantal zaken afgesproken over het te besteden budget en het formuleren van het probleem of beter gezegd de opdracht. Hierna vindt er een klikgesprek plaats tussen cliënt en mijzelf. Hier wordt het doel van de gesprekken (varieert gemiddeld van 5 tot 15 keer), dat tot een bepaald resultaat moet leiden, worden vastgesteld. Omdat de werkplek mijn thuisomgeving is creëer ik een veilige omgeving, die en voor mijzelf en voor de cliënt vertrouwt over komt. Het huiswerk van de cliënt is voornamelijk het maken van een reflectieverslag. Het kan voorkomen dat er een tussenrapportage plaats vindt naar een leidinggevende en dat kan weer leiden tot een teamgesprek en/of teamcoaching, maar ook tot het coachen van een leidinggevende. Het gesprek met een cliënt is op basis van onderling respect en de wil om te kijken naar eigen denk-en doepatronen. Een moeilijke vraag beantwoorden met ‘dat weet ik niet’ is een uitdaging om op zoek te gaan naar het antwoord. En natuurlijk valt het niet altijd mee. Ieder individu ontvangt heel veel prikkels waar iedereen een filter op heeft staan, naar gelang zijn eigen waarden- en normen, zijn karakter, zijn politieke keuzes, wel of niet geloofsvoorkeuren, etc. Ik zelf breng ook mijn ‘wereld’ mee. Mijn levenservaring, waarbij ik gebruik maak van de gastvrijheid die ik heb geleerd in bijvoorbeeld Afrika en de warmte van Peru. Op reizen naar deze verre oorden heb ik mijn levensopvatting verder vorm gegeven”.Waar lig je ’s nachts wakker van

Paula ligt (bijna) niet meer wakker sinds ze een probaat middel heeft ontdekt. Zorg dat je uitgerust bent voor je gaat slapen. Vooral als je veel hebt gedaan moet je de rust kunnen opbrengen om goed uitgerust te gaan slapen. Dus niet na thuiskomst direct gaan slapen. Het verwerken van een dag kan ook door zaken aan het papier toe te vertrouwen. Een soort verwerken van de onrust. En vergeet niet: de wereld is niet maakbaar, maar de mens wel.

Wat vind je leuk en boeiend aan Sleen

Dat is vooral de mooie omgeving. Waar Paula veel in terug te vinden is. Wandelen is de mooiste natuurbeleving. “En voor ik begin met mijn werk ga ik iedere ochtend hardlopen om energie op te doen voor de werkdag”.

Wat had je achteraf nooit moeten doen

Deze vraag is niet aan Paula besteed. Zaken achteraf wel of niet (over)doen is niet hanteerbaar. En toeval bestaat niet. Wel gelooft ze dat er een zeker pad voor iedereen is uitgestippeld en dat we onderdeel zijn van een groter geheel.

Welke zaken of mensen zou jij aan elkaar willen verbinden


Deze wat weerbarstige vraag is voor Paula eenvoudig te beantwoorden:
“Ik zou mensen met een topsalaris met of zonder topbonus in verbinding brengen met diegenen die van een bijstandsuitkering moeten rondkomen. Om zo te leren om begrip op te brengen voor de situatie waar iemand aan de andere kant van het ‘inkomensplaatje’ in verkeert. Die graaicultuur spreekt mij en veel anderen niet aan.

Waar kun je van genieten

In willekeurige volgorde: Het leven – De natuur – Mensen – Boeken lezen – Sporten


Voor meer informatie over het bedrijf van Paula Laning:
www.lachendnaarjewerk.nl en vergeet niet om de “wijsheid van de week” te lezen. In week 5 van 2009:

“Wie vakantie nodig heeft, moet ander werk zoeken”. Godfried Bomans

 

Archief

Naar archief