Echte bakker Herman Schepers

Onderscheid in kwaliteit
Er zijn warme bakkers, ambachtelijke bakkers en Echte bakkers. Een ‘warme’ of ‘ambachtelijke’ bakker maakt en verkoopt op kleine schaal zelf zijn producten. Hij koopt zijn producten dus niet in bij een (brood)fabriek, zoals supermarkten en broodwinkels dat doen.
Sinds enkele vooraanstaande bakkers in 1967, het Echte Bakkersgilde oprichtten, als antwoord op de toenemende industriële bakkers, is de Echte Bakker een vertrouwd begrip, dat staat voor kwaliteit en ambachtelijkheid. Een Echte Bakker is een warme bakker met iets speciaals. Hij is namelijk toegelaten tot het Echte Bakkersgilde. Van de 2.100 warme bakkers in Nederland, zijn er slechts 230 (met bijna 450 winkels) toegelaten tot het Echte Bakkersgilde.

Hoge eisen
Het Echte Bakkersgilde stelt zeer hoge eisen aan de kwaliteit van brood en banket. Alle leden staan dan ook continu onder controle van het Nederlandse Bakkerij Centrum, een onafhankelijke instelling die brood- en banketkeuringen uitvoert. Leden worden echter niet alleen toegelaten, omdat ze voldoen aan de hoogste eisen op gebied van brood en banket. Het Gilde stelt ook hoge eisen op gebied van bediening, hygiëne en presentatie.
Daarnaast wisselen Echte Bakkers onderling elke maand vakkennis en recepturen uit en zijn ze als enige gerechtigd het gele kwaliteitslogo te voeren.

 

Contact

Echte Bakker Herman Schepers
Echte Bakker Herman Schepers De Goornhoek 10 7841 HC  Sleen
T. 0591-361585 E. herman.schepers@echtebakker.nl I. http://www.hermanschepers.nl/

De enige Echte Bakker in het dorp Sleen. Samen met Wemmie heeft Herman in 1988 de bakkerij overgenomen van Bakker Hidding. Aan de Bannerschultestraat, tegenover de huidige locatie waar nu een parkeergelegenheid is aangelegd.