CORPORATE Real Estate Management

CORPORATE © Real Estate Management: uw vraagbaak voor maatschappelijk vastgoed.

Zorg voor mensen in de verschillende sectoren heeft bij ons de allerhoogste prioriteit. We benaderen uw investeringswensen met een bedrijfseconomische benadering. Maatschappelijk vastgoed is een specialisme geworden:
• investeringsbeslissingen vergen een bedrijfseconomische benadering
• beheer en exploitatie kunnen niet meer zonder professionaliteit

CORPORATE © Real Estate Management kan u ondersteunen in de vorm van:
• afstemming van plannen, huisvesting en processen op uw behoeften in het primaire proces
• het anticiperen op ontwikkelingen in de (zorg)vraag
• locatiekeuzebeleid
• inventarisatie van alle functionele eisen en wensen
• een SWOT-analyse maken
• renovatiebegeleiding

Meer weten? Zie onze website: www.corporaterem.nl.

Contact

CORPORATE Real Estate Management
CORPORATE Real Estate Management Schaapstreek 19 - Sleen Postbus 114  7801 BC Emmen
T. 06-22995312 E. info@rem.nl I. http://www.corporaterem.nl

CORPORATE © Real Estate Management: uw vraagbaak voor maatschappelijk vastgoed.
Zorg voor mensen in de verschillende sectoren heeft bij ons de allerhoogste prioriteit. We benaderen uw investeringswensen met een bedrijfseconomische benadering. Maatschappelijk vastgoed is een specialisme geworden.