Ondernemersflits: CORPORATE Real Estate Management

Iedere maand staat een ondernemer uit Sleen e.o. centraal in de rubriek 'Ondernemersflits'. Alle ondernemers die een vermelding hebben bij 'Ondernemers' op sleen.nu komen voor deze rubriek in aanmerking.

Voor de ondernemersflits ga ik deze keer op bezoek bij Jan Veuger. Jan Veuger is oprichter/eigenaar van CORPORATE Real Estate Management en is gevestigd aan de Schaapstreek in Sleen. Hoewel hij geboren is in Hoogeveen en gestudeerd heeft in Groningen, Zwolle, Tilburg en Rotterdam, voelt hij zich een echte Slener. Hij woont er tenslotte met zijn gezin al 25 jaar. Het pand aan de Schaapstreek waar hij kantoor houdt, is circa 5 jaar oud. Daarvoor was hij gevestigd aan de Flinten.

Unknown.jpeg

Maatschappelijk Vastgoed

In 2008 is Jan begonnen als zelfstandige en geeft strategisch advies over maatschappelijk vastgoed, is sinds 2012 (deeltijd) lector Maatschappelijk Vastgoed aan de Hanzehogeschool Groningen en is lid van een aantal Raden van Commissarissen, Gemeenten, Provincies en andere maatschappelijke organisaties bezitten veel vastgoed. Denk aan de gemeentehuizen, scholen, zorginstellingen, culturele instellingen, sportaccommodaties, monumenten, enzovoort. Als voorbeeld: bij een gemeentelijke herindelingen dient opnieuw bekeken te worden hoe het vastgoed ingezet moet worden voor de toekomst: wat is de vraag en welk aanbod hoort daarbij? Moet er dan worden afgestoten, moet er nieuwbouw worden gepleegd of is er sprake van herbestemming? Mooie voorbeelden hiervan zijn de strategische huisvestingsplannen voor de Hanzehogeschool Groningen en het Martini Ziekenhuis in Groningen.

 

Voor het opstellen van een strategisch advies wordt meestal op locatie gewerkt bij de betreffende organisatie. Zo is Jan Veuger recent een jaar lang als interim Hoofd Vastgoed verbonden geweest aan de gemeente Rotterdam. Hij was daarvoor 3 dagen per week in Rotterdam werkzaam. Deze gemeente bezit ca. 3500 vastgoedobjecten met een waarde van ongeveer 4 miljard euro. Andere projecten betreffen het verrichten van taxaties van vastgoed zoals taxaties voor Scapino in Nederland en België, en het vormen van een nieuwe vastgoedportefeuille bij een fusie van drie gemeenten.

DSC05861.JPG

Een gedeelte van de werkplek

Jan Veuger is in 2014 gepromoveerd op zijn dissertatie Materieel Immaterieel aan de Erasmus Universiteit Rotterdam over de besturing van woningcorporaties. Verder zien we tal van publicaties van Jan Veuger. Naast zijn dissertatie in 2014, heeft hij diverse boeken, tientallen publicaties in wetenschappelijke tijdschriften en onderzoeksrapporten op zijn naam staan. Vanaf 2008 verschijnt jaarlijks de Barometer Maatschappelijk Vastgoed, waarover we ook op Sleenweb hebben kunnen lezen: Slener in debat met de Minister-president (11 november 2016).

Naast de vele adviestaken is hij verbonden aan de Hanzehogeschool in Groningen als lector Maatschappelijk Vastgoed. Hij verzorgt daar gastcolleges, begeleidt docenten,  onderzoekers en promovendi. Zijn activiteiten zijn vooral onderzoeksgerelateerd op het gebied van (maatschappelijk) vastgoed.

DSC05869.JPG

Publicaties van Jan Veuger

Jan geeft lezingen voor diverse groepen deskundigen, zoals op de Provada , het jaarlijkse vastgoedcongres in Amsterdam op 1 juni j.l. Op donderdag 5 oktober 2017 organiseert hij vanuit zijn lectoraat het jubileumcongres Barometer Maatschappelijk Vastgoed 2017 waar ook Minister Plasterk aanwezig zal zijn. Dit congres vindt plaats op de Nyenrode BusiDSC05868.JPGness Universiteit te Breukelen. Andere activiteiten zijn het zitting nemen in diverse Raden van Commissarissen, o.a. het Dr. Nassaucollege te Assen, Zorggroep Tangenborgh te Emmen en woningcorporaties Patrimonium in Groningen, Accolade in Friesland en Mitros in Utrecht.

De creatieve activiteiten van Jan mogen niet onvermeld blijven. In zijn kantoor staan prachtige kunstwerken. Ze vormen een combinatie van beeldende kunst en schilderkunst. Daar kan nog een keer een artikel op Sleenweb aan gewijd worden. Al met al een veelzijdig man met een mooi bedrijf.

Verslag en foto's: Nico Bakker

Klik hier voor alle foto's.

 

 

Bekijk CORPORATE Real Estate Management op deze site voor meer informatie

Naar archief