Ondernemersflits: De Boerenveearts

De Boerenveerarts

Iedere maand staat een ondernemer uit Sleen e.o. centraal in de rubriek 'Ondernemersflits'. Alle ondernemers die een vermelding hebben bij 'Ondernemers' op sleen.nu komen voor deze rubriek in aanmerking. 

Ik ben op bezoek bij Gerrit Hegen. Gerrit is geboren in Gees waar zijn ouders een landbouwbedrijf hadden. Gerrit wilde wel boer worden, maar toch besloot hij verder te studeren voor veearts. Intussen wordt het bedrijf in Gees voortgezet door zijn broer in maatschap met diens zoon. Na het afstuderen vond Gerrit in Friesland werk als veearts. In 1986 kon hij de praktijk van veearts Staal in Sleen overnemen. Hij behandelde alle diersoorten: landbouwhuisdieren (herkauwers en varkens), paarden en gezelschapsdieren.

In 1996 volgde een fusie met de praktijken van Zweeloo en Oosterhesselen en zo ontstond dierenartsenpraktijk Het Zuidenveld. In 2010 ging deze praktijk samen met de praktijk in Coevorden en ontstond Diergeneeskundig Centrum Zuid-Oost Drenthe, waar op drie locaties (Coevorden, Nieuw Amsterdam en Sleen) in totaal 14 dierenartsen en 12 assistentes en ondersteunend personeel werken.

Het was in 1995 dat Gerrit ook contact kreeg met collega’s over de provinciegrenzen en dat men steeds meer bezig was met de algemene gezondheid van de koe. De veearts was er niet meer alleen om ziekten te bestrijden, maar ook om ziekten te voorkomen.

Intussen was Gerrit lid geworden van een studiegroep in Markelo, waar het totale bedrijfsgebeuren rond de koe centraal staat.. Denk daarbij aan huisvesting en voeding, maar ook aan de fokkerij. De boer moet een koe fokken die past bij het bedrijf, maar hij moet ook zorgen voor goed ruwvoer (gras en mais) als basis voor de voeding van de koe. De kringloop van mineralen in bodem, plant en dier is daarbij erg belangrijk. Dit is een onderdeel waarin Gerrit zich extra is gaan verdiepen. Hier komt ook de samenwerking van de veeboer met de akkerbouwer naar voren. Een storing in de voeding is een grote risicofactor voor de diergezondheid. Probeer een koe gezond te houden en dat kan het beste met goed eigen ruwvoer.

Gerrit is in 2014 uit de praktijk gestapt en is verder gegaan als De Boerenveearts.

Op mijn vraag waarom hij deze naam gekozen heeft zegt hij dat hij dit eigenlijk een eretitel vindt. Hij wil meedoen met de boer, meedenken als een boer. Hij wil proberen een totaal beeld te krijgen over het bedrijf. Daartoe heeft hij veel direct contact met boeren. Gerrit geeft workshops voor groepen veehouders, vaak in het kader van de duurzaamheidsprogramma’s van zuivelondernemingen. De workshops  worden gegeven bij één van de deelnemers op het bedrijf, waardoor ze heel praktijkgericht zijn. Gewoon van 10 tot 12 bij de boer in de keuken de theorie en na de lunch de stal in voor de praktijk. Leren van elkaar en met elkaar ….

Het uitgangspunt is het KoeKompas, waarbij risico’s voor diergezondheid en dierwelzijn in beeld worden gebracht en mogelijkheden tot verbetering worden aangegeven. Het doel: blije boeren met blije koeien met een zo goed mogelijk bedrijfsresultaat. Als boer moet men bij de tijd zijn en dat kan mede door het deelnemen aan dit soort workshops.

Gerrit heeft veel plezier in dit werk. Het is zijn lust en zijn  leven. Hij ontmoet heel veel mensen met vaak heel mooie bedrijven. Actief blijven is voor Gerrit geen probleem. Samen met Ans geniet hij ook van deze levensfase.

Foto gemaakt tijdens workshop klauwgezondheid op 10 september 2015. Gerrit gaf deze workshop samen met klauwverzorger Jan Hop uit Laren (GLD) voor veehouderijadviseurs van Friesland Campina uit Indonesië, Nigeria en Vietnam. 

Klik hier voor alle foto's.

Tekst: Geert W. Smegen

Bekijk De Boerenveearts op deze site voor meer informatie

Naar archief