Ondernemersflits: ConJoy

Samen-Binden

Bij de keuze voor een nieuwe ondernemer voor deze zomerse ondernemersflits kwam ik terecht bij ConJoy, een initiatief van Joyce Seijbel. Ik werd getrokken door haar informatie op SleenWeb. “Voor begeleiding van kinderen en ouders op het gebied van: zelfvertrouwen, zelfzekerheid, krachtig jezelf zijn, effectiever kunnen leren en beter kunnen communiceren.”

Een thema dat mij zeer aanspreekt, dus nieuwsgierig naar de persoon achter deze woorden belde ik voor een afspraak. Joyce was enthousiast maar stelde voor dit artikel wat breder te maken. Haar initiatief maakt sinds drie jaar onderdeel uit van een groter geheel:  Samen-Binden. Het bureau van Martin Heerspink en Joyce Seijbel samen. Opnieuw een ondernemers paar dus.

Drie jaar geleden zijn Joyce en Martin begonnen met Samen-Binden. Hun werk richt zich op ouders, kinderen en leerkrachten. Op hun website www.samenbinden.nl omschrijven zij het doel van hun werk als: “Kinderen tot hun recht laten komen, leraren hun plezier in hun vak teruggeven, ouders trots laten zijn. Bewustwording van ieders eigen rol in de ontwikkeling van het kind. Kijken naar kinderen met visie.”

Ik vind het leuk om te horen hoe sterk hun eigen ervaringen de drijfveer zijn om met dit werk te beginnen. Toen Martin en Joyce elkaar 15 jaar geleden leerden kennen ontdekten ze direct al veel raakvlakken in de opvoeding en de manier waarop zij beiden omgingen met de vragen die hun opgroeiende kinderen hen stelden. Beiden hadden ze een gezin, Martin met drie kinderen en Joyce met twee. Ook hun ervaring met de scholen waar zij mee te maken hadden heeft hun visie gevormd. Joyce werkte als leerkracht en intern begeleider op een school in het zuiden van het land, Martin was als ouder veel bij de school hier in Sleen betrokken. En beide merkten: dit kan anders.

De ouder
Hoewel er op school veel gesproken werd over ouderbetrokkenheid merkte Martin dat dat toch niet werd wat hij (en met hem andere ouders) er van verwachtte. Ouders werden wel ingezet op school, maar dan toch vaak om te helpen met activiteiten, het Sinterklaasfeest te organiseren of de schoolkrant te nieten. Hoe kan je als ouder nou je echte betrokkenheid bij school laten zien? En dan ook nog op een manier waar de school baat bij heeft?

De school
Joyce vertelt haar ervaringen vanuit de andere kant. Zij merkte dat zij en haar collega´s op school erg op konden zien tegen gesprekken met bepaalde ouders. Ouders die boos waren op school, of overbezorgde ouders die elke dag precies wilden weten hoe het met hun kind was gegaan. Deze ´lastige ouders´ vroegen tijd van haar die ze liever aan haar leerlingen gaf.
Hoe komt het dat deze gesprekken lastig waren? Wat kon zij daar vanuit de school aan doen? Hoe maak je als school optimaal contact met de ouders?

De communicatie
Het delen van deze ervaringen vanuit hun verschillende rollen én hun betrokkenheid bij elkaar als opvoeders was waardevol.
Gesterkt door het idee dat het anders kan gingen beiden op zoek naar een goede opleiding om daar meer over te leren. Ze kwamen uit bij de NLP opleiding, een stevige scholing in communicatie. Daar vonden zij precies wat ze zochten. Zo werden hun eigen ervaringen als leerkracht, als ouder en als professional in de communicatie de basis van hun bureau Samen-Binden.

Visie
Hun visie stoelt op twee pijlers: je eigen ego los laten en je eigen waarden kennen.

 

Je eigen ego los laten, dat klinkt misschien raar. Maar als Joyce er over vertelt snap ik wel wat zij bedoelt. “Ik leerde echt te luisteren naar de ander, oprecht benieuwd te zijn naar wat de ander te vertellen heeft. Als ik op die manier naar een ouder luister die boos is op de school of het niet eens is met de gang van zaken, dan kan ik neutraler luisteren. Dan voel ik mij niet aangevallen (en hoef ik me dus ook niet te verdedigen). Dan snap ik de ouders beter en is er een beter contact. Op die manier kunnen we samen naar een oplossing zoeken.”

Je eigen waarden kennen betekent vooral dat je weer stil staat bij het doel van je werk. Waarom deed ik dit ook weer? Waarvoor ben ik docent in het onderwijs geworden? Wat is echt belangrijk voor mij in mijn werk? “Als je dit doel voor ogen houdt, blijf je trouw aan waar het uiteindelijk om gaat” vult Martin aan.

 

 

Het logo
Samen-Binden is begonnen als een project tussen leerkrachten en ouders. Een vorm om de ouderbetrokkenheid op scholen meer inhoud te geven. Dit is de basis voor het logo.
Leerkrachten, ouder en kind vormen als puzzelstukjes samen een kleurig geheel. Het koele, heldere blauw van de organisatie, het groen als kleur van het leven, het gezin en de omgeving en het warme rood, de kleur van het hart en de liefde, voor het kind. Om te laten zien dat deze samenwerking inhoud heeft, wordt de cirkel een bol.

Ouderavonden, teamdagen, workshops
Een van de eerste ‘projecten’ die Joyce en Martin vanuit het bureau hebben opgezet zijn ouderavonden met ouders en leerkrachten samen rondom het thema ouderbetrokkenheid.
Ouderbetrokkenheid begint thuis: hoe praat je over school met je kinderen, hoe help je je puber met huiswerk of planning, hoe geïnteresseerd ben je in wat je kind op school doet. En vervolgens, hoe kan je deze betrokkenheid zichtbaar maken op de school?
Op de avonden gaan ouders en leerkrachten samen in gesprek. Via oefeningen, opdrachten en het gesprek met elkaar werken zij samen aan een betere onderlinge communicatie. Dat kan heel dicht bij huis beginnen. Hoe vaak merk je niet dat je als twee personen heel verschillend over iets praat dat je toch beide voor je ziet? Dat gebeurt op school natuurlijk ook. ‘Hoe komt het dat twee leerkrachten die hetzelfde kind in de klas hebben, ieder iets heel anders van dit kind zien? En hoe anders is dat beeld vervolgens dan dat wat de ouders zien?’
In een van de brochures van Samen-Binden vond ik een cartoon met een vraag die dit heel mooi illustreert. “Zoek de zevende dwerg.”

Denkt u het antwoord te weten of ziet u het niet? Klik hier voor de oplossing

In hun nieuwste aanbod ‘in the picture’ betrekken Joyce en Martin de jongeren zelf ook in het traject. Onder het motto “het grootste geschenk dat je iemand kunt geven is oprechte aandacht” werken mentoren, leerlingen en ouders in aparte groepjes aan dezelfde thema’s. Alles uiteindelijk gericht op een positieve en gezonde ontwikkeling van het kind.

Individuele begeleiding
Daarmee blijft Joyce trouw aan waar haar hart ligt: optimale begeleiding van de opgroeiende kinderen en jongeren.
Ook individuele aandacht en begeleiding voor kinderen met leerproblemen biedt zij aan. Joyce vertelt enthousiast over ‘de MatriX methode’, een methode die een beroep doet op alle zintuigen bij het leren en die structuur en ordening biedt: iets waar jongeren veel baat bij hebben.

Album

Tekst: Esther Spijkerboer
Foto's: Henk Steenbergen

Archief

Naar archief