Ondernemersflits: Woonservice

 Ondernemersflits Woonservice

Meestal schrijven we in deze rubriek een ondernemersflits over een ‘kleine’ ondernemer. Dit keer ga ik naar Woonservice en al bij het maken van de afspraak is dat een groot verschil. Want wie is de meest geschikte persoon voor zo’n gesprek?
Uiteindelijk kom ik prima terecht bij Marian Duiven. Een enthousiaste jonge vrouw die programmaontwikkelaar is bij Woonservice en met veel plezier vertelt wat Woonservice allemaal doet en wat dat voor Sleen betekent.

Bij binnenkomst in de hal van het kantoor aan de Meulenakkers valt mij direct de kleurige omgeving op en de wand met kleurrijke brochures. Op de tafel waar ik Marian spreek heeft zij een pakketje van deze kleurige post voor mij klaargelegd, onder andere een brochure van het leefbaarheidsfonds (dat een mooi thema is voor deze ondernemersflits) en ‘de deurpost’ een tijdschrift voor huurders van woonservice.


Kleur geven aan wonen
Met die kleurige binnenkomer raken we gelijk een belangrijk onderwerp. Woonservice wil kleur geven aan wonen. Dat is ook te zien in het logo, elk huisje heeft een eigen kleur en een eigen invulling. Dat biedt Woonservice haar huurders ook. De klant heeft keuzevrijheid bij het inrichten van de woning. Elke woning vraagt vroeg of laat om onderhoud. Maar wat voor de één prioriteit heeft, kan voor de ander nog wel even wachten. Daarom biedt Woonservice haar huurder keuze-onderhoud. De klant kan zelf kiezen wat er in de woning verbeterd of vernieuwd moet worden. Dat kan gaan om een nieuw dakraam op zolder, een buitenkraan, een nieuwe keuken of badkamer etc. In de woonwinkel bij de vestiging in Westerbork kan de klant kiezen uit diverse keukens en badkamers. Verschillende kleuren, materialen en inbouwapparatuur is daar te zien. Ben je nieuwsgierig en wil je al wat meer weten? Kijk dan hier (meer informatie: voor huurders> keuzeonderhoud) …. Ook leuk als je geen huurder bij woonservice bent!


Balie-functie
Met ingang van 1 maart a.s zal het kantoor van Woonservice in Sleen geen baliefunctie meer vervullen. Voor algemene vragen kunnen klanten terecht op het hoofdkantoor in Westerbork via het algemene telefoonnummer 0900 11 44 900. In de praktijk wordt het kantoor in Sleen niet veel bezocht. Veel klanten nemen telefonisch contact op of raadplegen de website. Met het centraliseren van de balie-functie waarborgt Woonservice de goede kwaliteit van de dienstverlening aan de klant. Uiteraard blijft het altijd mogelijk om op afspraak het kantoor in Sleen te bezoeken.


Leefbaarheidsfonds
Woonservice is een woningstichting die staat voor goed en betaalbaar wonen op het platteland. Naast het beheren van goede en aantrekkelijke woningen wil Woonservice met het leefbaarheidsfonds Vitaal! bewoners ondersteunen in hun initiatieven om de leefbaarheid in het dorp te versterken. Wat is leefbaarheid eigenlijk? Voor de één betekent leefbaarheid een veilige en schone buurt, terwijl de ander juist kijkt naar gezelligheid en een goed contact met de buren. In ieder geval gaat het om prettig wonen. Iedereen die daarvoor een idee heeft kan dat als initiatief indienen bij Woonservice. Natuurlijk zijn er wel voorwaarden aan verbonden, maar er zijn vele mogelijkheden. Zo heeft het project ‘duofietsen’ dat in Sleen actief is een bijdrage gekregen uit het Leefbaarheidsfonds en niet te vergeten Sleenweb!
Voor Woonservice is Sleen een prettig en kansrijk dorp. De woningen worden goed verhuurd, het dorp is gezellig en er zijn veel individuele initiatieven.
Meer informatie over het Leefbaarheidsfonds Vitaal! vind je hier  (meer informatie over soort projecten via het kopje: over Woonservice>projecttoekenningen)


De Schoel en het Molenerf
Sleen heeft goede voorzieningen en huurwoningen voor verschillende doelgroepen. Woonservice is (met recht) trots op de Schoel en het Molenerf die zij beide in eigendom heeft. Het is belangrijk dat wij oud kunnen worden in ons eigen dorp.
Wat ik me in dit gesprek met Marian pas realiseer is dat dit allemaal niet zo vanzelfsprekend is maar een goede samenwerking en afstemming vraagt tussen Woonservice, de gemeente en de zorgverleners. Want als de zorgverleners besluiten om de zorg niet meer te verlenen in de Schoel, of de gemeente alle ouderenzorg zou willen samenbreng op één locatie, dan heeft dit invloed op de verhuurbaarheid. Zo gaat er achter de schermen heel wat om en wordt er veel overleg gevoerd met verschillende partijen.


Voor en achter de schermen
Maar ook voor de schermen gebeurt er veel. Voor de ondernemersflits is Woonservice een ‘grote’ ondernemer. Er zijn 60 medewerkers (die kleur geven aan wonen), waarvan 20 vaklieden die dagelijks in de woningen te vinden zijn. Daarnaast zijn er woonconsulenten die het contact met de huurders onderhouden en vele anderen. Woonservice kent 4 afdelingen: Klant&Markt, Beleid&Strategie, Vastgoed en Middelen. Deels gebeurt het werk dus achter de schermen, maar de website www.woonservice.nl brengt weer veel naar voren. Als je eenmaal ingeschreven bent bij Woonservice (en voldoet aan de inkomensgrens) kun je via de website alle huizen in het bestand bekijken en 5 opties tegelijkertijd nemen. Via het systeem kun je precies volgen hoe het met je aanvraag gaat en op welke plaats je staat op de wachtlijst. Grappig detail, voor Woonservice is een wachtlijst van een paar jaar een ‘gezonde wachtlijst’. Dat klonk mij even vreemd in de oren, totdat ik mij realiseerde dat er, als je binnen een maand een geschikte woning zou kunnen vinden, op dit moment veel woningen leeg zouden moeten staan.


Vergrijzing, ontgroening, toekomstplannen
“Wonen is een leuk en fascinerend onderwerp” zegt Marian enthousiast. Als programmaontwikkelaar is zij veel in gesprek met de dorpen. Wat voor huizen heeft Woonservice in de toekomst nodig, welke wensen leven er in het dorp, waar moeten de huizen gebouwd worden? Hoewel we maar kort tijd hebben, hebben we nog meer dan genoeg te bespreken; over de keuzes die gemaakt moeten worden, over de dorpsvisie en de strategie, over wat een ‘starterswoning’ eigenlijk is en of een seniorenwoning altijd gelijkvloers moet zijn …
De komende tijd kijk ik weer met andere ogen rond in ons dorp.

Tekst:  Esther Spijkerboer
Foto’s: Henk Steenbergen
 

Kijk hier voor alle foto's

archief

Bekijk Woonservice op deze site voor meer informatie

Naar archief