Ondernemersflits: Drieluik - Kinderopvang

Ondernemersflits: Drieluik – Kinderopvang

De afspraak staat om 13.30 uur op de woensdagmiddag. Ik verwacht dat het druk is in het kinderdagverblijf maar bij aankomst zijn er twee kinderen die aan tafel zitten te puzzelen. Verder is het stil… Heel stil…..
Later blijkt dat ik de baby- en peuterperiode al een hele tijd achter me heb liggen, want het is natuurlijk tijd voor een middagdutje! Bij de rondleiding zie ik dat zo’n tiental baby’s en peuters in trappelzak, prinsheerlijk liggen te slapen.

Introductie
Met Joke Melissant, assistent leidinggevende van zowel het kinderdagverblijf als de buitenschoolse opvang in Sleen, heb ik een leuk gesprek. Mijn voorbereiding bestond uit het lezen van de website www.drieluikkinderopvang.nl.

Hier staat natuurlijk heel veel informatie en mijn nieuwsgierigheid is gewekt o.a. door de tekst “ We bieden kinderen die aan ons toevertrouwd worden een warme, vertrouwde en veilige omgeving, waarin ze zich op hun eigen manier kunnen ontwikkelen”. Dit wordt de leidraad van het gesprek. Als ouder hebben wij tweeën óók onze kinderen aan anderen toevertrouwd en we realiseren ons dat het werk in de kinderopvang vooral op vertrouwen is gebaseerd. Het vertrouwen dat een ouder moet hebben in de begeleiders.
Daarnaast spelen er een heleboel praktische dingen een rol. Op welke tijden kan mijn kind hier terecht, welk speelgoed wordt er gebruikt, hoeveel ruimte is er voor de individuele gebruiken en gewoontes etc. Al deze onderwerpen staan uitgebreid vermeld op de website en een bezoekje geeft een indruk van de sfeer op het kinderdagverblijf en van de manier waarop de begeleidsters met de kinderen omgaan.

Drieluik kinderopvang
De organisatie bestaat uit kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastoudergezinnen en een speelotheek. Er zijn vestigingen in Sleen, Dalen, Schoonoord, Oosterhesselen, Aalden/Zweeloo en Odoorn. Alle locaties zijn ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang. In Sleen zijn alle onderdelen van de organisatie aanwezig. In deze ondernemersflits besteden we aandacht aan het kinderdagverblijf “Robbedoes” in Sleen.

Kinderdagverblijf Robbedoes
Aan de Brink, in het voormalige gemeentehuis van Sleen, is Robbedoes gevestigd. Het gedeelte van de kinderopvang is verbouwd en biedt plaats aan het kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal.

De opgang is voor beiden dezelfde. Aan de linkerkant is kinderdagverblijf gevestigd. De peuterspeelzaal ligt rechts hiervan. Beiden hebben buiten hun eigen speelruimte.
Het kinderdagverblijf biedt onderdak aan kinderen van 0-4 jaar.
Alle weken van het jaar kan er gebruik gemaakt worden van de kinderopvang.
In Sleen is het kinderdagverblijf vanaf 7.00 uur geopend en zij sluit de deuren om 18.00 uur. De opvang kan geregeld worden in hele- en halve dagen. Er zijn vaste momenten waarop gebracht en gehaald kan worden. Is de groep compleet dan worden er activiteiten ondernomen met de kinderen. Dit varieert van gezamenlijk eten tot knutselen of een uitstapje naar het dorp b.v. een bezoekje aan dieren in een wei.

Het kinderdagverblijf heeft 32 kindplaatsen. De babygroep bestaat uit maximaal 10 kinderen en de peutergroep uit maximaal 12 kinderen. De bezetting is afhankelijk van het aantal aanwezige kinderen en de leeftijd van de kinderen, maar er zijn altijd minimaal twee medewerkers aanwezig.
Voeding, luiers en eventueel vervoer zijn bij de prijs inbegrepen.

Medewerkers
Alle medewerkers hebben een SPW (sociaal pedagogisch werk) opleiding gevolgd en kiezen na deze algemene opleiding speciaal voor de kinderopvang. Bij Robbedoes wordt er gebruik gemaakt van een ontwikkelingsvolgsysteem. Op de website is het pedagogisch beleidsplan te vinden.

Belangrijke uitgangspunten zijn: Stimuleren van de ontwikkeling van het kind door aandacht te hebben voor de behoeften en gevoelens van het kind, op een open en positieve manier omgaan met elkaar, respect voor elkaar en naar elkaar luisteren, samen oplossingen vinden voor problemen en zelfstandigheid bevorderen.

In het kader van verhogen van de kwaliteit van de kinderopvang en om de samenwerking met peuterspeelzalen te bevorderen volgen de kinderdagverblijfmedewerksters samen met de peuterspeelzaalleidsters de cursus piramide. Training, praktijkbijeenkomsten en coaching van de leidinggevenden maakten hiervan deel uit. Dit is heel goed bevallen en een nieuwe groep medewerksters is dit jaar gestart. Men gaat een vervolg starten op het gebied van kwaliteitsbevordering en pedagogische vaardigheden.
Als leidinggevende van het kinderdagverblijf neemt Joke deel aan een tweemaandelijks buurtnetwerkoverleg: een overleg op het gebied van jeugdzorg. Hierbij zijn ook de wijkverpleegkundige, de peuterspeelzaal, de lagere scholen, de wijkagent en welzijn 2000 betrokken. Op deze manier kunnen situaties waar de betrokkenen zich ongerust over maken in een breder perspectief geplaatst worden. En wat belangrijk is: Is er hulp nodig, dan kan de meest toepasselijke hulp geboden worden.

Locatie
Robbedoes ligt op een prachtige plek. Het groene uitzicht en de aankleding van de speelplaats maken dat je gelijk zin hebt om naar buiten te gaan. Joke vertelt dat de kinderen regelmatig konijntjes voorbij zien huppelen.

Ook de inrichting van Robbedoes is lekker ruim, licht, fris, praktisch en nodigt uit tot spelen. De ruimtes van de babygroep zijn apart van de ruimtes van de peutergroep. Aangrenzend aan de grote ruimtes zijn er verschillende slaapkamertjes. De kinderen krijgen wat ze nodig hebben; rust als ze gaan slapen en een uitnodigende sfeer als er activiteiten ondernomen worden.
Langerzamerhand worden de kinderen wakker als ik afscheid neem van Kinderdagverblijf Robbedoes. Het is ondertussen dan ook half drie. Voor de kinderen tijd om iets te drinken en nieuwe dingen te ontdekken.

 

Website: www.drieluikkinderopvang.nl.

Redacteur: Claris Bakker

Fotograaf: Drieluik en Claris Bakker

Foto Album

Archief


 

Naar archief