Ondernemersflits: Uitvaartzorg Louissen

Ondernemersflits

Uitvaartzorg Louissen

Alweer 7 jaar is Jenny Louissen werkzaam in de uitvaartzorg. Eerst in loondienst bij een uitvaartorganisatie in Emmen en daarna als zelfstandig ondernemer in haar eigen bedrijf. Ze is in Emmen gestart en sinds drie jaar woont ze in Sleen aan de Dingspelstraat. De keuze voor Sleen als woonplaats heeft ze niet voor het bedrijf gedaan. Het werkgebied is groot (Drenthe en omliggende provincies) en de auto zorgt ervoor dat ze in het hele land kan werken. Het is een persoonlijke keuze om in Sleen te komen wonen. De sfeer is goed, de mensen zijn vriendelijk, de omgeving is mooi en het huis is naar wens verbouwd. En heel belangrijk: alle basisvoorzieningen zijn in Sleen aanwezig! Na vijftig jaar in Emmen te hebben gewoond, is de familie heel tevreden in Sleen.

Keuzes
De keuze om in de uitvaartzorg te gaan werken komt niet uit de lucht vallen. Het overlijden van een broer van Jenny op jeugdige leeftijd heeft een diepe indruk gemaakt. Deze gebeurtenis riep zoveel vragen op dat Jenny besloot Theologie te gaan studeren in Zwolle. Een boeiende en leerzame periode. Antwoorden op de vragen heeft Jenny niet gevonden. Wel is ze heel enthousiast geworden door de ervaring van de waarde van een goede begeleiding bij dood en rouw. Tijdens de verschillende werkzaamheden die zij voor de kerk heeft uitgevoerd, kwam ze er achter dat het voorgaan in rouwdiensten en de begeleiding van nabestaanden veel voldoening gaven. Een baan bij een uitvaartorganisatie bleek zo goed bij Jenny te passen dat zij na een jaar als zelfstandig ondernemer is begonnen.

Goede begeleiding rondom de dood en tijdens de rouw ervaart Jenny als heel belangrijk in het verwerkingsproces dat volgt op de dood van een dierbare.
Zoals Jenny zelf zegt: “Met respect voor ieders levensovertuiging of geloof wil ik nabestaanden ondersteunen, inspireren en stimuleren. Samen zoeken naar woorden, muziek en rituelen om zo een zo passend mogelijke uitvaart te realiseren. Een uitvaart waar nabestaanden met een goed gevoel op terug kijken en waarbij ze zich een waardevol afscheid zullen blijven herinneren”.
Betrokkenheid, respect en aandacht, traditionele waarden en eigentijdse ideeën zijn belangrijke aspecten in haar werk. Aspecten die er toe doen om in samenwerking met de familie tot weloverwogen beslissingen te komen. Zowel bij het regelen van de uitvaart als bij de uitvaartdienst.

Wat is uitvaartzorg
De meeste mensen hebben een uitvaartverzekering afgesloten. Er wordt dan een geldbedrag uitgekeerd bij overlijden of een aantal werkzaamheden worden betaald om de uitvaart te regelen. Het regelen van de uitvaart hoeft niet door de verzekeringsmaatschappij uitgevoerd te worden. Ongeacht waar de verzekering is afgesloten kan de uitvaart geregeld worden door Uitvaartzorg Louissen. Jenny is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Dit ervaart zij niet als belastend. Ze weet dat haar geplande dag er heel anders uit kan gaan zien als er een melding van overlijden bij haar binnen komt. Dan laat ze de plannen voor wat ze zijn en gaat de familie bezoeken.

Het regelen van de uitvaart bestaat in grote lijnen uit:
• Vastleggen van tijden in kerk, crematotium of voor de begraafplaats
• verzorgen van de overledene en dagelijkse controle bij overlijden
• aangifte van overlijden bij de gemeente
• begeleiding van nabestaanden bij condoleance
• verzorgen van spreken bij de plechtigheid en
• verzorgen rouwdrukwerk.

In een voorgesprek kan een laatste wensen formulier ingevuld worden. Dit formulier heeft Jenny op haar website staan. Aan de hand van een tiental thema’s loop je langs de belangrijkste onderwerpen die bij de uitvaart een rol spelen. Zo viel mij op dat ik er nog nooit over na gedacht had of ik zou willen dat er iemand van de familie een toespraak zou gaan houden of dat ik zelf iets op papier zou willen zetten wat voorgelezen zou worden. Voor mij was het heel verhelderend om dit formulier eens door te lezen. Aan het einde staat nog een mooi advies: bespreek je wensen t.a.v. de uitvaart ook eens met je naaste familie.

Bij het regelen van de uitvaart komt natuurlijk ook aan de orde of en hoe je opgebaard wilt worden en welke rouwkaart er gekozen wordt. Hierin heeft Jenny een ruime keuze samengesteld. Zo is het bv. mogelijk om voor een rieten mand of een opbaarplank te kiezen.

Voor de naaste familie is het wellicht belangrijk om de herinnering aan de overledene te gedenken door het dragen van een sierraad. Dit kan door een herinneringsieraad of een assierraad. Ook hiervan heeft Jenny voorbeelden.

Logo

 

In het logo zie je een zwarte kern. Dit is het symbool voor de overledene.
De grijze lijn staat voor de familie en andere naasten. De familie staat dicht bij de overledene. De rode lijn is de lijn van uitvaartzorg Louissen. Bij het overlijden komen familie en uitvaartzorg samen om de wensen van de overledene met betrekking tot de uitvaart te regelen. De wensen van overledene en familie staan centraal. Na de uitvaart gaan familie en uitvaartzorg weer hun eigen weg.

Tijdens het gesprek heeft vooral de betrokkenheid van Jenny bij het proces van afscheid nemen, indruk gemaakt. De omgang met de familie en de manier waarop de uitvaart geregeld wordt staat voor haar centraal bij de uitvaart. Een bij uitstek dienstverlenend bedrijf!
De vraag hoe de leegstand de Goornhoek op te lossen, was dan ook een beetje vreemd om te stellen. Het initiatief om een bepaalde periode geen huur te betalen trekt misschien wel ondernemers. Zelf zou Jenny een etalage kunnen samenstellen met uitvaartproducten.

Wilt u nog meer informatie dan kunt u op de website kijken of een e-mail sturen.
Website: www.uitvaartzorglouissen.nl
e-mail: info@uitvaartzorglouissen.nl
telefoonnummer: 0591- 649293

Tekst en foto's: Claris Bakker

Archief

Naar archief