Ondernemersflits: Adviesburo Wim Schonewille

Assurantien en nog veel meer

’s Morgens om 8.30 uur spreken Henk Steenbergen en ik af bij Assurantie – Adviesburo Wim Schonewille aan de Koepen. Als we ruim twee uur later dit kantoorpand in het Noordeind verlaten zeggen we tegen elkaar: “Wat een leuk bezoek, dat verwacht je toch ook niet direct als je bij een assurantiekantoor naar binnen stapt".

Wim Schonewille en zijn medewerkerster Alie Roeles heten ons van harte welkom in hun kantoor. Bianca Bult, die ook bij het kantoor werkt, is vandaag niet aanwezig. Het kantoor is gevestigd in het oude jeugdgebouw van de Gereformeerde kerk. Van binnen is het prachtig verbouwd tot een modern en ruim kantoor.

Wim vertelt dat hij het leuk vindt om dit gesprek te voeren. Ooit, ergens in de jaren 90, heeft hij, op advies van zijn provider, de domeinnaam www.sleen.nu op zijn naam laten zetten. Later heeft hij deze naam beschikbaar gesteld aan Sleenweb. Dus Wim heeft aan de wieg heeft gestaan van onze eigen dorpswebsite. Later in het gesprek blijkt dat Wim ook op andere gebieden een vooruitziende blik heeft en betrokken is bij de ontwikkeling van Sleen.

Advies vooraf en 24 uur per dag bereikbaar
Het kantoor van Wim doet in schadeverzekeringen en verzekeringen op het gebied van leven (lijfrente, pensioenen etc.). Het kantoor werkt voor het MKB, waaronder de agrarische sector en voor particulieren. Het doel van het kantoor is om toegevoegde waarde aan klanten te geven. Bij verzekeringen gaat het hierbij om twee zaken: een goed advies vooraf èn hulp als er inderdaad sprake is van schade of een ongeval.

Advies
De medewerkers van kantoor Schonewille hebben een uitgebreide kennis. Deze kennis wordt op peil gehouden door een jaarlijkse bijscholing die afgesloten wordt met een examen. Het voordeel van hun kantoor is dat zij niet afhankelijk zijn van één maatschappij waardoor zij onafhankelijk aan de klanten kunnen adviseren.

Iedere maatschappij heeft wel één of meerdere specialismen. Een voorbeeld hiervan zijn de schadeverzekeringen voor de glastuinbouw. Tot voor kort kon je hiervoor nog bij meerdere maatschappijen terecht, inmiddels is dit nog een enkele maatschappij. Hetzelfde geldt voor verzekeringen voor de landbouw en de veeteelt. Bij heel bijzondere zaken schakelt het kantoor de hulp van andere deskundigen in om met een goed advies te kunnen komen. Ook particulieren lopen geregeld binnen bij het kantoor aan de Koepen met vragen. Bijvoorbeeld over hoe ze een schadeformulier moeten invullen, of wat ze moeten doen met een oude levenpolis. Wim en zijn medewerkers zijn altijd bereid advies te geven (ook al ben je geen klant).

Er zijn als het nodig is, 24 uur per dag
Een verzekeringspolis sluit je af voor gebeurtenissen waarvan je hoopt dat die zich niet voor zullen doen. Als die gebeurtenis dan toch plaats vindt is dit vaak heel ingrijpend voor degenen die het treft. Bij schadeverzekeringen gaat het vaak om materiële schade bijvoorbeeld een bedrijfspand dat is afgebrand of een inboedel en/of woonhuis. Bij levensverzekeringen gaat het om persoonlijke zaken, zoals bijvoorbeeld bij overlijden of wanneer de polis tot uitkering komt. Een overlijden is uiteraard voor de nabestaanden een ingrijpende gebeurtenis. Het kantoor bemiddelt ook bij vroegtijdig ontslag wanneer men te maken krijgt met een overbruggingslijfrente.
Bij dit soort ingrijpende gebeurtenissen is Wim altijd bereid de klant met raad en daad bij te staan. Een weekend geleden was er een grote brand in een boerderij. Hij zorgt dan dat hij direct ter plaatse is om samen met de klant de situatie te bezien en een inschatting te maken van de schade.

Van vader op zoon
Wim is een geboren en getogen Slener. Hij is opgegroeid met het vak van assurantiën. Zijn vader had al vanaf 1938 een assurantiekantoor aan huis in eerste instantie in ’t Haantje en later in de Broekveldstraat 15. Wim laat ons de prachtige polissen uit vervlogen tijden zien. De polissen van toen waren echte kunstwerkjes en de namen van de maatschappijen die ze uitgaven waren Eagle Star Leven, Fatum en De Nederlanden van 1845. Deze maatschappijen zijn vaak al lang opgegaan in een grotere maatschappij.
Wim heeft zelf, voor zijn opleiding, twee jaar lang bij Nationale Nederlanden in Den Haag gewerkt. Daar heeft hij de benodigde assurantiediploma’s behaald.

Vanaf 1978 had hij een eigen kantoor aan huis in De Koepen 13. Zijn vader heeft tot 1985 bij hem op kantoor gewerkt. Vanaf 1991 heeft hij zijn kantoor gevestigd in het pand waar hij nu zit. Een korte tijd heeft hij zijn werkzaamheden vanuit Emmen uitgevoerd als onderdeel van een groter assurantiekantoor. Daar miste hij het directe contact met de klanten en vond hij de toegevoegde waarde die hij kon leveren te klein. Om deze reden keerde Wim terug in Sleen.

Sleen: een prettige plaats om in te werken
Wim is erg tevreden met zijn kantoor in het Noordeind. Veel van zijn klanten wonen in Sleen of in de regio er omheen. Zijn klanten bevinden zich in het gebied Assen – Meppel – Emmen. Hij heeft enkele uitschieters, zo heeft hij ook klanten in Rotterdam en Geertruidenberg.
Voor inwoners van Sleen is het prettig om een laagdrempelig assurantiekantoor in de buurt te hebben. Zoals al gezegd: bedrijven en particulieren kunnen altijd binnenlopen voor advies. Wel wil hij nog een website ontwikkelen voor zijn bedrijf. Tot nu toe heeft hij dit niet gedaan omdat de meeste klanten via mond op mond reclame binnenkomen. Voor acquisitie is een website daarom niet van zo’n groot belang. Het logo van Wim ziet er zeer modern uit maar dateert toch al van 1980. Het heeft voor Wim niet echt een bijzondere betekenis maar hij vond het gewoon een mooie kleur.

Ondernemersvereniging
Wim is al ca. 10 jaar voorzitter van de ondernemersvereniging van Sleen.
Wat hij jammer vindt is dat de ‘Koepel 6’ is opgeheven. Dit was een overleg van de ondernemersverengingen van de oude gemeenten (Sleen, Dalen, Oosterhesselen etc.) met de huidige gemeente Coevorden. Doordat dit overleg niet meer bestaat mist hij de aanspreekpunten bij de Gemeente Coevorden. Allerlei onderwerpen werden in dit overleg besproken zoals: parkeerbeleid, invulling van gebouwen en het inbreien van bedrijven.
In de structuurvisie van de gemeente Coevorden wordt aangegeven dat uitbreiding van het huidige bedrijventerrein niet tot de mogelijkheden behoort. Wel mag er worden ‘ingebreid’. Dit betekent dat bestaande leegstaande panden die nu een woonbestemming hebben wellicht een zakelijke bestemming kunnen krijgen. Wim geeft aan dat dit voor jonge ondernemers vaak moeilijk is omdat er behoorlijk wat vermogen nodig is om een bestaand oud pand om te bouwen tot een bedrijfspand.

De ondernemersvereniging heeft zich actief beziggehouden, en houdt zich nog steeds bezig, met het vinden van ondernemers voor de leegstaande nieuwbouw in het dorp. Dit gebeurt vaak achter de schermen. Wim heeft zich persoonlijk met allerlei mogelijke kandidaten en opties beziggehouden, van een bruidsmodezaak tot een verzamelgebouw met gemeenschappelijke secretaresses etc.
Inmiddels zijn er nu twee ondernemers die gaan starten in de nieuwbouw. Wim verwacht dat, als de economie verder aantrekt, er meer zullen volgen.

Actief in en voor Sleen
Wim heeft tot zijn 36e gevoetbald in Sleen. Hij heeft mede de Wielerronde in Sleen georganiseerd. En hij is lid van de Deelgebiedscommissie van Buitengewoon Platteland. De verwachting voor de toekomst is een krimp van de bevolking in onze streek. Om ons dorp aantrekkelijk te houden zul je er in moeten investeren. We bespreken diverse ideeën die een impuls aan Sleen kunnen geven. (Misschien ga ik toch mijn verzekeringspolis maar eens overzetten, dan kan ik hier gelijk eens met Wim over doorpraten).

Om over na te denken
We sluiten het gesprek af. Ik vraag Wim of hij nog iets speciaal onder de aandacht wil brengen. Wim denkt hier goed over na en geeft dan het volgende antwoord:
- Als ondernemer: ‘Koop en ziet wat uw eigen dorp u biedt’
- Als inwoner van Sleen: wees een beetje verdraagzaam, probeer niet altijd snel en fel op elkaar te reageren maar praat met elkaar’.

Foto's: Henk Steenbergen

Meer foto's: Foto Album klik hier

Naar archief