Ondernemersflits: TAO Netwerk

TAO netwerk: doen waar je goed in bent

Als ik uitstap op de oprit van TAO netwerk krijg ik het gevoel dat ik midden in het bos sta in plaats van vlak bij de Heirweg. Ik ben op het achterste stukje van de Veldakkers en wordt hartelijk ontvangen door Esther Spijkerboer.

Haar levens- en zakenpartner Roel Tijben is voor het bedrijf in het zuiden van het land en kan helaas niet bij het interview aanwezig zijn. Maar Esther en Roel hebben zich samen goed voorbereid op de vragen zodat ook de inbreng van Roel duidelijk aanwezig is.

Het kantoor van TAO netwerk is gebouwd aan de achterkant van de woning van Esther en Roel. Het kantoor heeft een warme uitstraling en kijkt met een groot raam uit op het bos. Het geheel ademt een enorme rust uit. Dat is ook precies de bedoeling. Het kantoor wordt namelijk niet alleen gebruikt als kantoor maar ook voor het voeren van coachingsgesprekken met klanten.

Ik zit op de plek waar normaal de klanten zitten, met royaal uitzicht op het bos en verder geen prikkels van buitenaf. Ik kan me voorstellen dat deze ruimte bijdraagt aan het voeren van open gesprekken met klanten.

Een naam met een knipoog

De naam van het bedrijf is intrigerend. Het doet me denken aan TAO van Poeh, iets met oosterse wijsheden? Esther lacht. Het is gewoon een afkorting van: Tijben Advies en Opleiding. Tja ... daar is niets oosters aan. Het woord ‘netwerk’ is er aan toegevoegd toen Esther bij het bedrijf kwam.

Maar, zegt Esther, het is een naam met een knipoog, met een link naar oosterse filosofie. TAO is een filosofie die leert dat je heel veel kunt bereiken door uit te gaan van waar je goed in bent en door aan te sluiten bij de natuurlijke loop van de dingen. Dit betekent dat je wel je doelen stelt maar daarnaast met de stroom mee gaat.

Tegen de stroom van de rivier in roeien kost veel te veel energie. Een citaat van Knorretje uit de TAO van Poeh is verhelderend: “Omdat het mij toch niet lukt een held te worden, probeer ik maar mezelf te zijn”.

Het logo van het bedrijf bestaat uit een achtergrond van bamboe. Bamboe is een hele buigzame maar ook een hele sterk plant. Tegen deze achtergrond zijn de letters TAO netwerk met een japans penseel geschreven.

Al 20 jaar actief in training en coaching

Het bedrijf is in 1989 opgericht door Roel en al die tijd gevestigd in Sleen. Sinds 1992 is ook Esther actief in het bedrijf. Verder zijn er geen mensen in dienst, dit is een bewuste keuze omdat de gewenste kwaliteit van het werk op deze wijze het best gewaarborgd kan worden.

Esther en Roel maken wel gebruik van een netwerk van deskundigen, zoals acteurs en coaches, die zij inschakelen als dit nodig is.

Het dienstenpakket bestaat uit training en coaching en is altijd gericht op houding en gedrag. Het motto van TAO netwerk is ‘gedrag beïnvloedt gedrag’.

Training en coaching
Daar waar mensen samenwerken, in welke vorm dan ook, beïnvloeden zij elkaar. Zowel in de trainingen als in de coaching van TAO netwerk leren de deelnemers hoe zij met hun gedrag de situatie kunnen beïnvloeden en steeds beter kunnen sturen. Zodat zij hun doelen kunnen bereiken.

Esther en Roel leren de mensen geen trucs, zij geven wel tips en persoonlijk advies. Dit doen ze heel rechtstreeks, hun werkwijze is zowel veilig als confronterend. Esther en Roel werken vanuit positieve aandacht en uitdaging steeds aan: “Ga eens een stap verder!”

De trainingen zijn direct toe te passen in de praktijk, het gaat immers om het resultaat in het dagelijks werk.

Aansluiten bij je sterke kanten, doen waar je goed in bent en daar beter in worden. Dat is wel werken en veel oefenen. Zwemmen leer je ook niet in een middag. Maar wie wil, kan heel veel leren. TAO netwerk ondersteunt je daarbij en daagt je uit. “Wat is jouw volgende stap?”

Hoe gaan de zaken?
Ongeveer 75% van de klanten van TAO netwerk is gevestigd in Groningen en Drenthe. Ongeveer 60% van deze klanten komt uit het bedrijfsleven en 40% is non-profit. TAO netwerk heeft 80% vaste klanten.

Acquisitie vindt plaats via bestaande netwerken en altijd via een warme lijn. Dit betekent dat aan bestaande klanten wordt gevraagd TAO netwerk te introduceren bij gerelateerde bedrijven en organisaties.

TAO netwerk heeft geen last van de crisis. De indruk bestaat dat de bedrijven juist nu vaak meer scholen.

Wat is het voordeel van Sleen als vestigingsplaats?
Roel komt oorspronkelijk uit Erm, Esther uit Groningen. Na twintig jaar in Sleen gevestigd te zijn is inmiddels in de regio een behoorlijk netwerk van klanten ontwikkeld. Dat daarbij Sleen de vestigingsplaats is, is minder relevant. Wel vinden zowel Roel als Esther Sleen een prettige plaats om te wonen en te werken.

Wat is het voordeel voor Sleen dat jullie bedrijf hier is gevestigd?
Op dit moment heeft Sleen geen bijzondere voordelen van het bedrijf. Wel heeft Esther enkele bestuursfuncties uitgeoefend bij organisaties die actief zijn binnen Sleen, zoals Stichting Drieluik Kinderopvang en basisschool de Fontein, die zodoende gebruik kunnen maken van haar deskundigheid.

Heeft de gemeente Coevorden een goed vestigingsklimaat?
Het vestigingsklimaat van de gemeente Coevorden is voor TAO-netwerk niet relevant. Trainingen vinden op locatie van de klant plaats of op mooie plaatsen in de regio waar mensen zich thuis voelen. Want, als je als team iets wilt leren of problemen wilt oplossen, dan is een prettige locatie wel van belang.

Hoe zouden jullie het probleem van de leegstand van het winkelcomplex oplossen?
(Deze vraag wordt gesteld aan alle ondernemers die geïnterviewd worden voor de Ondernemersflits. Uitgangspunt is dat ondernemers creatieve mensen zijn en dus vast ook hiervoor een oplossing weten te bedenken – redactie).
Esther en Roel vinden de leegstand jammer. Zij vinden het appartementencomplex qua uitstraling niet passen in het dorp. Als zij aan mensen vertellen dat ze in Sleen wonen reageren deze doorgaans met de opmerking ‘Sleen, dat is een mooi dorp!’. Esther en Roel adviseren daarom om te investeren in de zaken die Sleen mooi maken. Te beginnen bij de molen.

Foto-album

Archief

Bekijk TAO Netwerk op deze site voor meer informatie

Naar archief