Ondernemersflits: Geugies

Bouwbedrijf Geugies al generaties lang actief in Sleen

Derk (van Jan van Derk van Jan), daar praten we mee en natuurlijk ook met Jan. Derk Geugies en zijn zwager Jan Siebring vormen samen de directie van Bouwbedrijf Geugies bv en vertellen enthousiast over hun veelzijdige bedrijf dat gevestigd is aan de Groningerweg 1a te Sleen.
Ooit begonnen als eenmanszaak en nu uitgegroeid tot een bedrijf met 30 vaste personeelsleden. Elke ochtend rond 7 uur is het spitsuur rond het bedrijf. Na een eerste bak koffie en de noodzakelijke instructies van Jan en Derk rijden 14 bussen weg van de parkeerplaats van het bedrijf naar klussen in de regio. Deze regio strekt zich ongeveer uit over Drenthe, Friesland, Overijssel en Groningen. Maar een enkele keer is een klus verder weg. Voor de bouw van overdekte vuurplaatsen op kampeerterreinen van Staatsbosbeheer wordt zelfs naar Brabant gereden.
Maar voor dat wij verder ingaan op de actualiteiten besteden we eerst aandacht aan de rijke historie van dit bouwbedrijf. Hierbij maken we gebruik van een artikel van Stichting Streekeigen Sleen dat in 1998 werd geschreven ter gelegenheid van het 75 jarig bestaan van het bedrijf.

Een historische schets van het bedrijf
De eerste drie generaties
Al in 1858 vestigde zich een Derk Geugies in Sleen als timmerman. In de ordner die Jan ons laat zien zitten oude krantenberichten en originele nota’s uit deze jaren. Een krantenbericht uit maart 1860 gaat over de bouw “eene Israelitische kerk te Sleen” en over “de aannemer van het werk, Derk Geugies, timmerman in die gemeente die allen lof heeft van den voltooiden arbeid”. Dit betrof de bouw van de Joodse synagoge op de plaats waar nu de autowasstraat is. Een ander bekend gebouw uit deze periode is het schoolgebouw te Erm (1864). Op de nota’s, die betrekking hebben op de inkoop van materialen, zijn zegels geplakt, een teken dat de nota was voldaan.

In 1894 nam Jan Geugies het bedrijf over, dit was toen gevestigd aan de Menso Altingstraat 23 (nu bewoond door de fam. Hilbrands). Helaas stierf Jan al op 39 jarige leeftijd en was zijn achtjarige zoon Derk nog te jong voor de opvolging.
Deze Derk was echter een echte doorzetter en een goede handswerkman. Na zijn militaire dienst van 1917/1918 tijdens de 1e Wereldoorlog trouwde Derk in 1923. In dit jaar, de officiële oprichtingsdatum van Fa. D. Geugies en Zoon begon hij een timmerbedrijf aan de Polweg bij de kruising met de Groningerweg in wat, toen nog, Zuid-Sleen heette. Daar waar nu het huidige kantoor en de woning staan had hij zelf een woning gezet met stal, schuur en werkplaats.

De eerste jaren van Bouwbedrijf Geugies
Het moet niet gemakkelijk zijn geweest in deze tijd een bedrijf op te richten, zeker als je weet dat in Sleen nog twee andere timmerbedrijven actief waren. Dit waren de bedrijven van Harm Gerding en Dik Jan Geugies. Daarnaast waren er ook nog drie bedrijven in Erm en een bedrijf in Noord-Sleen. Derk zorgde er echter voor dat er meerdere bronnen van inkomsten waren. Naast het beroep van timmerman was Derk ‘s winters stelmaker (maken van kipkarren en wagens) en had hij een houthandel en een loonzagerij. Op de plaats tegenover het bedrijf, waar nu de hulstbosjes staan, was een zaagkuil. Hier werden in de winter met de hand stammen in de lengte doorgezaagd zodat er ook in de winter voldoende werk was.
Het timmerwerk bestond in het begin uit het bouwen van stookhokken, varkensstallen, kippenhokken en schuren. De eerste opdracht voor het bouwen van een boerderij kwam in 1927. Het ging toen om de boerderij die nu de kampeerboerderij van Renting te Erm is. Daarna volgden er meer huizen en boerderijen. Tot de 2e Wereldoorlog uitbrak. Toen was het met het werk gedaan en brak er een periode aan van overleven.

Nieuwe start met Gemeentelijke woningbouw
Na de oorlog kwam de woningbouw in Sleen weer op gang. In 1946 werd de bouw van 3 woningen aan de Heirweg (nr. 8, 10 en 12 waar de fam. Kosters, Hof en Voors o.a. wonen) aanbesteed. Timmerman Geugies was de op 1 na laagste van de 40 inschrijvers. Echter de gemeente gunde het werk toch aan Derk Geugies. Met het binnenhalen van deze opdracht was het eerste schaap over de dam. Er volgden opdrachten aan de Drosten- en Schultestraat en later aan de Seend- en de Lottingstraat. De contacten met de gemeente waren goed. Later ging Geugies zich ook meer richten op de particuliere bouw. Zo werden woningen aan de Dingspel-, Seend- en Rochtstraat gebouwd.

De vierde en de vijfde generatie
In 1960 werd het bedrijf overgenomen door Jan Geugies. Een hoogtepunt is in deze periode de bouw van de Gereformeerde kerk. Zijn vader Derk, die toen 75 jaar oud was, nam persoonlijk het metsel- en voegwerk voor zijn rekening. Ook de Sporthal, Cafetaria De Linde, De Versmarkt en diverse boerderijen in de Broeklanden werden in deze periode gebouwd.
In 1985 nam Derk Geugies het bedrijf over. Derk was de oudste van het gezin en had in 1973 zijn aannemersdiploma gehaald. Toen hij het bedrijf overnam waren er ca. 12 man in dienst en een aantal leerlingen. Nu zijn er 30 man in dienst, 29 timmerlieden en 1 tegelzetter. Een aantal bekende projecten uit de laatste periode zijn de bouw van het verzorgingshuis De Schoel en winkel- appartementencomplexen in Smilde en Sleen. Ook het witte woonhuis aan de Etstoel 8 is een markant pand. En ook nu is de opvolging weer goed geregeld in de vorm van Jan Siebring de zwager van Derk.

Wat stelt het logo voor?
Het logo stelt een gestileerde G voor en is gemaakt door Harm Jan, de broer van Derk. Harm Jan heeft ook de website van het bedrijf gemaakt.

Wat is de zakelijke doelstelling van het bedrijf?
De kracht van het bedrijf is de veelzijdigheid, het leveren van een kwaliteitsproduct en goede contacten. Opdrachten komen vooral via mond op mond reclame binnen, er wordt nauwelijks iets aan gerichte acquisitiewerkzaamheden gedaan.
Zowel grote projecten in de woningbouw en utiliteitsbouw worden uitgevoerd, maar je kunt ook bellen voor het schoonmaken van een goot. Daarnaast zijn er projecten op het gebied van restauratie, renovatie en onderhoud. Opdrachtgevers zijn zowel particulieren als projectontwikkelaars en overheidsinstanties. Geugies is ook actief in duurzaam bouwen. Een voorbeeld hiervan is bio-boerderij De Wenning te Orvelte en het ontvangstgebouw op het
natuurkamperterrein De Kijl te Schoonoord.

Naast zakelijke doelstellingen heeft het bouwbedrijf ook maatschappelijke doelstellingen. Bouwbedrijf Geugies bv is actief in het leerlingwezen en een erkend opleidingsbedrijf dat altijd een aantal leerlingen in dienst heeft. Dit zijn jongens vanaf 16 jaar die vier dagen in de week werken en 1 dag in de week naar school gaan. Lang niet alle aannemers doen hier aan mee. Maar Derk en Jan vinden het belangrijk een bijdrage te leveren aan de opleiding van nieuwe vakkrachten. Dit betekent wel een extra inzet van de vaste medewerkers die de leerlingen begeleiden. Maar het levert ook weer nieuwe vakkrachten voor de toekomst op.

Hoe gaan de zaken?
De zaken gaan naar wens. De veelzijdigheid van het bedrijf is in deze tijd een groot voordeel.
Renovatie, verbouwingen en groot onderhoud van woningen gaan ook in een wat mindere tijd gelukkig gewoon door.

Wat is het voordeel van Sleen als vestigingsplaats?
Voor Bouwbedrijf Geugies bv is het vanzelfsprekend om in Sleen gevestigd te zijn, dat is namelijk historisch zo gegroeid. Ook al is het huidige werkgebied veel groter dan de regio Sleen, toch is Sleen nog steeds een prettige plek om te werken. Daarnaast is het fijn dat wonen en werken op de huidige vestigingsplaats goed gecombineerd kan worden. Dit geldt met name voor Derk die naast het bedrijf woont. Jan moet nog een eindje fietsen en zou t.z.t. best naast het bedrijf willen wonen. Dit zou wel betekenen dat hij zijn schilderachtige woning tegenover het voormalige Gemeentehuis zou moeten verlaten en daar zit het thuisfront niet op te wachten. Dit huis was vroeger bestemd voor de Gemeentesecretaris en is door Bouwbedrijf Geugies bv uitgebreid met een aanbouw en wel op zo’n manier dat je niet kunt onderscheiden wat oud en nieuw is.
Het bedrijf is inmiddels wel gegroeid en de huidige vestigingsplaats wordt wat krap. Omdat het bedrijf aan 3 zijden vanaf de weg bereikbaar is gaat het allemaal nog net.

Wat is het voordeel voor Sleen dat jullie bedrijf hier is gevestigd?
Het voordeel voor Sleen is dat Bouwbedrijf Geugies bv een kwaliteitsaannemer is die betrokken is geweest bij veel woningen in Sleen en dus veel ervaring ter plaatse heeft. Daarnaast is het voor het verenigingsleven in Sleen prettig dat Bouwbedrijf Geugies bv sponsor is van de Volleybalclub en de Voetbalclub.

Heeft de gemeente Coevorden een goed vestigingsklimaat?
Sinds de gemeente Sleen opgegaan is in de Gemeente Coevorden is de afstand voor het bouwbedrijf naar de gemeentelijke organisatie wat groter geworden.
Wat betreft de vestigings- en uitbreidingsmogelijkheden wel een advies en dringend verzoek aan de gemeente Coevorden: geef meer ruimte aan de ondernemers in de kleine kernen van de gemeente Coevorden. Verplaatsing van bedrijven naar omringende plaatsen maken de kleinere minder levendig

Hoe zouden jullie het probleem van de leegstand van het winkelcomplex oplossen?
(Deze vraag gaan wij in de toekomst aan alle ondernemers stellen die geïnterviewd worden voor de Ondernemersflits. Uitgangspunt is dat ondernemers creatieve mensen zijn en dus vast ook hiervoor een oplossing weten te bedenken – redactie)
Voor Bouwbedrijf Geugies bv is dit een lastige vraag. Het complex is in samenwerking met Buursema Bouwbedrijf bv uit Erm gebouwd. Het gedeelte waarin onder andere de bakker en de makelaar zijn gehuisvest is gebouwd door Bouwbedrijf Geugies bv en inmiddels verkocht aan een projectontwikkelaar. Het andere gedeelte links van de hoofdingang is eigendom van Buursema Projectontwikkeling.
Voorafgaand aan de bouw van het complex heeft er een gedegen marktonderzoek via het MKB plaatsgevonden waaruit bleek dat er voldoende mogelijkheden voor het invullen van de winkelruimtes waren.
Derk en Jan weten te vertellen dat er inmiddels al heel wat pogingen zijn geweest om de winkelruimtes ingevuld te krijgen en ondernemers die geïnteresseerd waren te helpen. Hierbij moet gedacht worden aan het aanbieden van financiering voor de eigen investeringen van de inrichting en de vrijstelling van huur gedurende het eerste jaar. Enkele grotere winkelketens waren in eerste instantie geïnteresseerd maar vonden het plan uiteindelijk toch te dicht bij Emmen liggen en daarom niet aantrekkelijk genoeg als vestigingsplaats.
Volgens Derk en Jan moet eerst de economie aantrekken. Wellicht zijn er dan weer nieuwe kansen

Fototentoonstelling
Tot slot nemen wij een kijkje in de vergaderruimte op de verdieping. Hier bevinden zich allemaal fotopanelen met de belangrijkste bouwwerken van het bouwbedrijf sinds 1923. De groei van het dorp Sleen en de verschillende bouwstijlen die elkaar in de loop der jaren opvolgden zijn hierop goed zichtbaar.

Bouwbedrijf Geugies: een bedrijf met een rijke historie en een goed toekomstperspectief

Voor alle foto's klik hier:

Jacqueline van der Hulst en Jan Bartelds

Foto's: Henk Steenbergen

archief
 

Naar archief