Voormalig gemeentehuis

 

In 1848 werd een gemeentekamer gehuurd. De gemeente had toen 1291 inwoners. In 1890 werd de school nabij de Nederlands Hervormde kerk verbouwd tot gemeentehuis. Deze voormalige school deed dienst als gemeentehuis van 1890 tot 1938.

Op 3 oktober 1938 werd een nieuw gemeentehuis aan de Brink in Sleen geopend door de Commissaris der Koningin, mr. dr. R.H. baron de Vos van Steenwijk. Het gebouw is gebouwd in de neo-klassieke stijl naar een ontwerp van architect B.N.A., A. Baart te Leeuwarden.

In 1979 werd het gemeentehuis uitgebreid naar een ontwerp van architectenburo Wieringa en Dijkstra te Emmen. Op 9 mei 1980 werd deze uitbreiding officiéél in gebruik genomen. Tot de gemeentelijke herindeling in 1998 heeft het gemeentehuis dienst gedaan als bestuurscentrum en secretarie. 

Ter herinnering aan de Van Raalte-trek is op 16 juni 1948 aan de gevel van het gemeentehuis een gebeeldhouwde kop 'De Ziener' onthuld door Herman Baruch, ambassadeur van de Verenigde Staten in ons land. In 1997 is in Holland (Michigan) het A.C. van Raalte Institute opgericht als onderdeel van het Hope College als historisch onderzoekscentrum van de Nederlands-Amerikaanse geschiedenis in de 19e en 20e eeuw.

In september 2005 is het voormalige gemeentehuis na een grondige verbouwing in gebruik genomen als multifunctioneel centrum de Brink voor de bevolking van Sleen en omgeving.