Dorpsbelangen heeft een eigen groene knop

Dorpsbelangen heeft een eigen groene knop

Naast het veel gebruikte prikbord en ondernemersplein op sleen.nu is er ook een verbeterde communicatiemogelijkheid voor Dorpsbelangen. Want, het gaat het bestuur niet om hun eigen meningen, maar om de mening van de dorpsbewoners en die krijg je alleen door beter te communiceren. Dorpsbelangen is de redactie van SleenWeb dan ook uitermate dankbaar voor de hulp.

In samenwerking met de redactie is de webpagina van Dorpsbelangen verder ontwikkeld tot een plek waar je ook digitaal kunt communiceren.

Het lid worden kan via het aanmeldformulier, maar het lidmaatschap opzeggen of een adres wijzigen werkt nu ook op dezelfde wijze. Zie Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn informatie.

Bent u nog geen lid en wenst u ons dorp wel een warm hart toe dan nodigt Dorpsbelangen u uit om lid te worden. Saamhorigheid en naoberschap zijn toch twee van de vele voordelen van het wonen in een dorp. Wilt u geen lid worden, maar wel geld doneren aan het dorp is dat uiteraard ook mogelijk.

ideeënformulier
Op de pagina Dorpsbudget is er nu ook een digitaal ideeënformulier (dat eventueel ook nog als pdf te downloaden is) voor de besteding van het jaarlijkse Dorpsbudget.

• Alle bewoners van Sleen en Diphoorn kunnen plannen en ideeën aanvragen en meestemmen over de besteding.
• Over de gerealiseerde plannen ideeën dienen de uitvoerders verantwoording af te leggen en een stukje plus foto’s indienen, zodat iedereen dat kan terugzien     op sleen.nu. Dorpsbelangen kan dit dan tevens naar de gemeente sturen indien gevraagd.
• De leefbaarheid en sociale samenhang moet aantoonbaar worden verbeterd voor het hele dorp of groepen bewoners.
• Het moeten nieuwe plannen of ideeën zijn. Het voorstel moet solide en haalbaar zijn en eventueel onderhoud moet in het idee worden meegenomen.

Net als vorige jaren zal daar weer over gestemd worden. U kunt de resultaten van het vorige jaar ook op deze pagina vinden. Dorpsbelangen nodigt iedereen van harte uit om te komen met verfrissende ideeën om Sleen en Diphoorn veilig, duurzaam en leefbaar te maken en houden. Op korte termijn zal eenieder een schrijven hierover in de brievenbus ontvangen.

Naar archief