Plan aanleg zonnepanelenpark gepresenteerd

Plan aanleg zonnepanelenpark gepresenteerd

Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn werd gisteravond blij verrast door de hoge opkomst van vele belangstellenden voor de aanleg van een zonnepark in Sleen. Maar liefst 75 belangstellenden kwamen af op de uitnodiging voor een informatie-avond in het M.F.C.

Het bedrijf Solar Proactive uit Tynaarlo is voornemens een zonnepanelenpark aan te leggen op een perceel aan de Haarstdiek in Sleen. De gemeente Coevorden heeft voor dit plan inmiddels een vergunning afgegeven. Een vergunning die een tijdelijk karakter heeft. Projectleider Gerry Grootjans verzekerde de aanwezigen dat de afgifte van een dergelijke vergunning geen enkele waarborg is dat het park er ook daadwerkelijk komt. De vergunning is bedoeld om de benodigde voorbereidingen te kunnen treffen, onder andere het aanvragen van de SDE+- subsidie, die door de overheid wordt verstrekt om dergelijke projecten op poten te kunnen zetten. Volgens Grootjans komt de werkelijke realisatie pas in een latere fase aan de orde.

Zonnepanelenparkinfo1
Gerry Grootjans (links) en Jeroen Prummel (rechts) presenteren de plannen

De zonne-akker wordt gefinancierd door de Triodos Bank en het provinciefonds ''Energie Lening Drenthe''. De kosten van het project bedragen zo'n 9 miljoen euro.

Zonnepanelen2
Ontwerp van aan te leggen zonnepanelenpark aan de Haarstdiek

Tezamen met Jeroen Prummel beantwoordden beide personen de vele vragen van de bezoekers. En die waren er in voldoende mate! Het beoogde plan, gesitueerd tussen het heideveldje en de zuiveringsinstallatie loopt van de Haarstdiek tot aan de voetbalvelden. Het met hekwerken omzoomde terrein zal niet toegankelijk zijn voor individuele bezoekers, wel is het mogelijk om in groepsverband een en ander te bekijken. Wel maakt een wandelroute deel uit van de planning.

Zonnepanelenparkinfo2
De publieke belangstelling was uitstekend

Grote opbrengst
Het perceel land is en blijft eigendom van de Twentse bouwondernemer Roosdom/Tijhuis en wordt voor de periode van 20 jaar afgehuurd van deze aannemer. Het zonnepanelenpark in Sleen levert zo'n 10 Megawatt aan energie. Dat is ruim voldoende om alle 2500 huishoudens in het dorp Sleen te kunnen voorzien van elektriciteit. De opbrengst zal in eerste instantie worden geleverd aan een netwerkbeheerder. Het bedrijf ENECO heeft de voorkeur van de initiatiefnemers. Daarnaast is men ook in gesprek met de eigenaar van de waterzuiveringsinstallatie voor afname van energie.

Zonnepanelenparkinfo5
Na afloop werd er nog even flink gediscussieerd over de vele vragen

Particulieren
Of particuliere huishoudens ook gebruik kunnen maken van deze energiebron, is nog niet helemaal duidelijk. Grootjans geeft aan dat de inwoners voor zichzelf moeten uitmaken of dat rendabel is. Er zijn twee manieren voor de bewoners om deel te nemen. In eerste instantie volgens het Regeling Verlaagd Tarief, ook wel de ‘Postcoderoosregeling’ genoemd. Met deze regeling krijgen leden van de coöperatie een energiebelastingkorting voor lokaal en duurzaam opgewekte elektriciteit via zijn of haar energienota. Door deze landelijke regeling kunnen inwoners van een wijk of dorp met elkaar op een financieel rendabele manier aan de slag met lokaal en duurzame energie.
Een andere mogelijkheid is om deel te nemen om gebruik te maken van obligaties.
De Milieu Federatie Drenthe en Solar Proactive bieden ondersteuning om participatie optimaal mogelijk te maken.

Zonnepanelenparkinfo4

Onderzoeken
Desgevraagd geeft Jeroen Prummel aan dat er een tijdsplanning is gemaakt. Er dienen vooralsnog nog een aantal ''hindernissen'' te worden overwonnen, alvorens men door kan met de plannen. Een archeologisch bodemonderzoek, een flora & fauna-onderzoek, een waterschaps- en een bodemonderzoek maken daar onderdeel van uit.
Eind 2017 ligt het Ontwerp Bestemmingsplan de de gemeente Coevorden om gewijzigd te worden. Als alles soepel verloopt en er geen bezwaren zijn, kan medio 2018 een begin gemaakt worden met de aanleg en de bouw. Deze fase zal ongeveer 4 maanden in beslag nemen. Of deze planning haalbaar is, zal de komende tijd duidelijk worden.

Verslag/foto's: Jacob Kiers

Voor eerdere berichtgeving: https://www.sleen.nu/nieuws/bericht/9786/aanleg-zonne-akker-in-sleen

Naar archief