Onderzoek naar ouderen en zelfstandig wonen

Onderzoek naar ouderen en zelfstandig wonen

Ouder worden in Sleen, in Noord-Sleen, Erm of Diphoorn. Hoe kun je langer zelfstandig blijven wonen? Wat moet er zoal gebeuren en hoe regel je dat? Kan of wil je blijven wonen in hetzelfde huis. Veel vragen die zich aandienen bij het ouder worden. Vragen ook die veel mensen bezig houden. “Denk na over later” is het motto van de overheid.

Op dit moment is er nog niet genoeg aandacht voor de manier waarop buren en vrijwilligers, de mantelzorgers en professionele ondersteuners kunnen ontlasten. “Naoberschap” zou hierbij kunnen helpen.  

In Sleen heeft zich een werkgroep gevormd, die deze vragen en wensen in kaart wil brengen. “Wat is nodig om oudere mensen in onze dorpen te helpen om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen?" 

De eerste maanden heeft de werkgroep vooral gekeken hoe deze vraag goed aan te pakken is. Met behulp van een stukje dorpsbudget heeft de werkgroep ruimte en middelen gekregen om te beginnen. Dorpsbelangen is gevraagd of de werkgroep onder hun vleugels mag werken, wat positief is gehonoreerd. 

De werkgroep is nu zover gekomen dat er een vragenlijst uit is gezet onder de mensen van 65+ in onze dorpen. In verband met de privacy heeft Senioren Belang Sleen de vragenlijst verspreid onder hun leden. Zo ook Vrienden van de Schoel. De Protestantse Gemeente Sleen heeft de vragenlijst ingevoegd in de Zandloper. Door de hulp bij de verspreiding is het mogelijk, zonder dat de privacy van hun leden geschonden wordt. Ook de werkgroep leden hebben daarnaast nog hier en daar exemplaren bezorgd, dit uiteraard ook op basis van hun eigen kennis van de doelgroep.  

Hebt u (nog) geen vragenlijst ontvangen en wilt u wel graag meedoen met het onderzoek, dan kunt u de vragenlijst ook digitaal via de pagina van Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn invullen. Dit kan zowel op naam als uiteraard anoniem.  

De werkgroep hoopt op een grote respons, zodat ze verder kunnen werken aan het onderzoek. De verwachting is dat de werkgroep zo rond september wat meer kan berichten over de eerste resultaten en de voortgang.  

Invullen
De werkgroep verzoekt u uiterlijk voor 1 juni a.s. de vragenlijst via deze link in te vullen.

werkgroep ouderen 2024.png
De werkgroep bestaat uit: Marcha Neijmeijer, Jeanet Kramer, Cor Molenaar, Jan Jager, Herman Hekkers en Teun de Vries.  

Naar archief